Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sus Falch stiller op som formand for FreelanceGruppen

Da jeg for et år siden, genopstillede til min anden periode som bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen, skrev jeg, at jeg brændte endnu mere for at skabe fornyelse og forbedringer for gruppens medlemmer.

Sus Falch

Mogens Falch

Den ild brænder endnu. Jeg har fået endnu mere erfaring med det faglige arbejde, og et endnu større netværk og gode relationer, der kan bruges i det faglige arbejde, som formand for FreelanceGruppens bestyrelse. 

Indtil nu, har det været tre spændende år med skiftende hverv som mødeleder, sekretær, FreelanceGruppens observatør i hovedbestyrelsen og tovholder for trykte medier og kommunikatører. Jeg har taget imod opfordringerne til at udfylde den og de pladser, hvor der var brug for min indsats og min viden.

Jeg har også siddet i arbejdsgruppen, der udformede Dansk Journalistforbunds nye freelancestrategi, og har naturligvis stadig ideer til, hvordan og med hvad, de enkelte punkter kan realiseres. Nogle af dem, kan du se i vores forslag til arbejdsprogram, som fremlægges på generalforsamlingen 2014.

En vigtig opgave i det kommende år, er at varetage freelancernes interesse i diskussionen og arbejdet hen mod en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. For vi er medlem af en fagforening, der giver os en stærk faglig identitet, og den må ikke ryge ud med badevandet. Men selvom dette arbejde er vigtigt, har vi stadig vigtige kerneområder, der skal holdes fokus på.

Jeg vil arbejde for, at arbejdsmarkedet, som får stadig flere freelancere, får udviklet nye gode aftalemodeller og bevaret de eksisterende, som letter den enkelte i prisforhandlingen. Jeg vil have fokus på, at Dansk Journalistforbund skal udvikle og tilbyde endnu flere værktøjer og ydelser til de medlemmer, der er deres egen herre, og jeg vil fortsat sørge for at henlede forbundets opmærksomhed på såvel problemer som succeshistorier fra freelancernes og de selvstændiges verden.

Som freelancere og selvstændige, skal vi være velkvalificerede og efteruddannede. Derfor er det vigtigt for mig, at FreelanceGruppen fortsætter sit arbejde med at tilbyde kurser i mange størrelser på mange områder, så vi kan bevare vores indtjeningsmuligheder, men også skabe nye.

Det er mig også magtpåliggende, at fastansatte og frie kender og erkender hinandens udfordringer på arbejdsmarkedet, så der skabes forståelse og sammenholdskraft, som vi har brug for på begge sider, for at få ordentlige arbejdsvilkår. 

FreelanceGruppens medlemmer skal være stærke sammen, men vi skal også føle os stærke hver for sig. Det kræver netværk og løsninger, hvor de garvede hjælper de nye – og omvendt. Hvor de stærke er med til at løfte de mindre stærke og frem for alt en freelancegruppe, som man mærker, arbejder for én. Det arbejde vil jeg rigtig gerne være katalysator for som formand.

Vi er med i en fagforening, som giver os en vigtig faglig ballast. Den ballast, oplevede jeg for alvor første gang i 90erne, hvor jeg og en kollega tog initiativ til at skaffe de fastansatte i Bonniers Specialmagasiner, deres første overenskomst, godt hjulpet af DJs faglige konsulent.

Jeg må indrømme, det var med anelse nervøsitet, vi gik op til den administrerende direktørs kontor første gang. Men det lykkedes, vi kunne næsten ikke få armene ned og jeg fortsatte som tillidsmand nogle år derefter.

Siden valgte jeg arbejdslivet som min egen herre, og for tre år siden tog jeg imod opfordringen til at gå ind i FreelanceGruppens bestyrelse efter at have siddet i mandatgruppen ved forhandlingerne med Aller om en freelanceoverenskomst. Umiddelbart efter blev jeg eksternt medlem i DJs Fagpolitiske udvalg, som især arbejder med politiske strategier på aftale- og arbejdsmiljøområdet og godkender de fleste overenskomster.

Sidste år blev jeg som det ene af to eksterne medlemmer udpeget til endnu en periode i udvalget. Det er jeg både beæret over og glad for, fordi det i den grad giver mulighed for at være med til at påvirke og udvikle Dansk Journalistforbunds arbejde for bedre aftale- og lønvilkår 

Det er vigtigt for mig, at arbejde for at FreelanceGruppens medlemmer bliver hørt i Dansk Journalistforbund, og at forbundet får endnu flere varer på hylderne til os, uden at varerne i fagforening classic kommer til at stå bagerst og overskride sidste salgsdato. Senest har jeg sammen med freelancegruppens kasserer, Mikael Hjuler, været sparringspartner for DJ:Fotografernes formand, Peter Thornvig, i arbejdet med at udvikle en ny prisberegner. Et værktøj, der skal hjælpe freelancere og selvstændige til at udregne de rigtige priser på deres arbejde og overskue driften af deres freelance-virksomhed.

Hvis jeg bliver gruppens nye formand, får FreelanceGruppen en formand, der både kan sin fagforening og tænker nyt. En formand, der vil gå forrest i bestyrelsen, men i høj grad også stå til side, så alle bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at gøre det, de brænder for og er gode til.

For som freelancere og selvstændige ved vi jo, hvor meget arbejdsglæden driver værket. Personligt glæder jeg mig til det fantastiske samvær og de engagerede debatter som et seminar og en generalforsamling altid byder på i FreelanceGruppen. Håber, vi ses.

Sus Falch, freelancer og selvstændig siden 1996

Kommentarer