Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Tidsbegrænset ansatte oplever kun ulemperne ved freelancelivet

Tidsbegrænset ansatte er en uundværlig arbejdskraft for tv-stationerne og produktionsselskaberne, men bliver ikke behandlet derefter. Vi har talt med TBA'ere, der beskriver et giftigt arbejdsmiljø, ubetalt overarbejde og ringe muligheder for at forhandle sine vilkår, fordi så mange står i kø til arbejdet

Videokamera

Foto: Jens Panduro

Da besvarelserne til DJ's freelanceundersøgelse fra 2023 tikkede ind, sprang særligt én gruppes behov for at ytre sig kritisk om deres forhold i øjnene: De tidsbegrænset ansatte (TBA'er) i produktionsbranchen og på de nationale og regionale radio- og tv-stationer, der typisk er ansat på korte kontrakter fra 14 dage til et halvt år.

At der er massiv økonomisk krise i produktionsbranchen gør arbejdssituationen ekstra presset og usikker i disse år. Men TBA'ere har altid fungeret som daglejere, der arbejder på lige fod med fastansatte, men uden sikkerheden og uden rettigheder til fx orlov og efteruddannelse. Samtidig nyder de heller ikke fordelene ved at være freelancer til fx at vælge og sammensætte sine kunder og opgaver, have fleksible arbejdstider, selv vælge sine indholdsområder mm.

SERIE: Freelancere og selvstændige i DJ

DJ gennemførte i foråret 2023 en stor spørgeskemaundersøgelse blandt forbundets freelancere, selvstændige og andre ikke-fastansatte.

Spørgedesignet var inspireret af FreelanceGruppens undersøgelse fra 2020, men opdateret, udvidet og tilpasset, bl.a. for at favne medlemmer af alle specialgrupper og foreninger i DJ.

Spørgeskemaet samt analysen af resultaterne blev udarbejdet af Nina Trige Andersen, selvstændig journalist og historiker.

I alt 1010 medlemmer fuldførte spørgeskemaet, heraf 458 medlemmer af FreelanceGruppen.

DJ’s hovedbestyrelse, særligt Freelance- og Selvstændige Udvalget, samt bestyrelserne for de forskellige specialgrupper og foreninger i DJ skal nu arbejde med at omsætte resultaterne til indsatsområder.

Denne artikelserie dykker ned i resultaterne og hvad de peger på.

Mange TBA'ere er nødt til at tage de jobs, de kan få, og så ellers knokle derudaf, indtil kontrakten slutter. Det gælder om at præstere 110 procent, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få den næste kontrakt. Mange respondenter giver da også udtryk for, at de ikke er freelancere af lyst, men hellere ville være fastansatte.

Som posttilrettelægger og klipper Rika Yasui Hammen siger:

»For de fleste, jeg snakker med, er drømmen at blive fastansat. Friheden ved at være freelancer opvejer ikke længere alt det andet.«

Hældt ud i agurketid

TBA’ernes frustrationer peger på, at de er en overset gruppe i DJ, fordi mange i princippet arbejder under overenskomst på de store stationer som DR og TV 2. Men selv under ordnede forhold er TBA'erne de facto dårligere lønnet end deres fastansatte kolleger, fordi de strander på en basisløn med få eller ingen tillæg, og fordi de har huller mellem ansættelser, hvor de er nødt til at være på dagpenge.

Som en respondent udtrykker det, er TBA'erne en uundværlig ressource for tv-stationerne, men bliver hældt ud som de første, når der er agurketid eller sparerunde. Andre beskriver en følelse af manglende kontrol over sit eget liv, frustration over at blive holdt hen af arbejdsgiveren, stress over ikke at vide, om man kan betale huslejen næste måned og udmattelse af hele tiden at skulle sælge sig selv, fedte for arbejdsgiveren og overpræstere.

Selvom det er meningen, at projektansatte på radio- og tv-stationer er ansat på en specifik produktion, et specifikt program eller et konkret tidsbegrænset projekt, peger undersøgelsen på, at de løst tilknyttede i høj grad bliver brugt permanent til at lukke huller i den daglige produktion. 70 procent i DJ's undersøgelse svarer, at de indgår i vagtplaner til timeløn, og kun en fjerdedel angiver, at de har en egentlig tidsbegrænset ansættelse. 

