Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Seksuelle krænkelser: Mere DJ-hjælp er højt prioriteret

FreelanceGruppens forperson, Sus Falch, orienterer om arbejdet for at hjælpe gruppens medlemmer.

Billede af Sus Falck

Foto: Per Daugaard

Ingen – uanset køn – skal udsættes for sexisme, seksuelle krænkelser og krænkelser i det hele taget. Jeg er glad for, at DJ har stort fokus på at gøre noget ved problemerne i medie- og kommunikationsbranchen. Det har vi også i FreelanceGruppens bestyrelse.

På det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi, hvordan DJ på bedst mulig måde kan hjælpe freelancere, selvstændige og tidsbegrænset ansatte, der oplever sexisme eller seksuelle krænkelser.

 

Freelancere kan stå svagere

Ligesom praktikanterne står freelancerne svagere i forhold til fastansatte, når det handler om at sige fra over for krænkende adfærd. Siger man fra, kan det få negativ betydning for det videre samarbejde, der skal kaste næste opgave og næste indtægt af sig?

Krænkende adfærd er mere end seksuelle krænkelser. Det kan være at blive tiltalt grimt eller ydmyget af en redaktionschef eller anden kunde.

 

Men hvordan formulerer man sig, når man som freelancer er nem at vippe af pinden, hvis man skulle stille et kritisk spørgsmål til stedet? Hvordan kan man være med til at stoppe en adfærd, der ikke kun rammer en selv, men også andre. Eller måske rammer andre, men ikke en selv? Hvordan kan man få hjælp og vejledning, hvis man har oplevet krænkende adfærd, man har brug for hjælp til at bearbejde?

Journalistforbundet hjæper

Det er kun nogle af de situationer, hvor man som freelancer eller selvstændig har brug for sin fagforenings hjælp. Der er mange flere. Blandt andet den, hvor man erfarer, at man selv er den krænkende part.

Og så er der naturligvis hele arbejdet med at ændre en kultur, så krænkelser og overgreb ikke accepteres.

Derfor samarbejder bestyrelsen og jeg lige nu intensivt med DJ om at udvide rådgivningen og hjælpen til freelancere og selvstændige med fx mere fyldestgørende rådgivning på DJ’s webside, flere ressourcer i DJ’s personlige rådgivning på området og udvikling af andre former for hjælp.

Derfor er det meget velkomment, hvis du har lyst til at skrive til mig på forpersonen@freelancegruppen.dk, hvis du har forslag til, hvordan DJ kan hjælpe. Eller hvis du har eksempler på noget, du ikke ved, hvordan eller hvor du skal få hjælp til at løse.

Husk, at du altid kan ringe til DJ’s rådgivning, og at din grænse er overskredet, når du selv føler det, og at det ikke skal defineres af andres normer.

De allerbedste hilser

Sus

 

Kommentarer