Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sus Falch stiller op til HB

Når man sidder i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, skal man være alle DJ-medlemmers repræsentant, understreger Sus Falch, der endnu engang stiller op til hovedbestyrelsen i DJ.

Sus-foto

Per Daugaard Forperson Sus Falch er den første - og eneste - freelancer nogensinde, der har været medlem af den centrale forhandlingsdelegation ved de seneste overenskomstforhandlinger med Danske Mediers Arbejdsgiverforeninger på dagbladsområdet. 

Kære kolleger. 

Når man sidder i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, skal man være alle DJ-medlemmers repræsentant.   

Det er nemt sagt, men jo mere viden man har om forskellige medlemmers vilkår og forventninger til deres fagforening, desto bedre løsninger og prioriteringer kan man være med til at udvikle.

Mit fagpolitiske CV her på siden, viser min indsigt i både fastansatte, selvstændige, projektansatte og freelanceres arbejdsliv. Det samme gælder min viden om fagenes udfordringer, for jeg er sideløbende med mit arbejde som journalist og kommunikatør forperson for FreelanceGruppen i DJ, der organiserer alle fag. 

CV - Sus Falch

 

Siden 2015 forperson for FreelanceGruppen (specialgruppe for freelancere og selvstændige med 2221 medlemmer pr. 1.11.19). Bestyrelsesmedlem fra 2010 og medlem af DJs ophavsretsfonds bestyrelse.  

Medlem af DJs hovedbestyrelse, forretningsudvalg, overenskomst- og aftaleudvalg, AJKS' (a-kassens) hovedbestyrelse, Mediernes Pensions bestyrelse og DJs ophavsretsfonds bestyrelse 2015 til 2019. 

Medlem af DJs hovedbestyrelse, DJ's politiske udvalg Freelance- og selvstændige udvalget og udvalget for Organisering og fastholdelse samt bestyrelsen for Pressens uddannelsesfond. Udpeget af DJs hovedbestyrelse som repræsentant i Freelance Rights Expert Group, en ekspertgruppe under European Federation of Journalists, den største organisation for journalister i Europa med medlemmer fra 45 lande. 

Som første freelancer nogensinde medlem af den centrale forhandlingsdelegation ved de seneste overenskomstforhandlinger med Danske Mediers Arbejdsgiverforeninger på dagbladsområdet. 

Selvstændig kommunikatør og journalist siden 1996 og før det, redaktionschef og tillidsrepræsentant i Bonnier Specialmagasiner. 

57 år, født i det nordjyske, opvokset i det vestjyske og nu bosat i København. 

Fællesskab, forståelse og solidaritet - sådan 

Det er nemt at tale om solidaritet og fællesskab – men sværere at skabe og praktisere den. Ikke desto mindre er det, hvad vi har haft succes med i FreelanceGruppen, hvor et af de gode eksempler til efterfølgelse er faglige klubber for freelancere, selvstændige og studerende, der på freelancevilkår leverer til arbejdspladser med fastansatte DJ-medlemmer. Den model og det arbejde bør understøttes af DJ, så fastansatte og freelancere kan samarbejde om gode vilkår og sikring af aftaler for så mange som muligt. Heldigvis er det et af fokuspunkterne i den nye strategi for freelancere og selvstændige. 

At det aldrig har været vigtigere, at både fastansatte og freelancere er organiseret, så vi senest i forbindelse med fyringsrunden på Aller og Jysk Fynske Medier, hvor fastansatte blev fyret og et argument var, at freelancere var billigere. Organiseringen af freelancere og selvstændige gik i gang med det samme, for freelancere og selvstændige vil gerne være solidariske med fastansatte og undgå at forringe kollektive aftaler.  

Den samme organisering – denne gang af fotografer - blev sat i gang, da Ritzau Scanpix sendte en ny vidtrækkende og forringet rammeaftale ud i efteråret.  

