Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Stil op til bestyrelsen

I år genopstiller alle bestyrelsesmedlemmerne med én undtagelse. Vores dygtige kommunikatør stopper efter flere års godt arbejde. Af hensyn til at sikre bred repræsentation fagligt og geografisk opfordrer den siddende bestyrelse især folk med fagligheder inden for kommunikation, samt folk bosat uden for hovedstadsområdet til at stille op – men alle er selvfølgelig mere end velkomne. Vi har brug for alle gode kræfter.

bestyrelsen

Jens Astrup

Der skal også vælges suppleanter til bestyrelsen så mulighederne er flere.

Hvordan foregår bestyrelsesarbejdet? 

Som bestyrelsesmedlem arbejder du ud fra FreelanceGruppens arbejdsprogram og politiske handlingsplan   der bliver vedtaget af generalforsamlingen d. 7. maj 2022. FreelanceGruppen holder heldags-bestyrelsesmøder ca. 10 dage om året – de to af dem i sammenhæng som et bestyrelsesseminar, hvor vi planlægger arbejdet og diskuterer de store linjer for det kommende år. I det daglige arbejder vi i udvalg og ad-hoc arbejdsgrupper med alt fra kluborganisering til kursusplanlægning, overenskomstforhandlinger og produktion af vores nyhedsbrev. 

Du skal kunne afsætte disse ti dage om året – som bliver kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste (2606,28 kr. om dagen) – samt kunne lægge ca. en frivillig dag om måneden til fagligt arbejde. Derudover fordeler vi internt i bestyrelsen større opgaver, som kompenseres med fagligt frikøb, der er samme takst som ovenfor. De opgaver søges fordelt efter tid og kompetencer, således at ingen bliver overbebyrdede, og vi alle kan passe vores freelanceforretning ved siden af.  

I nogle perioder vil man have mere tid til det faglige arbejde end i andre perioder, og vi løfter i flok og tager hensyn til bestyrelsesmedlemmernes freelancetilværelse. 

Stil op 

Hvis du overvejer at stille op, og har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Sus Falch på: forpersonen@freelancegruppen.dk

Hvis du gerne vil stille op til FreelanceGruppens bestyrelse, har du mulighed for at præsentere dig mundtligt på generalforsamlingen.

Kommentarer