Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt freelancenetværk på Fyn skaber arbejdsglæde, nye kolleger og opgaver

Da Lene Rimestad efter ni års fastansættelse sprang ud i freelancelivet for tredje gang, ville hun ikke undvære kolleger. Så hun startede et lokalt DJ-netværk på Fyn for freelancere.

Fynsk freelancenetværk. Foto Kirstine Mengel

Kirstine Mengel Deltagerne skal have noget værdifuldt med fra et møde i det fynske freelancenetværk. Hver gang.

Arbejdsmiljøet gjorde, at Lene Rimestad sagde sit faste job på Syddansk Universitet op efter ni år. Ikke jobbet i sig selv, der for hende var det nærmeste, hun kunne komme på et drømmejob. Som fagligt menneske kunne man boltre sig i masser af tilbud og masser af givende faglige relationer til såvel studerende som til gode kolleger. Efter at have været vant til rigelige muligheder for faglig udvikling, veldefinerede opgaver og mange kolleger, føltes det, på trods af tidligere freelanceerfaringer, som en ny virkelighed at tage livtag med, da hun for tredje startede som freelancer. Kolleger ville hun ikke undvære i sit nye arbejdsliv.

»Jeg besluttede mig for at give mit nye freelanceliv mindst to år, skar ned på udgifterne og etablerede kontor herhjemme. Men hvem skulle jeg snakke fag med, hvor var mine kolleger? Det panikkede jeg noget over, og det gav mig idéen til at etablere et netværk,« siger Lene Rimestad.

Brug for lokale kolleger
Inden Lene Rimestad deltog i DJs kursus for netværksfacilitatorer ville hun egentlig have etableret et undervisernetværk for selvstændige undervisere med fokus på udveksling af metoder. Men på DJs kursus gik det op for hende, at hun havde mere brug for at få skabt sig et lokalt netværk på Fyn, hvor hun bor.

»Jeg ville have mig et fagligt netværk, hvor medlemmerne var freelancere med forskellige fagligheder, men alle sammen lokalt funderede. Så ville det være nemmere at mødes med nogle fra netværket over en kop kaffe imellem de større netværkssamlinger.«

Masser til fælles
Fordi netværket er baseret på geografisk tilknytning fremfor faglighed, består det fynske freelancenetværk af en uensartet gruppe af illustratorer, fotografer, tv-producenter, journalister og kommunikationsfolk, hvilket Lene Rimestad umiddelbart tænkte var en udfordring.

»Da jeg så listen over, hvem der havde meldt sig til, var de fagligt meget forskellige, og der var både nye og erfarne, nogle med store forretninger og andre med små. Kunne vi finde nok udfordringer og emner, der bandt os sammen? Det har vist sig, at det langt hen ad vejen er en styrke, at vi er så forskellige. Det, vi har til fælles, er, at vi er selvstændige, og at vi er medlemmer af DJ. Lige som vi har alt det til fælles, der handler om priser, kunder og markedsføring. Forskelligheden har også gjort, at jeg har mødt nogle rigtig fede mennesker. Nogle af dem jeg simpelthen godt kan lide så meget, at de kan gå hen og blive nye venner, selvom det slet ikke var mit udgangspunkt for at danne netværket.«

Det bedste jeg har fået ud af netværket:
»Jeg fik gode råd, klap på skulderen og nogle af dele mine problemer med, da jeg lige var startet som freelancer igen. Jeg har fået lokale fagfæller, som jeg kan spørge om noget hurtigt, og som sidder i nærheden. Desuden har jeg delt opgaver med en anden, og i sidste uge brugte jeg en af de unge i netværket til en video, der skulle redigeres ned i tid.«

Forskellige mødeformer giver dynamik
Det fynske netværk mødes hver tredje uge. Hver anden gang er et uformelt morgenmøde fra klokken otte til ti og hver anden gang et aftenmøde, der er mere formelt.