Hvis der er noget, der mere end nogensinde er brug for, så er det samarbejde, fællesskab, forståelse og solidaritet. Det vil jeg arbejde for at vi får beskrevet, defineret og tydeliggjort i DJ. Jeg vil også arbejde for, at DJ søger alt det samarbejde med andre fagforeninger, der er nødvendigt, for at skabe bedre studie- og arbejdsliv for flere. Ingen skal blive syge af at uddanne sig eller gå på arbejde – uanset hvor det foregår eller hvor i arbejdslivet, man er.  

Solidaritet mellem faste og frie

Vi skal grundlægge solidaritet blandt freelancere og selvstændige med forpligtende hjælpsomme fællesskaber, så de ikke risikerer at underbyde hinanden. Vi skal skabe solidaritet mellem fastansatte, projektansatte og freelancere/selvstændige, så vi med de rigtige valg og prioriteringer hjælper hinanden med at bevare eller forbedre vores løn- og arbejdsvilkår. Og vi skal få forståelse og respekt for andres faglige kompetencer, så vi samarbejder i stedet for at udhule hinandens indtjeningsmuligheder.  

Forskning viser, at jo flere forskellige veje, der er ind i en fagforening, desto flere medlemmer kan man organisere. Man skal simpelthen sørge for at være relevant der, hvor de potentielle medlemmer er. Og det interessante er jo, at relevansen og hjælpen kan være noget, medlemmerne af DJ selv skaber for hinanden – på arbejdspladsen, i kontorfællesskabet, i grupperne eller et fagligt netværk. Det skal vi styrke. 

Ingen kan nemlig være relevant for alle, men mange kan skabe værdi for flere. Derfor skal vi arbejde fokuseret på, hvordan forbundshuset og de dygtige ansatte sammen med kredse, medarbejderforeninger, specialgrupper og -foreninger kan trække endnu bedre på samme hammel, så vi puljer ressourcerne til gavn for flere. 

Ressourcerne skal prioriteres 

Fokus og prioritering er vigtigt, hvis man ikke har uanede ressourcer til rådighed. Og det har DJ ikke. Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i DJs hovedbestyrelse og politiske udvalg med et skarpt øje for, at der ikke bare sættes nye skibe i søen. DJ's delegeretmøde vedtog i foråret nye strategier og handlingsprogram, og fra den seneste hovedbestyrelsesperiode ligger der bl.a. en vedtaget plan for organiserings- og fastholdelsesplan, som hviler på en undersøgelse. Vi skal undgå at spilde tid og penge ved, at noget går i glemmebogen - men vi skal også have modet til at prioritere, så ressourcerne ikke smøres for tyndt ud, og vi ikke får skabt vigtige resultater. 

Stift blik mod Christiansborg 

Nogle af de vigtige resultater kan skabes ved politisk påvirkningsarbejde – gerne sammen med andre faglige organisationer. Og det skal prioriteres højt. 

De vigtigste er vedholdende arbejde med forbedringer af offentlighedsloven, at få fisket barselsfonden for selvstændige op af syltekrukken, ændre sygedagpengelovgivningen for de mange freelancere/selvstændige med bladet indtægt, og ikke mindst at få detoneret den bombe under forhandlings-og rådgivningsretten, som konkurrencelovgivningen er. Små enmandsfirmaer, der er tvunget selvstændige af skattelovgivningen, skal ikke trynes med trusler fra arbejdsgivere om karteldannelse, når de taler om deres vilkår. Det er en af de største forhindringer for arbejdet med at rådgive medlemmer, undgå social dumping og undergravning af overenskomster eller individuelle ansættelsesaftaler.  

Hvis jeg genvælges til hovedbestyrelsen vil jeg bidrage med både hukommelse, visioner og inklusion. Jeg vil lytte, lære og arbejde for, at DJ som organisation gør det samme. 

Tak fordi du læste med, og på forhånd tak, hvis du giver mig din stemme på søndag.  

Hvis du har lyst til flere detaljer om det, jeg gerne vil arbejde for i DJs hovedbestyrelse og politiske udvalg, eller tiden siden delegeretmødet i april, så kontakt mig endelig på tlf. 40453886.   

Kommentarer