Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nordiske freelancere på ny, fælles kurs

Stærkere, tættere og mere målrettet. Det er ønsket og håbet for samarbejdet mellem de nordiske freelance-organisationer.

Hannah Onttonen - selvudløser

Medlemmer af den nye fællesnordiske arbejdsgruppe:

Sverige: Rickard Jakbo, formand Frilans Riks

Norge: Anette Selmer Andresen, formand NJ Frilans

Danmark: Morten Bergholt, formand Nordisk Udvalg, FLG

Finland: Nina Donner, bestyrelsesmedlem FAO

Finland (SFJ): ?

Jukka Väyrynen Formanden for Nordisk Udvalg i FreelanceGruppen Morten Bergholt blev valgt til ny nordisk koordinator på Minitopmødet i Norge. Han blev i den anledning foreviget af en af vore finske kolleger, Hannah Onttonen.

Repræsentanter for freelancere i Sverige, Norge, Finland og Danmark har netop været samlet i Norge for at drøfte en helt ny model for det nordiske samarbejde. Og her var der enighed om en reform af samarbejdet.

- Mange af vore udfordringer er ens i de nordiske lande. Så hvorfor ikke forene kræfterne for at løfte dem, siger Sus Falch, formand for FreelanceGruppen.

Nyt nordisk samarbejde

Nordisk samarbejde mellem freelancere er ikke nyt. Der er allerede et etableret samarbejde om bl.a. at arrangere et fælles Nordisk Seminar på skift. Nu er der blot et ønske om at gøre det nordiske samarbejde mere ”action-orienteret”, som de siger i Sverige. Og det skal en helt ny struktur understøtte:
- Jeg håber en ny struktur vil føre til stærkere og mere handlingsorienterede freelance-organisationer i hele Norden, siger Rickard Jakbo fra Frilans Riks, den ene af to formænd for freelancerne i Sverige.

 - I Sverige har vi en alvorlig vederlags-krise med faldende honorarer. Den udfordring må vi stå sammen om at imødegå, mener Rickard Jakbo. I dette arbejde er det vigtigt at samarbejde og støtte hinanden på tværs af landegrænser, tilføjer den svenske freelance-formand.

Nordisk freelancekomite

På mødet i Norge besluttede de nordiske freelancere at følge anbefalinger fra en fællesnordisk arbejdsgruppe, der siden maj i år har arbejdet på en råskitse til en ny samarbejdsmodel. Det betyder, at en ny nordisk arbejdsgruppe skal tage over, og udarbejde et detaljeret forslag til en ny struktur for det nordiske samarbejde. 

På skitseblokken har arbejdsgruppen blandt andet et forslag om en nordisk komite med repræsentanter fra de fire nordiske lande. Samt et forslag om at Nordisk Seminar bliver arrangeret i fællesskab, i stedet for som nu på skift.

Tættere kontakt

- Jeg håber, at den nye struktur vil lede til tættere kontakt mellem de nordiske organisationer. Jeg ser for mig en løsning, som fører til en mere kontinuerlig udveksling af informationer mellem vore bestyrelser, siger Anette Selmer Andresen, formand for de norske freelancere (NJ Frilans).
En af ideerne til et nyt, nordisk freelancesamarbejde er at skabe mindre, målrettede arbejdsgrupper, der i en afgrænset periode kan arbejde med enkeltsager på tværs af landegrænserne. Om det er en ide der vil overleve, det vil vise sig når de nordiske freelanceorganisationer holder topmøde i maj 2016.
- Jeg håber, at den nye arbejdsgruppe vil få en god dialog og drøfte forskellige modeller for videre nordisk samarbejde. Målet er gode og gennemarbejdede forslag, som topmødet kan tage stilling til, siger Anette Selmer Andresen, formand for NJ Frilans.

Kommentarer