»På morgenmødet snakker vi løst og fast, med åbning for at nogle kan få vendt en aktuel udfordring.

Det kan være spørgsmål som, hvordan får jeg udlejet mit ledige lokale, hvad skal jeg gøre, når en kunde siger sådan og sådan, hvordan får jeg hævet prisen i denne samarbejdsaftale, eller kan jeg tillade mig at filme 360 grader uden at vise, at jeg gør det. Derefter har vi en lille runde, og så er det den dag. Om aftenen drøfter vi også dilemmaer, men diskuterer mere fælles emner, for eksempel om prissætning eller om hvornår og under hvilke forudsætninger, vi gør noget gratis. Det er måske med til at holde det fælles prisniveau oppe.«

Betaler lidt for at deltage
Som udgangspunkt var det gratis at deltage i netværket, fortæller Lene, men det er begyndt at give mening at drøfte betaling.
»Vi har først nu besluttet, at man skal betale noget for at deltage. Det er ofte de samme, der byder ind på at købe morgenmad og lægge lokaler til, og deres udgifter skal dækkes. Vi vil også have økonomi til at betale for eksterne oplægsholdere. For at medlemmerne kan trække udgiften fra som et årligt engangsbeløb, er vi nødt til at udarbejde nogle vedtægter, og det er vi gået i gang med.  Vi har også kontaktet Kreds Fyn, der har udtrykt, at de gerne vil støtte netværket, hvis vi også selv stabler nogle penge på benene.«

Eksterne oplægsholdere eller ej?
Det er Lene Rimestads erfaring, at netværk klarer sig fint uden oplægsholdere udefra, hvis man har medlemmer i gruppen, der er gode til noget særligt og vil byde ind.

»En af de unge i det fynske netværk er for eksempel ganske optaget af de sidste nye gadgets, og han kommer gerne og viser ting frem og forklarer, hvordan andre i netværket kan få glæde af den nye, smarte dims eller det nye program, han lige er faldet over. Jeg har været i et andet netværk siden år 2000. Dér har vi kun haft eksterne oplægsholdere et par gange og har aldrig haft problemer med at skabe relevant indhold.«

Fakta om Lene Rimestad:
Selvstændig i tredje omgang, nu på andet år. Driver virksomheden Rimestad.dk der er centreret omkring journalistik, kvalitativ forskning, undervisning og coaching. Arbejder fra kontor hjemme.

Netværket udvikler sig
Netværkets tværfaglige sammensætning har gjort, at der er dannet forskellige undergrupper, der er blevet hinandens faglige sparringspartnere, der taler sammen i mellem netværksmøderne. Lene Rimestad er bevidst om, at denne udvikling kan betyde, at det store netværk på et tidspunkt måske går hen og bliver til tre mindre grupper i stedet, hvis det er dét, der giver mest mening. Det vigtigste er, at kontakten mellem relevante fagfæller er blevet skabt igennem netværket.

At give for at kunne modtage
Regel nummer 1, når det handler om at skabe og deltage i faglige netværk, er ifølge Lene Rimestad, at du skal tænke som en buddhist. Hver gang du giver noget, skal det nok komme tilbage via den store karma-økonomi.

»Den første gang vi mødtes blev jeg lidt stram i masken, fordi nogle startede med at klage over, at DJ ikke havde etableret sådan et netværk for længe siden. Forventningen om, at der er nogle andre, der skal komme og gøre noget for dig, forstår jeg ikke, men en af farerne ved et netværk som dette er, at det passive flertal bliver for stort og bare synes, at de skal modtage. Derfor lagde vi fra start en linje om, at man skal være der for at give, og at vi ikke er stærkere end den samlede sum af bidrag.

Det er lykkedes, og jeg synes, at vi sammen har fået etableret et bæredygtigt og givende netværk."

Fynsk freelancenetværk

Kirstine Mengel Lene Rimestad til venstre og Maibritt Lund Pilgaard til højre.

