Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen - april 2023

Selvom bestyrelsen først konstituerer sig på bestyrelsesseminaret i maj, har vi ikke ligget på den lade side. Her er lidt opdatering på, hvad vi har brugt mest tid på i de seneste uger.

freelanceGruppen

Jens Astrup Medlemmer fra FreelanceGruppen til Freelancefestival i 2021. På billedet siger medlemmerne pænt goddag til hinanden. Det har vi også gjort i april 2023, hvor der både er afholdt ekstraordinær generalforsamling og delegeretmøde.

Delegeretmøde

FreelanceGruppen deltog med 24 medlemmer på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde. Her skulle der blandt andet vælges en ny hovedbestyrelse. Og delegeretmødet skulle godkende en ny freelancestrategi.

Vi havde derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nina Trige Andersen, Thomas Arnbo, Lise Møller Schilder, Julie Hugsted, Bo Sørensen og Marianne Bækbøl. Gruppen udarbejdede forslag, der kunne sætte vores vigtigste prioriteringer på dagsordenen. Der blev udarbejdet flyers med opbyggelig viden og politiske budskaber om freelanceforhold, som blev delt ud blandt forbundets øvrige delegerede, og der blev forberedt talepapirer.

Det vigtigste for os i bestyrelsen var at få forpligtet DJ til at sætte handlinger bag de fine hensigter i DJs reviderede freelancestrategi, som var på dagsordenen. Derfor stillede vi forslag om at få tilføjet fem punkter til freelancestrategien. Punkterne forpligter Dansk Journalistforbund til at afsætte ressourcer til konkret handling for at forbedre forholdene for freelancere og selvstændige.

Se hvilke punkter, FreelanceGruppen fik vedtaget på delegeretmødet her.

Du kan også se presseomtale af FreelanceGruppen på delegeretmøde:

”DJ’s ledelse burde lægge sig fladt ned og sige undskyld”

DJ vedtager pejlemærker for forbundets freelancestrategi

Ekstraordinær generalforsamling

Vi har også fået gennemført en vellykket ekstraordinær generalforsamling i kursuslokalet på Gammel Strand. Det var den 17. april, og der var 28 tilmeldte. Lene Theill dirigerede med rolig hånd slagets gang, mens Hanne Barnekow refererede.

Tre engagerede medlemmer havde meldt sig på forhånd som interesserede i at stille op til bestyrelsen og efter præsentationer og afstemning gik den ledige plads i bestyrelsen til Laura Na Blankholm. Monica C. Madsen og Niels-Birger Danielsen indtog pladserne som 1. og 2. suppleant.

Generalforsamlingen blev fulgt op af engagerede diskussioner om det forestående delegeretmøde og om nogle af de fremkomne resultater i den nys gennemførte, men endnu ikke offentliggjorte medlemsundersøgelse.

Bestyrelsen er taknemmelig for det fine fremmøde til generalforsamlingen, de villige kræfter, der stillede op til bestyrelsen og de konstruktive, inspirerende drøftelser. Vi lover, at det bliver starten på et år med masser af anledning til at mødes til medlemsdiskussioner om fagpolitiske prioriteringer og strategier.

FreelanceGruppens bestyrelse består nu af følgende:

 • Marianne Bækbøl (forperson)
 • Thomas Arnbo
 • Julie Hugsted
 • Nina Trige Andersen
 • Lise Møller Schilder
 • Agnete Nyboe Andersen
 • Dan Lylloff
 • Bo Sørensen
 • Freja Dam
 • Annette Birch
 • Laura Na Blankholm

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

Bonusinfo

FreelanceGruppens podcast styres af Nicolai Zwinge. Han får fremover Agnete Nyboe Andersen og Annette Birch fra bestyrelsen som sine sparringspartnere. Det besluttede vi på bestyrelsesmødet forud for den ekstraordinære generalforsamling. De næste afsnit af podcasten kommer til at handle om at være ny freelancer og spørgsmål om ophavsret. Hvis du har en god historie at dele, så kontakt Nicolai, Agnete eller Annette på podcast@freelancegruppen.dk

Kommentarer