Fagbladet Journalisten kunne i efteråret fortælle, at andelen af tidsbegrænset ansatte i DR var steget i de seneste fem år. Samtidig sendte medarbejdere på P3 et brev til ledelsen, der kritiserede de usikre ansættelsesforhold. Det skete efter, at ni medarbejdere og ni eksternt tilknyttede ikke fik forlænget deres kontrakt som følge af programlukninger.

Hvad kendetegner tidsbegrænset ansatte?

68 procent er kvinder

Over halvdelen er under 40 år

Flere end tre fjerdedele bor i Københavnsområdet

57 procent arbejder for produktionsselskaber. Hver fjerde arbejder for landsdækkende radio- eller tv-stationer

Beskæftiger sig især med tv-produktion (over 60 procent), er tilrettelæggere (næsten halvdelen), laver dokumentar (næsten hver fjerde), redaktion (næsten hver fjerde) og ledelse (næsten hver femte). Dertil kommer en del klippere

Færre end hver femte svarer, at de har lyst til et arbejdsliv som freelancer eller selvstændig. Flere end hver tredje er enten utilfreds eller meget utilfreds med deres arbejdsform

16,8 procent af tba’erne tjener under laveste dagpengesats mod 10,2 procent af den samlede gruppe fuldtidsarbejdende freelancere/selvstændige. De har i højere grad behov for dagpenge.

TBA'ere er oftere stressede pga. økonomi, men er især stressede over arbejdsmængden (44 procent). Dobbelt så mange TBA’ere har oplevet angst relateret til deres arbejdsliv, og næsten dobbelt så mange har oplevet ubehagelige arbejdsgivere, og flere end dobbelt så mange har (været på) opgaver, der kan byde på voldsomme eller traumatiserende oplevelser.

Løber konstant panden mod muren

Endnu værre står det til i det private produktionsmiljø, hvor det ofte er det vilde vesten, kontrakterne er kortere, arbejdstiderne længere og albuerne spidsere. Ikke mindst i disse tider, hvor der er massiv krise i film- og tv-branchen.

»Det er garanteret skidesjovt at arbejde i tv-branchen, når der er penge til det. Men når der ikke er penge, er det ikke sjovt. Man får en lav løn og bliver dårligt behandlet. Tonen kan være skarp, når der er fart på, og ens hårde arbejde bliver sjældent værdsat,« siger Marie, der ønsker at være anonym. Hun har efter tre år i tv-branchen som tilrettelægger og VJ besluttet sig for at skifte branche for sit mentale helbreds skyld.

»Tv-branchen er brutal, og man skal hele tiden være på tæerne. Man skal i gang med at søge næste job, nærmest inden man har haft sin første arbejdsdag for at være sikker på, at man ikke havner på dagpenge igen. Det er mentalt drænende. Ikke mindst når konjunkturerne går nedad, og man møder en masse lukkede døre og gang på gang får at vide, at man skal ringe tilbage om en måned. Jeg har brugt rigtig lang tid på at løbe panden mod muren.«

Når jobbene er knappe, er det endnu sværere at kæmpe for bedre forhold, forklarer hun.

»Man har brug for erfaringen og netværket til at få næste job. Hvis man ikke vil acceptere vilkårene, står der mange i kø bag dig.«

Tv-stationerne presser nedad

Nanna, der også ønsker at være anonym, har arbejdet både i DR og på forskellige private produktionsselskaber siden 2015. Hun oplever det som markant hårdere at arbejde i det private produktionsmiljø i forhold til DR, hvor der i højere grad er tid til fordybelse.

»Man skal løbe dobbelt så stærkt ude i produktionsmiljøet i forhold til på DR, hvor man altid kan finde ekstra penge og klippedage. I produktionsmiljøet er arbejdsgangen megapresset, fordi produktionsselskaberne accepterer nogle skrabede budgetter. Der har DR og TV 2 også et ansvar, for de presser nedad, når de køber programmer med urealistiske budgetter.«

Nanna fortæller, at hun har arbejdet 50 timer om ugen uden at få ekstra løn, og at hendes kolleger er mødt op på arbejde med feber og opkastninger for at kunne nå planen. Det ligger i luften, at man skal yde en ekstra indsats ved fx at arbejde om aftenen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få et job næste gang.

»Den eneste fordel ved at være tidsbegrænset ansat frem for fastansat er, at jeg tit har brug for en pause for at komme til hægterne efter en produktion, fordi jeg er så smadret,« fortæller hun.

Har TBA’erne på overenskomst det bedre?

