Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan stiller du op til bestyrelsen

De fleste bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Men du kan stadig stille op, hvis du vil være med til at forbedre vilkårene for dig selv og dine freelancekolleger.

foto

Soffi Chanchira Larsen Sådan så den nyvalgte bestyrelse ud efter generalforsamlingen i 2019.
I år er valget online, og vi skal vælge 10 bestyrelsesmedlemmer, og forperson Sus Falch er også på valg.

Som medlem af FreelanceGruppens bestyrelse kan du bidrage til at forbedre dine egne og dine freelancekollegers vilkår. Hvis du har lyst til for eksempel at organisere freelancere i klubber, forhandle aftaler og overenskomster, skabe efteruddannelsestilbud og netværk - og selvfølgelig at diskutere politik og faglighed med andre freelancere – og med resten af DJ – kan du overveje at stille op til bestyrelsen.

Vi skal vælge en forperson og 10 bestyrelsesmedlemmer. På grund af corona og den aflyste GF i 2020, er hele bestyrelsen på valg i år. 

Hvordan foregår bestyrelsesarbejdet? 

Som bestyrelsesmedlem arbejder du ud fra FreelanceGruppens arbejdsprogram, der bliver vedtaget af generalforsamlingen d. 13. marts 2021. FreelanceGruppen holder heldags-bestyrelsesmøder ca. 10 dage om året – de to af dem i sammenhæng som et bestyrelsesseminar, hvor vi planlægger arbejdet og diskuterer de store linjer for det kommende år. I det daglige arbejder vi i udvalg og ad-hoc arbejdsgrupper med alt fra nordisk samarbejde over kluborganisering til kursusplanlægning, overenskomstforhandlinger og produktion af vores nyhedsbrev. 

På grund af coronakrisen mødes vi lige nu primært på Zoom, og vi kan selvfølgelig ikke sige, hvor længe det vil fortsætte. 

Du skal kunne afsætte disse ti dage om året – som bliver kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste (2487,88 kr. om dagen) – samt kunne lægge ca. en frivillig dag om måneden til fagligt arbejde. Derudover fordeler vi internt i bestyrelsen større opgaver, som kompenseres med fagligt frikøb, der er samme takst som ovenfor. De opgaver søges fordelt efter tid og kompetencer, således at ingen bliver overbebyrdede, og vi alle kan passe vores freelanceforretning ved siden af.  

I nogle perioder vil man have mere tid til det faglige arbejde end i andre perioder, og vi løfter i flok og tager hensyn til bestyrelsesmedlemmernes freelancetilværelse. 

Stil op 

Hvis du overvejer at stille op, og har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Sus Falch på: forpersonen@freelancegruppen.dk

I år har du ikke mulighed for at præsentere dig selv mundtligt på generalforsamlingen. Du kan heller ikke stille op på dagen, som du plejer, da den er digital. Derfor skal du en uge inden vores online generalforsamling sende en kort tekst om dig, din baggrund og hvad du vil arbejde for i FreelanceGruppens bestyrelse. Teksten skal være max 2.000 anslag inkl. mellemrum. Den kommer til at ligge på vores hjemmeside www.freelancegruppen.dk. Deadline for indsendelse og opstilling er fredag d. 5. marts kl. 9. Du kan også sende et foto med, gerne i bredformat. Send begge dele til webredaktion@freelancegruppen.dk.

Af hensyn til at sikre bred repræsentation fagligt og geografisk opfordrer den siddende bestyrelse især folk med andre fagligheder end klassisk journalistik og kommunikation, samt folk bosat uden for hovedstadsområdet til at stille op – men alle er selvfølgelig mere end velkomne. Vi har brug for alle gode kræfter.