Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen oktober-november 2023

Her er nyt om erfaringerne fra Nordisk Freelanceseminar, kluborganisering på flere medier, møde med TV2-freelancere på Fyn, og hvad bestyrelsen ellers går og fifler med. Og så vil vi opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen 9. marts 2024

FreelanceGruppens bestyrelse

Collage: Lise Møller Schilder FreelanceGruppens bestyrelse 2023-2024

Sæt kryds i kalenderen den 9. marts 2024, hvor FreelanceGruppen holder generalforsamling i kombination med faglige og fagpolitiske oplæg og workshops. Der kommer snarest mere information ud om program, tid og sted, men vi lover, at det bliver en dag fuld af inspiration og debatter, og datoen kan I allerede nu godt reservere.

Det gælder især jer, der ikke har prøvet at deltage i en generalforsamling før. Og bare rolig: Selvom der naturligvis skal klares nogle formalia, så bliver det ikke en dag fuld af langhårede vedtægtsdiskussioner og excel-ark.

Tværtimod bliver det den dag på året, hvor du kan møde flest af dine freelancekolleger samlet på ét sted, og hvor vi i fællesskab både gør os selv og hinanden klogere på fagligheder og fagpolitik, og lægger kursen for, hvilke opgaver der skal løftes i det kommende år.

Møde med TV2-freelancerne på Fyn

Den 4. oktober holdt forperson Marianne Bækbøl et oplæg ved et møde på TV2 Fyn. Konsulent Stine Daugaard fra forbundet var også inviteret til at holde oplæg, og mødet var rettet mod freelancerne, men alle medarbejdere var inviterede.

Stine Daugaard informerede især om den indgåede freelance-erklærings muligheder ift. barsel, efteruddannelse m.v. og tillidsrepræsentant på TV2 Fyn Signe Ryge Petersen slog fast, at hun vil kæmpe for, at erklæringen ved de næstkommende ok-forhandlinger bliver til en rigtig freelanceaftale.

Marianne Bækbøls oplæg handlede efter ønske fra Signe Ryge Petersen primært om, hvordan man skaber sig et bæredygtigt freelanceliv, hvad FreelanceGruppen tilbyder deres medlemmer, og hvad vi kæmper for på medlemmernes vegne (rimelige løn- og arbejdsvilkår og social retfærdighed).

Det var helt tydeligt, at freelancelivet påTV2 Fyn ikke var noget, andre end freelancerne kendte til. De fastansatte, der var til stede, var indimellem direkte rystede over at høre om deres freelancekollegers vilkår og taknemmelige for at få denne indsigt. Der var fra de fastansattes side både snak om vigtigheden af endnu mere vidensdeling, og hvad de hver især selv kunne gøre for at styrke sammenholdet på tværs af faste og frie.

Kluborganisering

FreelanceGruppens bestyrelse har genstartet arbejdet med at organisere freelancere i lokale klubber. Pt har vi støttet freelancere og fastlancere på Weekendavisen i at genstarte deres klub i samarbejde med de fastansattes tillidsrepræsentant, samt bistået med udarbejdelsen af en freelanceundersøgelse, som der i disse dage er ved at blive indsamlet besvarelser på.

Er du freelancer/fastlancer på Weekendavisen?

Hvis du leverer indhold til Weekendavisen, og endnu ikke har været i kontakt med dine freelancekolleger der, så skriv til nta@freelancegruppen.dk for at blive sat i forbindelse med klubben.

Vi er også så småt gået i gang med kluborganisering på Nordjyske Medier, hvor de fastansattes tillidsrepræsentant ligeledes støtter op om arbejdet.

Da FreelanceGruppens eget budget ikke kan bære den store investering, der skal til for at igangsætte og understøtte lokal kluborganisering (herunder udarbejdelse af freelanceundersøgelser) alle de steder, der er behov for det, er vi i dialog med DJ om støtte til arbejdet i forlængelse af den nye freelancestrategi, der blev vedtaget på delegeretmøde i april.

FreelanceGruppen på LinkedIn

SoMe-udvalget, der består af Laura Na og Freja Dam, har som del af en ny SoMe-strategi lanceret FreelanceGruppens LinkedIn-profil. Her vil vi have fokus på vidensdeling om vilkår, rettigheder og fagpolitiske kampe for freelancere, selvstændige og andre prekært ansatte i mediebranchen.

Tanken er at nå en bredere målgruppe end vores egne medlemmer: Både i rekrutteringsøjemed, men også for at skabe debat og oplysning blandt freelancere såvel som ansatte og arbejdsgivere i mediebranchen samt fagligt aktive og politiske aktører. Vi håber, at I vil følge os her.  

Opfølgning på DJ’s freelanceundersøgelse

I foråret bidrog næsten 500 af FreelanceGruppens medlemmer – sammen med et lige så stort antal freelancere og selvstændige fra andre specialgrupper – til DJ’s store undersøgelse af vores arbejdsliv og vilkår.

Som opfølgning på undersøgelsen er vi i gang med at formidle resultaterne i en artikelserie, ligesom vi arbejder med at omsætte resultaterne til politisk handling. Dels i vores eget bestyrelsesarbejde, dels gennem dialog med Freelance- og Selvstændige Udvalget under DJ’s Hovedbestyrelse, hvor Dan Lylloff repræsenterer FreelanceGruppen.

FreelanceGruppens artikelserie om DJ's freelanceundersøgelse

Der har indtil videre været bragt tre artikler i serien om resultaterne fra DJ's undersøgelse af freelancere og selvstændiges arbejdsliv og vilkår, og flere er på vej.

Læs eller genlæs:

Freelancere og selvstændige er frustrerede over dagpengesystemet

Vidste du, at du kan gå på dagpenge uden at lukke virksomheden?

Fastlancere er ofte reelt underbetalte faste medarbejdere

Nordisk Freelanceseminar

Den 22-24. september var tre medlemmer af FreelanceGruppens bestyrelse sammen med fem andre freelancere fra Danmark med til årets Nordiske Freelanceseminar, der foregik i Norge og var arrangeret af vores kolleger i NJ Frilans.

Inspirationen fra den faglige del af programmet har vi formidlet gennem denne artikel i FreelanceGruppens nyhedsbrev umiddelbart efter hjemkomst.

Noget af det, bestyrelsesmedlemmerne tog med hjem, er en oplevelse af, at der er et stærkt ønske om og behov for et tættere samarbejde på tværs af de nordiske freelanceorganisationer. Vi gør os hver især erfaringer med organisering af freelancere, forhandling af kollektive aftaler for freelancere, efteruddannelse målrettet freelancere mm. i vores nationale kontekster, som kan inspirere gensidigt.

Dertil er der adskillige mediehuse, der opererer på tværs af de nordiske lande, hvor vi med fordel kan arbejde sammen, ligesom bl.a. EU-lovgivning og nye redskaber som fx AI kommer til at påvirke os alle, og hvor det giver mening, at vi trækker på hinandens erfaringer og ideer, og evt. i fremtiden laver fælles indsatser på fælles områder.

Vi er pt i gang med at lægge planer for, hvordan FreelanceGruppens bestyrelse kan organisere og styrke det nordiske samarbejde i fremtiden.

Forfatterlounge er genstartet

Næsten hver femte af FreelanceGruppens medlemmer beskæftiger sig med forfattervirksomhed. Nu er vores populære samlingsted, Forfatterlounge, blevet genstartet. Det første arrangement i den nye sæson - "Sådan pitcher du din bog og får forhandlet forlagskontrakt" - foregår 22. november 2023 på Gammel Strand. Du kan tilmelde dig her.

Kommentarer