Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Norske freelancere lever lykkeligt, fattigt og uden ferie - og andre nordiske historier

Næsten hver måned mødes bestyrelsesmedlemmer fra de nordiske freelancegrupper i nordisk komité for at dele erfaringer på tværs af landene. FreelanceGruppens eget komitémedlem, Cecilie Marie Meyer, giver her en aktuel status på det nordiske samarbejde.

Deltagere i Nordisk Freelance Topmøde 2019

Tine Johansen Deltagere i Nordisk Topmøde for freelancere 2019

Ingrid tjekker ind fra sin terrasse midt i den finske fyrreskov, mens Lisbet sidder indenfor i sine forældres bjerghytte et sted langt oppe i Norge. Jeg er den eneste, der deltager i opkaldet fra en storby, og mine nordiske kolleger har udsyn til min københavnerlejlighed og dens mange hvide døre, som får skærmens firkant til at ligne et Hammershøi-maleri.

Zoom, Hangout, Teams. Video-møder har været en del af virkeligheden i nordisk komité lang tid før corona, og hver gang, vi hver især tjekker ind, er det spændende at se, hvor hver enkelt befinder sig i sit land, og i sit liv. På trods af den fysiske afstand er vores virkeligheder som freelancere og selvstændige ofte identiske, med de samme glæder, problemer og udfordringer: Alle er vi i gang med at undersøge corona-krisens konsekvenser for vores medlemmer, og i hvert land prøver man at tale medlemmernes sag, alt efter de pågældende regeringers corona-strategier.

 

Norge – Høj trivsel, men usikre kår

Det politiske arbejde, som blev påbegyndt i hvert land før krisen, fortsætter: Lisbet Jære fortæller, at NJ Frilans har analyseret sin hidtil største freelanceundersøgelse, ’Høy trivsel - usikre kår’. Her kom det frem, at de norske freelancere holder langt mindre ferie end fastansatte. Især medlemmer, kun beskæftiget med journalistik tjente markant mindre end deres kolleger i faste stillinger. Undersøgelsen viste dog også, at freelancere i Norge har højere trivsel end fastansatte i de samme jobs.

Forbedrede satser og honorarer for freelancere er et fælles indsatspunkt for medlemmerne i nordisk komité. Et af udgangspunkterne for det arbejde er at udbrede kendskabet til vores landes vejledende satser, og en anden norsk undersøgelse, som NJ Frilans netop har stået for, viser, at knap halvdelen af deres medlemmer benytter det norske journalistforbunds vejledende satser for freelancere.

I foråret gav FreelanceGruppen i Danmark tilladelse til, at NJ Frilans frit kan bruge teksterne i vores ’Freelanceguide 360grader’ til at lave deres egen, digitale guide, hvori netop punkterne om forhandlinger, budget og økonomi er blandt de mest søgte hos vores medlemmer.

Lisbet Jære gjorde sammen med to andre tillidsvalgte en status på de norske freelancere og selvstændiges vilkår i denne kronik tryk i Dagens Næringsliv i forbindelse med 1 maj. 

 

Kulturråd giver støtte hvis freelancerne får mindstesats

Den anden vej har Norge kunnet bidrage med en vedkommende historie om landets kulturråd, der nu kræver at Norges tidsskrifter som minimum betaler deres freelancere mindstesats. Det gør langt fra alle tidsskrifter i dag, men nogle har taget opfordringen til sig, blandt andet tidsskriftet Vagant.

I en artikel fra klassekampen.no fortæller Vagants chefredaktør, Audun Lindholm: ”Vi startede med det, efter at Vagant blev et selvstændigt tidsskrift uden tilknytning til et stort forlag. Tidligere var det helt uaktuelt at honorere så meget. Siden 2017 har vi opjusteret honorarerne, hver gang Kritikerlaget har hævet sine vejledende satser.”

Baggrunden er, at Kulturrådet fra 2019 har stillet krav i deres økonomiske støtteordning for tidsskrifter om, at ansøgere skulle honorere kvalificerede fagpersoner efter gældende mindstesatser.

 

Finland: Over 300.000 kroner til chikanerede journalister

Nordisk komité rummer udover svenske Henrik Simonsen også to finske medlemmer, Ingrid Svanfeldt og Maria Markus, fra underorganisationerne FAO og SFJ i Finlands journalistforbund. De har ved sidste møde opdateret mig med nyheder fra den støttefond, JOKES, som blev oprettet sidste år for at komme finske journalister, der oplever chikane og trusler, i møde med økonomisk støtte. Det være sig for eksempel penge til dækning af omkostninger i forbindelse med retssager, psykologhjælp og fald i indkomst som følge af en personlig krise.  Fonden er opstået gennem et samarbejde mellem de finske journalistforbund og mediehuse som Sanoma Media, Alma Media, Aller Media, A-lehdet, Keskisuomalainen, MTV og YLE (Finlands nationale public service kanal).

Ingrid og Maria fortæller, at fonden gennem de seneste seks måneder har behandlet seks sager og uddelt støtte til fire journalister for et samlet beløb på 40.805 euro. Læs mere om JOKES her.

Vi tjekker ud fra video-mødet efter at have talt om, hvor rart det har været at se hinandens ansigter og høre hinandens stemmer. Selvom vi ikke ses tit fysisk, føler vi, at vi kender hverandre. Mange af os har været i komitéen i flere år, og der er en tydelig, nordisk sammenholdskraft, som rækker udover det faglige. Vi glæder os til et gensyn.

 

foto

Per Daugaard Cecilie Marie Meyer er bestyrelsens repræsentant i Nordiske Komite.

Kommentarer