Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Soundvenues freelanceklub har fået fordoblet anmelderhonorar

Freelancejournalister producerer godt en tredjedel af Soundvenues artikler og skriver gennemsnitligt længere end fastansatte og praktikanter, viser en optælling fra FreelanceGruppen.

Flere penge

Jumpstory

Resultater af klubbens arbejde

 

  1. Øgede honorarer: En fordobling af det vejledende anmelderhonorar og stigning på 50 procent for de øvrige artikeltyper
  2. Ingen arbejder gratis
  3. Gennemsigtighed: Alle freelancere får en kontrakt, hvor vilkårene er beskrevet
  4. Opstramning af honorarudbetaling og -procedure
  5. Dækning af udgifter til transport og logi
  6. Større kommunikation mellem redaktion og freelancere, bl.a. gennem en månedlig opdatering om fokusområder, nye tiltag, evaluering osv.
  7. Opmærksomhed på at kreditere journalisterne på sociale medier og i podcasts
  8. Et årligt forhandlingsmøde mellem repræsentanter fra freelanceklubben og redaktionen
  9. Et fagligt fællesskab og mulighed for at sparre om bl.a. honorarer, vilkår og forhandlinger freelancerne imellem i en Facebook-gruppe

En fordobling af anmelderhonoraret. Løn til tiden. En følelse af at blive værdsat. Og et nyt netværk af freelancekolleger at sparre med. Det er nogle af de resultater, vi har opnået ved at starte en freelanceklub for kulturmediet Soundvenues freelanceskribenter. 

På opfordring af FreelanceGruppen var jeg med til at oprette klubben i november 2019. Vi brugte efteråret og vinteren på at undersøge freelanceskribenternes vilkår, honorarer og ønsker til forbedringer af vilkår – både under fysiske møder, i en lukket Facebook-gruppe og gennem en anonym spørgeskemaundersøgelse. Vi undersøgte også, hvor stor en del af Soundvenues indhold, freelancerne skriver: 28 procent af alle artikler og 38 procent målt på antal ord.

Klubbens i dag 48 medlemmer fandt hurtigt ud af, at vi delte mange af de samme frustrationer over vores arbejdsvilkår og besluttede os til at henvende os fælles til ledelsen. Da corona ramte landet i marts, udsatte indsatsen, men i september sendte vi et brev afsted med 36 underskrivere. Redaktørerne tog overraskende positivt imod vores fælles opråb og det konstruktive og grundige arbejde, vi havde lagt i klubben, og efter et par møder og forhandlinger frem og tilbage, blev vi i oktober enige om en freelanceaftale, som trådte i kraft fra d. 1. november 2020.

Klare forbedringer

Konkret har vi fået hævet de vejledende honorarer, som freelanceren kan forhandle ud fra, betydeligt: Honoraret for anmeldelser er blevet fordoblet, hvilket vi ser som en stor sejr, da freelancerne ifølge vores optælling står for 97 procent af anmeldelserne på sitet. Honorarerne for interviews, guides, features, kommentarer mv. er steget med 50 procent.

En anden vigtig forbedring er, at Soundvenue har indført en klarere procedure omkring honorarudbetaling og en gennemsigtighed omkring, hvornår vi får hvad i løn for hvilke opgaver. Det fremgår af freelanceaftalen, at redaktør og freelancer skal aftale honorar, omfang og deadline inden opgaven. Det burde jo være en indlysende standard for alle medier, men det er i min erfaring langt fra tilfældet. Særligt klubbens mindre erfarne freelancere har sjældent stillet spørgsmål til honorarernes størrelse, men er nu blevet opmærksomme på, at alle honorarer er til forhandling – og at deres arbejde er noget værd.  

Freelancer på musiksektionen Niels Jul Bruun fortæller:

"Det betyder meget, at der kommer bedre løn og arbejdsvilkår. Både for min økonomi, der består af SU og diverse småjobs, men også i forhold til, at jeg ikke længere føler mig overset. Det har været positivt at erfare, at vi kan kræve noget af vores arbejdsgivere, og at Soundvenue har været villige til at indgå i en dialog. Og så har det været sindssygt rart at føle, at der sidder mange andre freelancere, som også kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, og som også var trætte af den måde, tingene kørte på. Det, at vi nu har fået et fællesskab og et netværk, er mindst ligeså brugbart som den højere løn. Jeg har allerede lært en masse om, hvordan jeg fremover skal tage imod opgaver, og hvad jeg kan kræve, ved at høre om, hvordan andre er blevet betalt og har forhandlet deres vilkår."

"Selvom taksterne fortsat er lave i forhold til Journalistforbundets vejledende freelancetakster, betyder stigningen også meget for min lille økonomi som freelancekulturjournalist, ligesom det giver en hel ny ro i maven at vide, hvornår jeg får honorarerne udbetalt. Personligt føler jeg mig også mere respekteret og værdsat for det professionelle arbejde, jeg leverer, når jeg bliver behandlet professionelt."

Det ligger i luften - billetterne bærer lønnen i sig selv

Min erfaring er, at kulturjournalister underbetales i særlig grad, fordi det ligger i luften, at engagementet – og koncert/biografbilletterne – bærer lønnen i sig selv, og at der er mange om buddet.

Som freelancer for filmsektionen Sara Prahl siger:

"Prisen betyder meget for arbejdsglæden. Som kulturskribent bliver man konstant underbetalt, og det slider på motivation og selvværd. For det meste accepterer man det bare, fordi man er bange for at blive underbudt af andre, der er villige til at arbejde for mindre eller sågar gratis. Men det må vi fandeme ikke! Vi skal stå sammen og insistere på, at vi er noget værd. Ellers skyder vi os selv og hinanden i fødderne på den lange bane. 

Jeg tror jeg faktisk også, at det gavner Soundvenue-redaktionen. Det kan godt være, vi er blevet en smule dyrere i drift. Men man får altså også, hvad man betaler for. Personligt føler jeg i hvert fald, at det styrker min loyalitet og min lyst til at gøre et godt stykke arbejde, når jeg føler mig set og værdsat. Jeg er enormt glad for, at vi tog hul på den her proces og fulgte den til dørs. Både fordi det viste, at det faktisk kan betale sig at insistere på sit værd. Men også fordi det har skabt et sammenhold og en gennemsigtighed, man som freelancer ofte mangler."

Klub har skabt sammenhold i usikker branche

Også Jakob Freudendal, der er freelancer for både film- og musiksektionen, fremhæver det sammenhold, som klubben har skabt i en branche præget af usikkerhed, ensomhed og tvivl:

"Der er stor konkurrence i arbejdet som freelancer, som kan være enormt opslidende, hvis man ikke står ved sine evner og værdier. Hvilket kan være svært, når man står alene. Jeg har ofte oplevet en grad af magtesløshed, når man som nederste led i hierarkiet eksempelvis ikke bliver betalt nok eller til tiden. For bliver man hyret ind til næste opgave, hvis man går ind i en større diskussion af det? Fører det overhovedet til noget? Derfor har det ført til stor glæde for mig, at vi nu står sammen som freelancere og kan dele erfaringer på kryds og tværs med henblik på at sikre de bedst mulige vilkår fremadrettet."

Og musikskribent Martin Gronemann stemmer i:

"At organisere os i freelanceklubben har givet et gevaldigt nøk i forhold til min arbejdsglæde og selvrespekt. Som freelancer føler man sig jo par excellence alene i en jolle på arbejdslivets åbne hav. Og at vi gennem fælles erfaringer og støtte har opnået denne aftale, føles som at jollen for nuværende er skiftet ud med en sejlbåd."

Kommentarer