Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ret til barsel og højere honorarer på Information

Freelancerne på Information har nu fået ret til barsel og en større stigning på minimumshonorarerne. Det er resultatet af mange års freelanceorganisering – og et tæt samarbejde med de fastansattes tillidsfolk.

Foto: Jens Panduro

Foto: Jens Panduro

Information har indgået ny overenskomst med et såkaldt aftaleprotokollat, der indeholder væsentlige forbedringer til freelancere. Det er resultatet af mange års benarbejde i freelanceklubben – med blandt andet undersøgelser af betalings- og arbejdsvilkår og deltagelse i kollektive forhandlinger – samt et godt og solidarisk samarbejde mellem de fastansattes tillidsrepræsentant og freelancerne.

I flere år har der ved overenskomstforhandlingerne været forhandlet en ekstra pulje til stigninger i minimumshonorarerne (der i forvejen følger de procentvise stigninger, som bliver forhandlet igennem for de fastansattes løn). Denne pulje blev i år fastsat til 150.000 kroner mod tidligere års 50.000 kroner.

Nina Trige Andersen, bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen og en af repræsentanterne for freelanceklubben på Information, siger: ”Det bringer fortsat ikke lighed mellem fastansatte og freelanceres betaling, men det er et godt skridt i den rigtige retning, og det ville ikke være sket uden en vedholdende organisering af freelancerne, og uden den opbakning, vi har fået fra de fastansattes tillidsrepræsentanter.

Freelancere får ret til barsel

Mindst lige så afgørende er det, at barsel nu er blevet en rettighed også for freelancere. Nina Trige Andersen siger:

"Det er de fastansatte tillidsfolks fortjeneste, at vi i år har fået rejst kravet om barselsrettigheder for freelancere, der har en omfattende tilknytning til avisen, og især for korrespondenterne - der er ansat på freelancevilkår, men ofte arbejder fuld tid for avisen. De har gjort en stor indsats for freelancerne i overenskomstforhandlingerne. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og freelanceklubben er udtryk for, at vi har fælles interesser freelancere og fastansatte imellem - vores vilkår påvirker hinanden. Ved at stå sammen kan vi beskytte hinanden og forbedre vilkårene for os alle sammen,” slutter Nina Trige Andersen. Og det giver tillidsrepræsentant, Anita Brask Rasmussen, hende ret i.

"Det er i alles interesse - også de fastansattes, at freelancerne får ordentlige vilkår. Der er et stort efterslæb, og hvis vi ikke som tillidsrepræsentanter interesserer os for det, så har vi både misforstået vores opgave og situationen på arbejdsmarkedet for journalister. Jeg er ikke kun de fastansattes tillidsrepræsentant," siger hun og understreger, at hun samtidig erkender, at puljen til freelancere samtidig ikke rykker "voldsomt meget på de enkelte honorarer," men at vi "nærmer os stille og roligt et godt niveau."

120 freelancere forenet i faglig klub

Information har haft en faglig klub af freelancere siden 2009. I august 2018 var der godt 120 freelancere tilknyttet klubben, der fungerer via en facebookgruppe og fysiske møder efter behov. 

Hvis du vil vide, om der findes en freelanceklub på de medier, du arbejder for – eller vil have støtte til at starte en klub – så skriv til mediklubben@freelancegruppen.dk.

Se om de medier, du arbejder for, har overenskomster eller aftaler vedrørende freelancere, HER.

Find den lokale tillidsrepræsentant på de medier, du arbejder for, HER.

Husk også at FreelanceGruppen har en barselspulje, som medlemmerne indbetaler til hver måned, og som medlemmerne kan søge støtte fra. 

 

FAKTA

I den tidligere overenskomst stod:

I tilfælde af, at faste kontrakttilknyttede freelancere ved Information bliver gravide, vil Information se positivt på muligheden for at anvende freelance-barselsansættelse, der muliggør refusion fra barsel.dk til den udbetalte løn, forudsat at ordningen så vidt muligt er omkostningsneutral for bladet.”

Denne ”mulighed” er nu blevet til en ”ret” for freelancere, med en omfattende produktion for avisen, uanset om de er ansat på kontrakt eller ej, samt for korrespondenterne. Nemlig med følgende formuleringer:

Stk. 1. En freelancer har ret til at blive ansat i en periode svarende til den maksimale periode. Information kan få barselsdagpenge-refusion fra en barselfond:

- For en kvinde op til 31 uger

- For en mand/med-mor op til 27 uger

Stk. 2. Denne ret gælder for freelancere, som i de sidste 12 måneder op til orlovsstarten har tjent mindst 150.000 kr. ved levering til Information.

Stk. 3. Lønnen under barsels-ansættelsen skal være mindst det maksimale beløb, som Information kan få refunderet, pr. 1.7. 2018 lig 28.780 kr. om måneden (179,51 kr. i timen).

Stk. 4. Informations pligt til at ansætte freelanceren forudsætter, at denne efter Lov om dagpenge er berettiget til fulde barselsdagpenge, som refunderes til Information under ansættelsen.

Stk 5. For korrespondenter gælder, at de er berettigede til at modtage et månedligt beløb på 50% af deres normale indkomst fra Information (beregnet på grundlag af de seneste 12 måneder op til orlovsstarten) uanset om de på grund af bopæl i udlandet ikke har ret til barselsdagpenge efter Lov om dagpenge. Dette gælder i op til 13 uger inden for det første år efter fødslen. En kvindelig korrespondent har ret til at placere 4 af disse uger inden fødslen.

 

Kommentarer