Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nordisk topmøde med fokus på konkurrencelovgivning

Konkurrenceloven og vores muligheder for organisering og kollektiv forhandling var i fokus, da bestyrelsesrepræsentanter fra de nordiske freelanceforbund holdt topmøde i København den 6. september

Nordisk topmøde 2019

Tine Johansen Nordisk topmøde mellem freelanceorganiseringer i Finland, Sverige, Norge og Danmark blev afholdt i København 6. september 2019.

Freelancegruppen har det nordiske samarbejde som en prioriteret opgave i gruppens arbejdsprogram, og derfor var det vigtigt for bestyrelsen at skabe et topmøde, hvor tiden og samværet blev udnyttet bedst muligt. Derfor var selve topmødet i år udvidet med gruppe-arbejde og vidensdeling om konkurrencelovgivning.

Emnet er noget som alle de nordiske lande finder uhyre vigtigt, da loven – og ikke mindst måden, den håndhæves på – har betydning for vores måder at organisere os på. Den nordiske komité, der varetager samarbejdet i det daglige, havde udover medlemmer fra bestyrelserne inviteret jurister og rådgivere fra hvert af de nordiske forbund. Målet var at diskutere og i fællesskab blive klogere på konkurrencelovgivningens udfordringer for freelancere og selvstændige. Fra Danmark deltog FreelanceGruppens kontaktperson og leder af individuel rådgivning i DJ, jurist Karin Mette Thomsen.

Eftermiddagens program om konkurrencelovgivning blev indledt af Nina Trige Andersen fra FreelanceGruppens bestyrelse, der med udgangspunkt i vores arkivmateriale gav et overblik over konkurrencelovgivningens historie og konsekvenser i Danmark.

Læs eller genlæs artiklerne fra FreelanceGruppens arkiv om konkurrencelovgivning:

Hvor meget må freelancere egentlig organisere sig?

Fra arkivet: Sådan opstod de vejledende vilkår

Derefter blev deltagerne delt ind i fire grupper alt efter roller og kompetencer, og skulle hver især arbejde med spørgsmål som:

How can we improve the nordic collaboration in order to share best practices about working with the laws and/or changing them to better serve our  (freelancers) purposes?

How do we put pressure on politicians on national and international level in order to change and deal with the competition laws?

How can the freelancers collaborate with each other to improve their fees and working conditions, without violating the competition laws? 

How do the freelancers work and co-operate on a grassroots level without violating the competition laws?

Vidensdelingen og forslagene i grupperne blev skrevet ned og fremlagt efterfølgende, så diskussionerne på topmødet kan inspirere i det videre arbejde med konkurrencelovgivningen i de respektive lande.

Nyt arbejdsprogram for nordisk komité

Udover arbejdet med konkurrencelovgivning blev komiteens arbejdsprogram fremlagt og godkendt.

Nordisk Komités arbejdsprogram for 2019/2020 i prioriteret rækkefølge

1. Freelance-fees -we want to work on improving the payment that freelancers get in the Nordic countries from hands on experiences in the different countries that can be shared on both a practical and administrative level. Collaborating with the grass roots is an important part of this focus.

2. Competition laws –we want to work on spreading the knowledge about the limits and possibilities within the framework of the Competition laws between our countries and our members and on the long run work for changing the framework in our favour. The work will begin on the 5 of September with the competition laws event in Copenhagen.

3. Authors right and copyright –we want to spread knowledge about the author and copyright laws to our members and share experiences between the Nordic countries about how to improve the freelancers conditions and rights when it comes to the copyright of their work.

De nuværende medlemmer i nordisk komité ønskede at fortsætte og blev genvalgt. For 2019/2020 vil komiteen således bestå af Lisbet Jære (NJ Frilans, Norge, ny formand for komitéen), Henrik Simonsen (Frilans Riks, Sverige), Ingrid Svanfeldt (Freelance – Ammattiosasto (FAO) Finland), Maria Markus (Suomen freelance-journalistit (SFJ), Finland) og Cecilie Marie Meyer (FreelanceGruppen, Danmark).

Det nordiske topmøde afholdes hvert år på skift i de forskellige lande.

Kommentarer