Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nina Trige Andersen stiller op til bestyrelsen

Lokal kluborganisering af freelancere tilknyttet større arbejdspladser og nye former for samarbejde, der kan styrke både de nystartede freelancere og freelancegruppen som helhed. Det vil være mit fokus, hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen.

Nina Trige Andersen

Tine Sletting

Med erfaring fra blandt andet klubben af freelancere tilknyttet dagbladet Information, stiller jeg op til bestyrelsen i FreelanceGruppen. Mit fagpolitiske fokus er på udvikling af lokale og centrale kollektive organiseringsformer. Mere specifikt:

  • at bidrage til at udvikle modeller for freelancerklubarbejde, der indtænker vores selvstændige og ofte fysisk mobile arbejdsliv, og samtidig giver os nogle af de styrker og muligheder, som fastansatte har gennem tillidsrepræsentant- og klub/medarbejderforeningsmodellen.
  • at bidrage til at udvikle modeller for formaliseret samarbejde mellem freelancere, fx i kooperativform under Journalistforbundet. En del blandt de mange nye generationer af selvvalgte og knapt så selvvalgte freelancere kan have svært ved at gennemskue fx prissætning og regnskabsførelse, og især dem, der tænker freelancetilværelsen som noget midlertidigt, vil måske heller ikke prioritere det så højt. Det er til skade for FreelanceGruppen som helhed, fordi det medvirker til at presse priserne nedad. Det problem er de nuværende kurser for nystartede freelancere med til at afhjælpe, men måske kunne man også tænke i modeller, hvor freelancere kan gå sammen om fx bogholderi, evt. i regi af forbundet, uden nødvendigvis at lave virksomhed sammen.

Derudover vil mit fokus ligge på at fastholde og udvide samarbejdet med grupper i andre fagforeninger, der har medlemmer, som arbejder selvstændigt/på freelancebasis og somme tider byder ind på samme opgaver, som vi gør (fx folk organiseret i HK ITMK eller MA). Både for at hente inspiration til forskellige former for fagligt arbejde blandt freelancere og for at skabe grundlag for fælles handling på tværs af forbund.

Bestyrelsesarbejdet skal for mit vedkommende ikke erstatte lokalt klubarbejde på fx dagbladet Information (der trænger til at blive gen-kickstartet); i stedet skal de to fagpolitiske arbejdsformer gerne gensidigt styrke hinanden.

Jeg er 31 år, er uddannet journalist og historiker fra Roskilde Universitet (RUC), har været freelancer siden 2008, og arbejder primært med tekstproduktion til aviser, fagblade, magasiner og tidsskrifter, samt med redigering, layout og oversættelse. Derudover bruger jeg min historiefaglighed i forbindelse med bog- og arkivprojekter, foredrag og videnskabelige artikler. Jeg rejser en del af året, da min geografiske specialisering er Øst- og Sydøstasien og Nordeuropa. I den forstand hører jeg til gruppen af udlandsfreelancere, men er pt baseret på Nørrebro og i Aalborg. 

Kommentarer