Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Journalister i DJ samles i et fællesskab

Repræsentanter fra FreelanceGruppens bestyrelse deltog i mødet 7. januar i Fredericia, hvor en ny gruppe for journalister i Dansk Journalistforbund blev diskuteret.

Den journalistiske identitet er i gyngning. Der er behov for at kvalificere debatten om journalistisk etik og for en platform for diskussionen af de journalistiske værdier. Et stærkere fællesskab af DJ-medlemmer, såvel faste som løst ansatte, der beskæftiger sig med journalistik, skal udvikles til et politisk talerør for journalistfaget. Sådan lød nogle af argumenterne, da en lille kerne på 27 DJ-medlemmer tog en stor beslutning, som umiddelbart gjorde alle glade. Behovet for et journalistisk fællesskab i DJ er åbenbart. Nu fortsættes arbejdet med at lave en forening, der går efter politisk indflydelse. Hvordan den indflydelse bedst opnås, arbejdes der videre med i en 7-personers arbejdsgruppe.

Peter Thornvig

Vi mødtes den første tirsdag i januar med udsigt til silende regn på den ene side og skiftende hold af både yngre og ældre svømmere i Fredericia Idrætscenter svømmehal på den anden. Tillidsfolk fra såvel mindre som store mediehuse samt repræsentanter for gruppe- og kredsformænd her i blandt Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen diskuterede ansvarsområder, medlemskab, organisationsform og økonomi.

Rasmus Mark Pedersen fra Radio24syv, som længe har barslet med ideen, styrede en 4-timers intens debat. Ansvarsområderne og også spørgsmålet om, hvem der skal kunne blive medlem af et sådant særligt journalistisk fællesskab, en journalistforening i DJ, var det, der tog tid. Men endte med enighed om at gøre kriterierne for medlemskab så inkluderende som muligt: ”Medlemskab kan opnås af DJ-medlemmer, der beskæftiger sig med journalistik, der kan dækkes af medieansvarsloven.”<

For freelancere bliver der individuel indmeldelse, mens medarbejderforeninger kan vælge enten kollektiv eller individuel indmeldelse. Og det skal ikke være dyrt at blive medlem, mellem 5 – 15 kroner pr. måned.

Det var et hold lettede og opstemte DJ’ere, der afsluttede mødet med idrætscentrets gode gryderet med kartoffelmos og asier.

FreelanceGruppen var i øvrigt repræsenteret af John Lykkegaard, formand for Kreds 4, Sus Falch og undertegnede. 

Kommentarer