Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sus Falch genopstiller til bestyrelsen

Naturligvis genopstiller jeg. Der var ingen tvivl i mit sind, da jeg for to år siden blev opfordret til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Og to år senere brænder jeg endnu mere for at skabe fornyelse og forbedringer for FreelanceGruppens medlemmer.

Sus Falch

Mogens Falch

Det blev to mere spændende år, end jeg havde forestillet mig, da jeg blev vist den tillid at få en plads i bestyrelsen. Det endte nemlig med at blive tæt på to år som næstformand, to år som medlem af DJs fagpolitiske udvalg, to år som FreelanceGruppens observatør i DJs hovedbestyrelse, et år som leder af gruppens hold for trykte medier, hvor jeg arbejdsmæssigt har en del af min forankring, og senest deltagelse i strategigruppen bag den nye freelancestrategi.

Viden og atter viden, erfaringer og gode ideer, udviklet i samarbejde med faste og frie kolleger, er i den tid blev downloadet til min personlige harddisk. Hvor meget jeg har bidraget med den anden vej, tilkommer ikke mig at vurdere, men jeg håber, der også har været en del upload.

Jeg er i hvert fald fast besluttet på, at gi’ den endnu en skalle og bidrage med mere, hvis I synes?

På et arbejdsmarked i forandring, skal der også ske fagpolitiske forandringer. Helst til det bedre. Og set fra mit skrivebord, skal man også skabe forandringer uden at være tvunget af omstændighederne, fordi offensiven kan være det bedste forsvar.

Hvis jeg får to år mere i bestyrelsen, vil jeg arbejde for, at det arbejdsmarked, der beskæftiger stadigt flere freelancere, også får udviklet nye gode aftalemodeller, som letter den enkelte i prisforhandlingen. Jeg vil have fokus på, at DJ skal udvikle og tilbyde endnu flere værktøjer og ydelser til de medlemmer, der er deres egen herre, og jeg vil arbejde for til stadighed at gøre DJ opmærksom på såvel problemer som succeshistorier fra freelancernes og de selvstændiges verden.

Det er vigtigt, at faste og frie erkender hinandens udfordringer på arbejdsmarkedet, for det giver forståelse og sammenholdskraft, som vi har brug for på begge sider. Og det vil jeg have min opmærksomhed rettet imod. Men det er ikke nok at være stærke sammen, det enkelte medlem skal også føle sig stærk alene og den styrke vil jeg yde en indsats for, at vi får endnu mere af.

Grundlaget for det vil være et netværk med kolleger på så mange arbejdspladser inden- og udenfor medieområdet som muligt, fordi det er min oplevelse at diversitet avler kreativitet, og nye tider kræver nye tanker.  Samme krav, som stilles til selvstændige og freelancere, hvilket jeg har valgt at være siden 1996.

Før det valgte jeg at være fastansat i adskillige år, og endnu inden blev jeg rundet af en opvækst i et iværksætterhjem. Alle perioder og ikke mindst de to seneste år har givet mig ballast og viden til det faglige arbejde, jeg finder stor tilfredsstillelse i at udføre.

Derfor vil det være en stor glæde, hvis jeg får lov at være katalysator for nogle af de forbedringer og den udvikling der kan give øjeblikkets og fremtidens frie fugle bedre vilkår og bedre udviklingsmuligheder i det forbund og på det arbejdsmarked vi er en del af.

Lige til højre benet ligger naturligvis arbejdet med at få sat ord på de handlinger, der skal føre freelancestrategien fra strategi til handling. Ved at sidde med i den gruppe, der har udarbejdet forslaget til strategien, har jeg været med til de første driblinger op ad banen, og i en ny bestyrelsesperiode vil jeg yde en helhjertet indsats for at få den i mål og ud at arbejde

Kommentarer