I produktionsbranchen er der mange selskaber, der ikke har overenskomst, hvorimod TBA’erne, som arbejder på landsdækkende og regionale radio- og tv-stationer er omfattet af overenskomsten der.

TBA’erne på overenskomst adskiller sig fra den samlede gruppe TBA’ere på bl.a. disse punkter:

Flertallet er mænd: 53,2 procent mod 44,7 procent samlet set og blot 30,5 procent i TBA-gruppen uden overenskomst

Der er markant flere i aldersgruppen 26-30 år (næsten en fjerdedel). Det kan være et tegn på, at brugen af TBA’ere og andre løstansatte er stigende på de etablerede, traditionelle mediearbejdspladser. Den antagelse understøttes af, at dobbelt så mange TBA’ere på de landsdækkende og regionale radio- og tv-stationer har oplevet at få flere opgaver inden for de seneste fem år. Det gælder næsten 40 procent.

De har i væsentligt højere grad selv valgt livet som fri fugl end TBA-gruppen samlet set. Men langt fra i lige så høj grad som det samlede antal freelancere og selvstændige.

De har bedre adgang til efteruddannelse end TBA-gruppen samlet set

De har markant bedre adgang til betalt barselsorlov fra arbejdsgivers side (68,4 procent, mod blot 45,8 procent af den samlede TBA-gruppe)

Over 70 procent indgår i vagtplaner til timeløn, og kun en fjerdedel angiver at have en egentlig tidsbegrænset ansættelse

Økonomisk er TBA’erne på overenskomst ikke væsentligt bedre stillet end TBA’ere generelt. Dog er der lidt færre i den laveste indkomstgruppe – men stadig flere end for den samlede gruppe freelancere/selvstændige.

Væsentligt færre (mindre end hver femte mod næsten hver tredje) har haft succes med at forhandle prisen/lønnen for deres arbejde op og oplever kun i ringe grad, at der er rum for forhandling af deres vilkår

Overordnet er de markant mere tilfredse med deres arbejdsliv end den samlede TBA-gruppe, men mindre tilfreds end den samlede gruppe freelancere/selvstændige.

Rika Yasui Hammens erfaring er, at arbejdspladser med mange fastansatte giver et bedre arbejdsmiljø. Både fordi der er fokus på de ansattes trivsel, så de ikke går ned med stress, og fordi der er bedre overlevering og struktur. Men også fordi der er færre spidse albuer, når de ansatte hviler trygt i deres job.

»Når der kommer et helt freelancehold ind på en produktion, har jeg oplevet, at folk ikke siger godmorgen eller farvel eller glemmer at tage alle med til frokost. Frygten for konkurrencen om, hvem der bliver ringet op næste gang, får en del freelancere til at tale grimt og nedladende om hinanden – i stedet for at skabe et fællesskab, hvor alle løfter hinanden. Det resulterer også i en kæmpe nepotisme, hvor det gælder om at være venner med de rigtige,« siger Rika Yasui Hammens.

Fra arbejdsgiverens side har hun ofte oplevet manglende transparens om lønninger og omfattende forskelsbehandling. Hun har måttet opgive at få de arbejdsgiverbetalte ledighedsdage, G-dage udbetalt. I det hele taget savner hun solidaritet, holdånd og anerkendelse.

»Jeg føler tit en manglende forståelse for éns situation fra produktionslederens side. Ingen takker dig for, at du er fleksibel med din tid, og du er ikke sikret, at de bruger dig næste gang. Det er egentlig åndssvagt hele tiden at prøve at være flink, når du aldrig får noget tilbage,« siger hun.

Kulturen er gal

De TBA'ere, vi har talt med, er enige om, at den nuværende krise i tv-branchen har forværret situationen. Men også, at der er noget fundamentalt galt med kulturen i branchen.

»En ejendomsadministrator eller bankrådgiver ville jo aldrig finde sig i at arbejde under de vilkår. Så ville de finde et andet job. Det er, som om man i medieverdenen langsomt er blevet enige om, at det er sådan, man behandler sine medarbejdere, og det har folk stiltiende accepteret. Jeg ville ønske, at nogle af de store tv-stationer og virksomheder gik forrest og prøvede at ændre kulturen. Jeg møder utroligt mange i branchen, der brokker sig over, hvor pissehårdt det er, er gået ned med stress eller blevet deprimeret. Så jeg tror, alle ville få gavn af at forbedre den mentale trivsel i branchen,« siger Marie.

Marie og Nanna er opdigtede navne. Redaktionen er bekendt med deres identitet.

Kommentarer