Maibritt er ny freelancer: »Netværket hjælper mig til at fastholde gejsten, modet og mine priser”

 

Maibritt Lund Pilgaard meldte sig primært til det fynske DJ-netværk for at få udvidet sit netværk af freelancekolleger og for at få kolleger inden for andre nicher i branchen.

Majbritt Lund Pilgaard er sent uddannet journalist og har kun været i faget i knap to år. Hun gik direkte ud i freelancelivet efter en kort periode på et kommunikationsbureau, der gav god erfaring, men hvor opgaverne var ringe betalt. Hun er en af medlemmerne i et nystartet fynsk DJ-netværk for freelancere.
»Det fynske netværk er en kærkommen mulighed for mig som ny freelancer til at få faglig sparring og opbakning,« siger Majbritt Lund Pilgaard.

»I netværket mødes vi cirka en gang om måneden om aftenen og til et morgenmøde hver tredje uge. Aftenmødet er længere med faglige indlæg, debatter og oplæg. Vi hjælper hinanden i at holde hinanden fast i mål og delmål. Hvor langt er du med det, du talte om sidst, og hvordan går det med opgaverne? Vi sidder jo meget alene hver især, så det er rart at være i et forum, hvor der bliver spurgt til.«

Diskussioner styrker mig
Som ny freelancer er en af de store udfordringer at tage den rette pris for sine produkter og ydelser. Hvad tager de andre, hvad skal man selv beregne for en opgave og hvordan beregner man sine priser.

»I det fynske netværk har jeg fået andres syn på prissætning af vores produkter. Vi udveksler, hvad vi tager for vores varer, hvad er for lidt, og hvad er for meget. Det kan være rigtig svært at vide, hvad man skal tage for tingene, når man er alene. At være i netværket giver fingeren på pulsen ved, at vi udveksler, hvad der sker i branchen. Det betyder blandt andet, at jeg er blevet styrket i at kunne sige nej til opgaver, der er for dårligt betalt.«

Fakta om Maibritt Lund Pilgaard: Indehaver af Lunds Kommunikation og sidder til daglig på Mediehuset Cigarfabrikken med i alt 11 journalister og mediegrafikere og fotografer. Er bachelor i dansk og journalistik.

Guld værd at møde erfarne kolleger
Freelancelivet er på mange måder anderledes og mere udfordrende end at være fastansat, hvor de fleste rammer og opgaver er defineret på forhånd.
»Som nystartet giver det ro på at tale med nogle, der er mere erfarne end jeg. Jeg har blandt andet lært at have mere is i maven og holde op med at overveje at lukke forretningen, hver gang det går mindre godt i en periode. At de svingninger er et almindeligt vilkår for freelancere, og det ikke mig der er dårlig til at lave forretning.«

Sådan gør vi det på Fyn
Netværket blev etableret i sidste del af 2016 og har nu snart et år på bagen. I starten var netværket stramt styret, men det har udviklet sig hen ad vejen efter medlemmernes behov og ønsker.

»Vi var 14 medlemmer, da vi startede, og nu er vi 10-12 stykker tilbage, fordi to er gået ud på grund af fast arbejde. Det er forskelligt, hvor mange vi er til møderne, for vi har i fællesskab besluttet, at vi ikke har strenge krav om fremmøde. Folk har jo arbejdsopgaver, der ind i mellem fylder meget. Vi lavede en fortrolighedsklausul i løbet af de første tre møder, hvor det blev understreget, at der var tavshedspligt og det var vigtigt ift. hvor åben man har lyst til at være.

