Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Martin Hammer genopstiller til bestyrelsen

Jeg har siddet i FreelanceGruppens bestyrelse de sidste to år og ønsker genvalg.

Martin Hammer

Janne Cecilie Stehr Larsen

I perioden har jeg været formand for Internationalt Udvalg og sidste år også været med i Kursusudvalget. Jeg vil gerne videreføre mit arbejde med international erfaringsudveksling og solidaritetsarbejde, og fortsat arrangere faglige kurser i høj kvalitet, så også freelancere kan tilbydes den efteruddannelse, som mange fastansatte, som en selvfølge, forventer at få af deres arbejdsplads.

I FreelanceGruppens bestyrelse er jeg fortaler for fuld åbenhed og transparens i forhold til både opgaver og økonomi, og jeg støtter princippet om rotationsregler for bestyrelsen.

FreelanceGruppen skal kæmpe for ordentlige vilkår og gode aftaler for freelancere, og samme muligheder og goder som fastansatte, og det bør ske gennem for eksempel organisering i netværk eller klubber, - gerne i samarbejde med fastansatte.

Som jeg ser det har FreelanceGruppen en dobbeltrolle i at sikre vores arbejdsvilkår, samt at servicere med kurser, faglige arrangementer og efteruddannelse.

Jeg var endvidere med til at stifte specialforeningen Journalisterne i DJ under Dansk Journalistforbund, og sad de første år med i bestyrelsen med det formål at udvikle og forsvare journalistfaget, pressefriheden og bekæmpe forringelserne i den nye offentlighedslov.

Jeg har arbejdet som skrivende freelancejournalist siden 2008 med arbejdsmarked og uddannelse som primære område, og jeg skriver og fotograferer især til fagblade og web.
 

Du kan også stille op til FreelanceGruppens bestyrelse

Sådan stiller du op 

  • Du kan stille op på selve generalforsamlingen. Her får du to minutter, lige som alle andre kandidater, til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.
  • Du kan også præsentere dig forud for generalforsamlingen på vores hjemmeside. 
  • Hvis du ønsker det, sker det ved at fremsende et foto (maks. format 290x290) og en præsentationstekst til mb@freelancegruppen.dk. Husk fotokreditering. 
  • Teksten må maksimalt være på 1500 enheder (230 ord) inkl. mellemrum, og du står for redigering og korrektur.

Deadline for indsendelse af præsentationstekst er 18. februar.

Generalforsamlingen finder sted 25. februar klokken 13.00 på Fænø-Sund Konference, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Kommentarer