Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Stil op til bestyrelsen

Vil du være med til at forbedre vilkårene for dig selv og dine freelancekolleger? Stil op til bestyrelsen, og bidrag til organisering, overenskomstforhandlinger, efteruddannelse, netværksskabelse og meget mere

FreelanceGruppens bestyrelse 2019

Per Daugaard FreelanceGruppens bestyrelse 2019

Som medlem af FreelanceGruppens bestyrelse kan du bidrage til at forbedre dine egne og dine freelancekollegers vilkår. Hvis du har lyst til fx at organisere freelancere i klubber, forhandle aftaler og overenskomster, skabe efteruddannelsestilbud og netværk, udgive nyhedsbreve med fagligt og fagpolitisk indhold, diskutere politik og faglighed med andre freelancere – og med resten af DJ – eller nogle af de mange andre opgaver, der fremgår af FreelanceGruppens arbejdsprogram, som vedtages af generalforsamlingen, så overvej at stille op til bestyrelsen.

Vi skal vælge forperson og 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 14. marts 2020, og alle får 2 minutter forud for valget til at fortælle, hvorfor de stiller op.

Af hensyn til at sikre bred repræsentation fagligt og geografisk opfordrer den siddende bestyrelse især folk med andre fagligheder end klassisk journalistik og kommunikation, samt folk bosat uden for hovedstadsområdet til at stille op – men alle er selvfølgelig mere end velkomne. Vi har brug for alle gode kræfter.

Sådan foregår bestyrelsesarbejdet

FreelanceGruppen holder bestyrelsesmøder ca. 10 dage om året – de to af dem i sammenhæng som et bestyrelsesseminar, hvor vi planlægger arbejdet og diskuterer de store linjer for det kommende år. I det daglige arbejder vi i udvalg og ad-hoc arbejdsgrupper med alt fra nordisk samarbejde over kluborganisering til kursusplanlægning, overenskomstforhandlinger og produktion af vores nyhedsbrev.

Du skal kunne afsætte disse ti dage om året – som bliver kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste – samt kunne lægge ca. en dag om måneden til forberedelse af møder og øvrigt forefaldende arbejde, som er frivilligt. Derudover fordeler vi internt i bestyrelsen større opgaver, som kompenseres med fagligt frikøb. De opgaver søges fordelt efter tid og kompetencer, således at ingen bliver overbebyrdede, og vi alle kan passe vores freelanceforretning ved siden af.

I nogle perioder vil man have mere tid til det faglige arbejde end i andre perioder, og vi løfter i flok og med hensyn til bestyrelsesmedlemmernes freelancetilværelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du overvejer at stille op, og har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte forpersonen for at få uddybet: forperson@freelancegruppen.dk

Kommentarer