Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sus Falch tilbage i DJs hovedbestyrelse

FreelanceGruppens formand, Sus Falch, der blev valgt som 1. suppleant på delegeretmødet i april 2019, er genindtrådt i DJs hovedbestyrelse, efter at Lars Werge gik af som forbundsformand. Her orienterer hun om ændringerne

Sus Falch

Per Daugaard Sus Falch, forperson for FreelanceGruppen.

Jeg er glad for at kunne arbejde i hovedbestyrelsen igen, og det er min oplevelse, at den ret nyvalgte hovedbestyrelse virkelig brænder for at lave fagpolitisk arbejde til gavn for medlemmerne. Den er lyttende og arbejdsom, arbejder godt sammen og fortjener at få lov at vise hvilke resultater, den kan skabe for medlemmerne.

Da Lars Werge er gået af som formand, er næstformand Tine Johansen blevet formand, og lovene siger desuden, at hovedbestyrelsen udpeger en næstformand af sin midte.

Det er planlagt til at finde sted på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde d. 29.-30. august, hvor også konstitueringen af de politiske udvalg under hovedbestyrelsen vil finde sted.

FreelanceGruppen har ligesom flere andre specialgrupper, -foreninger og kredse foreslået eksterne medlemmer til nogle af udvalgene og vil arbejde for at freelancere og selvstændige bliver så godt repræsenteret som muligt.

Lars Werges tilbagetræden fulgte i kølvandet på fagbladet Journalistens tidligere redaktørs fratrædelse, og medlemmer af DJ har startet en underskriftsindsamling.

Underskriftindsamling for ekstraordinært delegeretmøde

 

Formålet med og dagsordenen for et ekstraordinært delegeretmøde er beskrevet således i medlemsforslaget:

Formål

Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få hovedbestyrelsen til at aflægge beretning om baggrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet Journalisten har måtte fratræde. Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’. 

Dagsorden

1. Aflæggelse af beretning

2. Afstemning om beretning

3. Valg af

- formand

- næstformand

-13 hb-medlemmer

- op til seks suppleanter

Siden underskriftindsamlingen for et ekstraordinært delegeretmøde blev cirkuleret, har Hovedbestyrelsen udsendt disse orienteringer til DJs medlemmer:

Udtalelse fra hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (journalistforbundet.dk)

Status fra hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (journalistforbundet.dk)
 

Jeg har deltaget i de to hovedbestyrelsesmøder, der er gået forud for de to orienteringer, hvor jeg oplever at hovedbestyrelsen giver så mange forklaringer og svar, som det er muligt, når vi skal tage hensyn til både GDPR og ansættelsesret. Det har været – og er – det muliges kunst.

Selv anbefaler jeg ikke et ekstraordinært delegeretmøde, som det er beskrevet af forslagsstillerne, fordi jeg oplever den siddende hovedbestyrelse som kompetent og i stand til at udpege en næstformand fra kredsen. Man kan heller ikke sige mere om årsagen til den tidligere redaktørs fratrædelse eller om ikke-årsager, som nogle har ønsket.

Og man skal jo huske på, at man til hver en tid kan opfordre til et ekstraordinært delegeretmøde, hvis man fx er uenig i valg af næstformand. Jeg opfordrer bare til, at man lige nu lader hovedbestyrelsen samle sig om arbejdet, herunder udpege en ny næstformand, sådan som det er planlagt sidst i august.

Med i overvejelserne om ekstraordinært delegeretmøde bør også være omkostningen på op til 1 mio. kr. selv på et skrabet budget. Derudover opfordrer jeg til, at man lytter til andre DJ-medlemmers holdning til et ekstraordinært delegeretmøde. Både dem man er enig(e) med, og dem, der ikke deler ens synspunkt. Jeg har kendskab til mange, der taler imod et ekstraordinært delegeretmøde, bl.a. fordi de gerne vil have at hovedbestyrelsen og DJs ansatte skal bruge tiden på det vigtige fagpolitiske og medlemsnære arbejde.

Medlemmer er velkomne til at stille spørgsmål til forløbet og kan skrive direkte til mig på sfa@freelancegruppen.dk. Indkomne spørgsmål vil blive samlet i en Q & A, der offentliggøres i første halvdel af august, når sommerferien er afsluttet.

Kommentarer

Christina Fromberg

tor, 07/18/2019 - 18:04

Først og fremmest: TJEK og HURRA for, at du og mit fag-speciale: DJs Freelancere igen er i Hovedbestyrelsen!!!
Det er jeg personligt og fagligt (freelancer/ medlem af Freelancergruppen) rigtig glad for!!!
Som delegeret 2019 var det CHOCK!!! at du blev 1. suppleanten!

GO-GO Sus! Jeg er fornøjet ved, at atter et HB-medlem kærer sig om + er HELT fremme i skoene når det gælder vores allesammens p.t. arbejdsmarkede, hvor fastansættelse snart er undtagelsen frem for reglen.

Ulla Bechsgaard

tor, 07/18/2019 - 20:06

Tak for en god orientering, Sus. Jeg håber, vi undgår et ekstraordinært delegeretmøde. Det er vigtigt at bakke op om den siddende bestyrelse.

Per Brøndgaard Jensen

tir, 07/23/2019 - 16:30

Jeg synes, at det er fornuftigt med et ekstraordinært delegeretmøde.
Er der ikke et link til underskriftindsamlingen?

Ingrid Pedersen

ons, 07/24/2019 - 08:54

Kære Sus
Det er dejligt for freelancerneo, at du er tilbage i HB. Tak for orienteringen. Jeg stoler på din dømmekraft, og den bekræfter mig i, at et ekstraordinært delegeretmøde er spild af tid.