Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kombinatør: Kend reglerne for sygedagpenge

Freelancere og selvstændige driver ofte en blandet forretning, der giver både a- og b-indkomst. Er du ’kombinatør’ og bliver syg, har måden, du sygemelder dig på, konsekvenser for, om du overhovedet kan få sygedagpenge, og hvor mange du kan få. Her er din guide til sygedagpengejunglen

Sygedagpenge

Jens Panduro Kombinatører har ikke råd til at være uvidende om reglerne for sygedagpenge

Mange freelancere kommer alvorligt i klemme i sygedagpengereglerne. Det har bl.a. vores fagblad Journalisten afdækket i 2019. DJ arbejder – sammen med andre fagforeninger – på at få Folketinget til at løse problemerne, og FreelanceGruppen følger udviklingen, men i mellemtiden kan du bruge denne guide til at orientere dig i sygedagpengejunglen.

Titlen kombinatør bruges alene i freelancer-kredse. Det er det første, du skal vide, for at forstå dine muligheder for at få sygedagpenge under den gældende lovgivning. I relation til SKAT og til sygedagpengeloven kan du kun være enten lønmodtager eller freelancer/selvstændig. Det betyder, at dine to indtægtsformer ikke lægges sammen, og at der altså beregnes sygedagpenge alene ud fra enten din a- eller din b-indkomst.

Når du sygemelder dig på borger.dk går kommunens ydelseskontor først og fremmest i gang med at undersøge, om du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav.

Er du selvstændig og bliver syg med coronavirus Covid-19, er du berettiget til sygedagpenge fra første sygedag - læs mere her!

Lønmodtagere skal overfor kommunen kunne dokumentere

  • at de aktuelt er i beskæftigelse
  • at de har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder.
  • at i mindst 5 af de 6 måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer HVER måned.

Sidstnævnte krav betyder, at har du et ’hul’ i ordrebogen i en måned inden for de seneste fem måneder, eller har du en måned haft under 40 timer, tæller måneden ikke med, og du opfylder ikke beskæftigelseskravet også selvom du samlet set har haft over 240 timer inden for det seneste halve år. Dokumentation kan fx være kontrakter, mailkorrespondance, skriftlige aftaler, lønsedler og kontoudskrifter.
På samme måde kan du løbe ind i dokumentationsproblemer, hvis ikke alle dine ’arbejdsgivere’ har indberettet til indkomstregistret, hvor kommunen får sine oplysninger fra. I det tilfælde skal du ind og have fat i dine bilag og kontoudtog for at dokumentere din arbejdstid/indtægt.

Selvstændige opfylder beskæftigelseskravet, hvis de på tro og love, kan skrive under på

  • at de har bedrevet selvstændig virksomhed i 6 måneder inden for de seneste 12 måneder, heraf 1 måned umiddelbart inden sygemeldingen i mindst 18,5 timer pr. uge.

(Ledige opfylder beskæftigelseskravet, hvis de var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra en a-kasse umiddelbart før sygemeldingen.)

Oplys dig yderligere

 

Beregningen af dine sygedagpenge

Når ydelseskontoret har afgjort, at du opfylder beskæftigelseskravet, beregner kontoret størrelsen af dine sygedagpenge forskelligt alt efter din status.

  • For lønmodtagere tager beregningen udgangspunkt i dine timer, og har du ikke udspecificerede timer men kun honorarbeløb, bliver dette beløb divideret med en omregningsfaktor på omkring kr. 200 i timen for at beregne et månedligt timetal.
  • For selvstændige beregner ydelseskontoret sygedagpengenes størrelse ud fra sidst godkendte afsluttede årsopgørelse.

Flere arbejdsgivere kan være lig med flere sygemeldinger

Melder du dig syg som lønmodtagerfreelancer og har flere ’arbejdsgivere’/kunder, som du leverer til som lønmodtager, skal du reelt set sygemelde dig til dem alle sammen, lige som de skal sygemelde dig til kommunen alle sammen – også selvom du ikke lige nu leverer til dem.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du udfører forskellige funktioner overfor dine ’arbejdsgivere’/kunder, kan det betyde, at du ikke behøver at sygemelde dig overfor dem alle. Det afhænger både af sygdommens karakter og selve opgaven. Det betyder, at du kun skal sygemelde dig til de ’arbejdsgivere’/kunder, hvor din sygdom ikke gør det muligt for dig at arbejde.

Du kan altid være selvstændig, også som lønmodtagerfreelancer

Selvom du ikke har et cvr.nr. eller et selskab, kan du altid sygemelde dig som selvstændig, fordi alle uden en fast arbejdsgiver betragtes som selvstændige. Måske kan det betale sig for dig. Som selvstændig får du ikke sygedagpenge for de første 14 dages sygdom, men til gengæld kan du nøjes med underskrive en tro- og love-erklæring om, hvor meget du har arbejdet og skal ikke dokumentere dine timer.

