Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan stiller du op til bestyrelsen i 2024

Stil op til FreelanceGruppens bestyrelse, hvis du vil kæmpe for bedre vilkår for dig og alle andre freelancere og selvstændige i medie- og kommunikationsbranchen.

FreelanceGruppen

Jens Astrup Vær med til at kæmpe for dine egne og andre freelancere og selvstændiges rettigheder. Stil op til bestyrelsen for FreelanceGruppen i 2024

Sådan foregår bestyrelsesarbejdet

Som bestyrelsesmedlem arbejder du ud fra FreelanceGruppens arbejdsprogram, der hvert år bliver vedtaget af generalforsamlingen. FreelanceGruppen holder heldags-bestyrelsesmøder otte gange om året. Mellem bestyrelsesmøderne arbejder vi i arbejdsgrupper med alt fra kursusplanlægning til freelanceklub-organisering, overenskomstforhandlinger, netværksmøder og produktion af vores nyhedsbrev. 

Du får kompensation for dit bestyrelsesarbejde

Du skal kunne afsætte disse otte dage om året – som bliver kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2775,59 om dagen) – samt kunne lægge ca. en frivillig dag om måneden til fagligt arbejde.

Derudover fordeler vi internt i bestyrelsen større opgaver, som i et vist omfang kan kompenseres med samme takst som ovenfor. De opgaver fordeler vi efter tid og kompetencer, så ingen bliver overbebyrdede, og vi alle kan passe vores forretning ved siden af.  

Vi ved, at man i nogle perioder vil have mere tid til det faglige arbejde end i andre perioder. Vi løfter i flok og tager hensyn til bestyrelsesmedlemmernes tilværelse som freelancer eller selvstændig. 

Sådan stiller du op

Hvis du har fået lyst til at stille op, kan du gøre det på dagen helt ind til valget går i gang. På dagen præsenterer alle kandidater sig selv foran de fremmødte medlemmer – varighed ca. 2 minutter.

Har du lyst til at præsentere dit kandidatur på forhånd, kan du sende en kort tekst om dig selv, din baggrund og hvad du vil arbejde for i FreelanceGruppens bestyrelse. Teksten må være max 2.000 anslag inkl. mellemrum.

Er du forhindret i at møde op, kan du sende teksten og en fuldmagt til en fra bestyrelsen, og så vil teksten blive læst op. Du kan også vælge i stedet at sende en præsentationsvideo på max 2 minutter. 

Stiller du op til bestyrelsen, selvom du er forhindret i at komme til generalforsamlingen, så giv gerne besked til forperson@freelancegruppen.dk.

Ønsker du at have en beskrivelse af dit kandidatur på vores hjemmeside, er deadline for indsendelse af materiale fredag d. 28. februar. Du kan også sende et foto med i bredformat. Send begge dele til webredaktion@freelancegruppen.dk.

Vi håber, at du har lyst til at stille op. Vi har brug for alle gode kræfter.

Kommentarer