Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Medieaftalen: Ordnede arbejdsvilkår er ikke længere et krav

Regeringen og forligspartierne forventer, at medier, der modtager offentlige midler, har ordnede arbejdsvilkår. Men det er ikke længere et krav. DJ’s næstformand Allan Boye Thulstrup lover, at DJ vil holde øje med, om medierne så lever op til forventningerne

Ordnede arbejdsvilkår ikke længere et krav i Medieaftalen

Benita Marcussen Allan Boye Thulstrup, næstformand i DJ

I den nye medieaftale for 2023-2026, der blev indgået mellem regeringspartierne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti, er formuleringen omkring ordentlige arbejdsvilkår blevet svækket. Kædeansvar – at aftager er ansvarlig for, at der også er ordnede vilkår hos deres underleverandører – er heller ikke nævnt. Journalisten skrev i en artikel, at en ”vigtig mærkesag” for DJ dermed var røget ud af aftalen.

Medieaftalen nævner dog stadig ”ordnede forhold” – men som en forventning, ikke et krav for at modtage offentlige midler. Konkret står der i den ny medieaftale:

”Danmark bygger på ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og forligskredsen forventer, at når der produceres indhold for offentlige midler eller med offentlig støtte sker det i respekt for dette og ved brug af det danske rettighedssystem.”

Det er bedre end ingenting, mener DJ’s næstformand Allan Boye Thulstrup, der dog er ærgerlig over, at formuleringen fra maj 2022 er røget ud. Den lød således:

”(…) det er helt afgørende at sikre ordnede vilkår og arbejdsforhold for ansatte i medie- og filmbranchen. Derfor vil det i fremtiden være et krav ved modtagelse af offentlig støtte inden for medieområdet, at man lever op til de vilkår, som er aftalt i branchen mellem arbejdsmarkedets parter efter den danske model.”

DJ vil 'holde øje'

Ifølge Allan Boye Thulstrup har DJ i den mellemliggende periode holdt møder med alle medieordførere i Folketinget. Dem, der var positivt stemt overfor DJ’s synspunkter, har der været afholdt flere møder med. Alligevel er han ikke overrasket over forringelsen i den nye aftale.

”Da folketingsflertallet skiftede, var det forventet, at lige de formuleringer fra maj sidste år ville have vanskelige vilkår. Jan E. Jørgensen (partiet Venstre, red.) pralede jo på pressemødet nærmest af, at det krav var skrevet ud.”

Allan Boye Thulstrup håber, at der kan arbejdes videre på grundlag af den ”forventning” om ordnede vilkår, der trods alt kom med i aftalen.

”Nu er det et spørgsmål om at sikre ordnede vilkår på alle mulige andre måder,” siger Allan Boye Thulstrup og tilføjer: ”Når der i medieaftalen er udtrykt en forventning om ordnede arbejdsvilkår, vil vi selvfølgelig holde øje med, om det også er tilfældet, og påpege hvis det ikke er.”

Kommentarer