Undgå 14 dages-reglen med en frivillig sygedagpengeforsikring

Som selvstændig både med og uden cvr.nr. kan det derfor give god mening at tegne en sygedagpengeforsikring gennem Udbetaling Danmark. Forsikringen fås i flere udgaver: Den dækker enten fra 1. eller 3. sygedag, og du får enten en garanteret udbetaling på 2/3 af sygedagpengene uafhængig af din indtægt eller fulde sygedagpenge, hvis din indtægtsforhold ville have berettiget til højeste sygedagpengesats.

Prisen på forsikringen svinger fra omkring årligt kr. 2000 for den billigste udgave (3. dag – 2/3) til knap kr. 5000 for den dyreste dækning. Har du et sted mellem 3 og 7 sygedage om året, kan det altså betale sig at tegne denne forsikring.

Nyttige links til din sygemelding

Alt om sygedagpenge, herunder også info om ret til sygedagpenge i udlandet.

Link til virk.dk/sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Link til borger.dk for lønmodtagere og for selvstændige

 

Vent ikke med at sygemelde dig

Freelancere og selvstændige afholder sig ofte fra en sygemelding, selvom de reelt er syge. Nogle orker ikke ’bøvlet’ med kommunen, andre frygter at miste kunder, hvis de bliver syge, årsagerne er mangfoldige. Er du længerevarende syg er det imidlertid vigtigt, at du ikke venter for længe.

Hvis du har skrantet igennem længere tid uden at sygemelde dig, kan det nemlig ende med, at du har arbejdet for lidt til at leve op til beskæftigelseskravet og tjent for lidt til, at der er noget at beregne sygedagpenge af.

Du kan få ressourceforløbsydelse, hvis du ikke opfylder kravene for sygedagpenge

Opfylder du ikke kravene til sygedagpenge, kan du få ressourceforløbsydelse. Denne ydelse svarer til kontanthjælp og er typisk kr. 7000 mindre end de maksimale sygedagpenge. Selvom du måske kan klare dig for det beløb, kan de kommunale krav til sagsbehandling og administration tage dyrebare kræfter fra dig på et tidspunkt, hvor du i forvejen er svækket af sygdom.

EarlyCare – hjælp fra første dag i din sygemelding

Har du en gruppelivsforsikring hos PFA, er du omfattet af EarlyCare-tilbud om tidlig indsats for at forebygge langvarig sygdom. Det betyder, at hvis du har været ved læge og er sygemeldt for minimum 14 dage, kan du få social- og sundhedsfaglig ekspertrådgivning og tilbud om psykolog, fysioterapi, massage o.m.a. Disse tilbud gælder uafhængigt af, om du vælger at sygemelde dig til kommunen for at få sygedagpenge.

PFA – erhvervsevnetabsforsikring kan forebygge fattigdom

Hvis du er syg i en kortere eller længere periode, kan en tab af erhvervsevneforsikring supplere dig op fra sygedagpenge til dit normale indtægtsniveau. Du kan ikke bruge en erhvervsevnetabsforsikring i stedet for en sygedagpengeforsikring, det er to vidt forskellige ting. Dagpengeforsikringen sørger for sygedagpenge til dig fra første sygedag, mens sagsbehandlingstiden på erhvervsevnetabsforsikring kan være måneder. Til gengæld kan den kompensere for indtægtstab i årevis.
Du er automatisk omfattet af erhvervsevnetabsforsikring, hvis du har indgået en gruppelivsaftale med PFA via DJ.

FreelanceGruppen indsamler dokumentation: Send os din sygedagpengehistorie

DJ og FreelanceGruppen arbejder på at få Folketinget til at ændre lovgivningen således, at kombinatørers forskellige indtægter kan lægges sammen. Send os derfor meget gerne din sygedagpengehistorie, hvis du for eksempel har oplevet besvær med sygemelding, hvis du har undladt at sygemelde dig, fordi systemet føles for kompliceret, eller hvis du ikke har kunnet få udbetalt sygedagpenge, fordi du ikke har levet op til beskæftigelseskravet eller af andre årsager.

Send din historie til os på webredaktion@freelancegruppen.dk

Kontakt DJs socialrådgiver, hvis du har problemer med sygedagpenge

DJs socialrådgiver er inde i reglerne omkring sygedagpenge og sidder klar til at yde rådgivning, så ring til socialrådgiveren på 33 42 80 00, hvis du har udfordringer med din sygemelding.

 

Denne guide er udarbejdet af Marianne Bækbøl, rådgiver og journalist, på baggrund af indhentet ekspertviden fra socialrådgiver Susanne Koch Larsen, der er DJs eksterne konsulent på det socialretslige område. Susanne Koch Larsen har igennem 42 år, heraf de seneste 20 år som selvstændig, hjulpet mennesker med en lang række psykosociale problemer. 

Kommentarer