Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan stiller du op til bestyrelsen

På generalforsamlingen 11. marts 2023 skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. To bestyrelsesmedlemmer fortsætter ikke. Så overvej endelig, om du har lyst til at stille op til bestyrelsen og arbejde for at forbedre vilkårene for dig selv og dine freelancekolleger. Du kan også stille op, selvom du ikke er tilstede.

FreelanceGruppens bestyrelse efter valget i 2022

Henrik Petit FreelanceGruppens bestyrelse efter valget ved generalforsamlingen i 2022. Fra venstre: Kristina Herlev Wulff, Katrine Nadia Jørgensen, Freja Dam, Julie Hugsted, Lise Møller Schilder, Jørgen Laurvig, Anne Anthon Andersen, Bo Sørensen, Sus Falch, Thomas Arnbo og Cecilie Marie Meyer

Som medlem af FreelanceGruppens bestyrelse kan du bidrage til at forbedre dine egne og dine freelancekollegers vilkår. Hvis du har lyst til for eksempel at organisere freelancere i klubber, forhandle aftaler og overenskomster, skabe efteruddannelsestilbud og netværk - og selvfølgelig at diskutere politik og faglighed med andre freelancere og resten af DJ – kan du overveje at stille op til bestyrelsen.

Sådan foregår bestyrelsesarbejdet

Som bestyrelsesmedlem arbejder du ud fra FreelanceGruppens arbejdsprogram, der bliver vedtaget af generalforsamlingen 11. marts 2023. FreelanceGruppen holder heldags-bestyrelsesmøder cirka 10 dage om året – to af dagene i sammenhæng som et bestyrelsesseminar, hvor vi planlægger arbejdet og diskuterer de store linjer for det kommende år. I det daglige arbejder vi i udvalg og ad-hoc arbejdsgrupper med alt fra medlemskommunikation til kluborganisering, overenskomstforhandlinger til medlemsarrangementer i større og mindre målestok.  

Du skal kunne afsætte 10 bestyrelsesmøde-dage om året – som bliver kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste (2684,35 kr. om dagen) – samt kunne lægge cirka en frivillig dag om måneden til fagligt arbejde. Derudover fordeler vi internt i bestyrelsen større opgaver, som kompenseres med fagligt frikøb, der er samme takst som ovenfor. De opgaver søges fordelt efter tid og kompetencer, således at ingen bliver overbebyrdede, og vi alle kan passe vores freelanceforretning ved siden af.  

I nogle perioder vil man have mere tid til det faglige arbejde end i andre perioder, og vi løfter i flok og tager hensyn til bestyrelsesmedlemmernes tilværelse som freelancer og selvstændig.

Stil op 

Hvis du overvejer at stille op og har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet og omfanget, er du mere end velkommen til at kontakte forperson Sus Falch på: forpersonen@freelancegruppen.dk eller tlf: 40453886.

Du får mulighed for en kort mundtlig præsentation på generalforsamlingen på lige fod med de bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller. 

Bestyrelsen er forpligtet til at medvirke til en bred repræsentation fagligt og geografisk. Så derfor skal der lyde en særlig opfordring til kommunikatørerne om at stille op. Men alle er naturligvis velkomne. Vi har brug for alle gode kræfter.

Kommentarer