Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Særligt legat til freelancere som arbejder med cross border-journalistik

Den 23. februar er der deadline på ansøgninger til et særligt legat rettet mod freelancere, som arbejder med cross border-journalistik. Organisationen Investigative Journalism for Europe uddeler pengene

Freelancere, der arbejder i teams på tværs af grænser, kan søge støtte til deres arbejde nu.

Foto: Jens Panduro

Mange freelancere dækker forhold, som ligger uden for Danmarks grænser. Til freelancere, som dækker forhold i teams på tværs af landegrænser, er der nu mulighed for at søge et særligt legat hos Investigative Journalism for Europe.

Organisationen kan dele 2,45 mio. kr. ud i løbet af 2022/23. Deadline er den 23. februar 2023.

Ansøgerne skal leve op til en række krav:

- Teamet skal udelukkende bestå af freelancere.

- Teamet skal bestå af en journalist fra mindst to EU-lande eller mindst et EU-land og et EU-ansøgerland. (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet eller Ukraine).

- Medlemmer af teamet fra tredjelande er velkomne til at deltage, hvis de andre kriterier for teamets sammensætning er opfyldt.

- Teamet skal samarbejde om et projekt, som er grænseoverskridende.

- Teamets medlemmer skal være tilmeldt en presseforening, et journalistforbund, være registreret journalist, have et aktuelt CV, der viser relevante kvalifikationer eller en historie med at arbejde med betroede nyhedsorganisationer. Medlemmer af teamet fra tredjelande kan være en del af ansøgningen uden at opfylde ovenstående kriterier.

Dækker løn og rejseudgifter mm.

Tilskuddet, der kan søges om, kan bruges til at dække eventuelle omkostninger, der er forbundet med at udvikle, færdiggøre og offentliggøre det journalistiske indhold. Det gælder blandt andet løn- og personaleomkostninger, forskningsrelaterede omkostninger, oversættelses- og rejseomkostninger. Den eneste undtagelse gælder udgifter til udstyr (hardware), som ikke er støtteberettigede.

Ansøgningen skal indsendes på engelsk, og projektet skal have offentlighedens interesse.

Du kan læse mere om kriterierne for ansøgningen og ansøge her.

Kommentarer