Møderne er altid hyggelige, og jeg går altid glad der fra. Vi skiftes til at mødes hos dem, hvor der er mest plads. Værtsrollen går også på skift, og det er værten, der sørger for dagsorden. Der bliver lavet referat fra vores møder, og vi kommunikerer alt via vores lukkede Facebook-gruppe. Det er god til både begivenheder, afbud, udvekslinger og spørgsmål.«

At det er lokale folk, gør det hyggeligt, lige som det giver mulighed for at udvikle venskaber, hvis man vil det, men også vigtigt for at få indblik i lokale freelanceproblemer, der er generelle for os alle.

Kadencen med at mødes cirka hver tredje uge, synes Maibritt Lund Pilgaard er god.

»Man føler ikke, at man skal rende til det hele tiden, men det er tilpas ofte til, at vi holder god forbindelse og har kunnet lære hinanden at kende.«

Vi kan også give hinanden praktisk hjælp
Èt aspekt er sparringen og diskussionerne, men netværket byder også på praktisk hjælp medlemmerne i mellem.
»På et tidspunkt havde jeg en svær historie, jeg skulle skrive, og dér hjalp én af de andre mig. Det er skønt, at vi kan trække på hinanden, hvis man har en fagligt nød, man ikke kan knække. Sparringsdelen, hvor vi diskuterer en problematik i et stykke tid, er også god. Den, der har bragt problemet op skal ikke svare, men alene lytte til de andres diskussion af emnet. På den måde får man mange nye vinkler på situationen og kan tage det med sig, som man kan bruge til noget. Vi har også udviklet et koncept, hvor vi hver især har holdt oplæg under temaet: Hvad ville du have gjort i denne situation? Og vi har kørt oplæg om ’ego-branchen’, hvor vi hver især fortæller om vores forretningsområder, og hvordan vi arbejder. Det var sjovt og spændende at få gensidigt indblik i hinandens forretninger.«

Det fynske freelance-netværk er åbent for nye medlemmer - kontakt Lene Rimestad på mail: lene@rimestad.dk, hvis du er fynbo, freelancer, medlem af DJ og interesseret i at deltage i et dynamisk fagligt netværk med andre DJ-freelancere.

 

10 erfaringsbaserede tips til dig, der vil starte et fagligt DJ-netværk

 

  1. Sig til medlemmer, at de er gået forkert, hvis de primært kommer for at modtage frem for at give.
  2. Sørg for at fokus er på det faglige. Det skræmmer værdifulde medlemmer væk, hvis det kommer til at handle om familie, børn og andet privatliv.
  3. Sørg for at afstemme forventningerne ved det første møde, så har du noget at henvise til ved senere lejligheder.
  4. Træf beslutninger om rammer og indhold i netværket rimelig hurtigt. Så længe I taler proces fremkommer der ingen resultater for nogen. Beslutninger kan altid gøres om på 10 minutter på et senere møde.
  5. Vær tydelig med, at det er ALLES ansvar at få netværket til at udvikle sig, ikke dit. Sig det højt og gentag det mange gange, især i starten.
  6. Jo mere fortrolighed der er aftalt, jo hurtigere kan I få tillid til hinanden og tale om de prækære emner.
  7. I starten er det vigtigste at sætte en ramme, holde fast i den og at holde fast i fagligheden. Det er godt med regler om fortrolighed, afbud og mødetider og at disse regler holdes, hvis der skal opbygges tillid og respekt for hinanden.
  8. Som facilitator skal du kunne give køb på rammen, hvis de andre deltagere vil have en anden.
  9. Vær åben over for at finde ud af, hvornår I kan snakke fælles, og hvornår I hellere skal mødes på kryds og tværs.
  10. Du skal gøre netværket rummeligt. Der skal skabes plads til folk, der har det svært, og folk der er ovenpå. Respekten for dem der har det svært, skal være der, samtidig skal det afbalanceres så det ikke bliver til en grædekoneforsamling, der får de velkørende til at smutte.

Vil du også starte et netværk så kontakt Mads Løkke Rasmussen i DJ her https://journalistforbundet.dk/medarbejder/mads-lokke-rasmussen

Kommentarer