Gå til hovedindhold
Bliv medlem

John Lykkegaard stiller op som formand for FreelanceGruppen

Ingen kan være i tvivl om, at en formand skal arbejde for at skabe de bedste betingelser for FLGs medlemmer. Det gælder i øvrigt for hele bestyrelsen, som jo netop vælges til at varetage medlemmernes interesser.

John Lykkegaard

Claus Sjödin

Som formand vil jeg arbejde for, at intentionerne i DJs Freelancestrategi, som blev vedtaget på delegeretmødet i 2013, bliver opfyldt, ikke mindst, at der bliver lavet freelanceaftaler på alle de områder, hvor det er muligt.

Freelancernes arbejdsområder forandres konstant, og derfor mener jeg, at det er på tide, at vi laver en undersøgelse af de områder, hvor vi arbejder i dag. Det vil hjælpe bestyrelsen til at finde ud af, hvor der er behov for en ekstra indsats, og det skal ske i samarbejde med freelancerne på de pågældende områder. Selvfølgelig skal vi arbejde for de bedste forhold for vore kolleger, og det mener jeg, skal ske ved at være aktive, når det drejer sig om de forskellige overenskomstforhandlinger, og vi skal modarbejde gratisarbejde de steder, hvor man lokker studerende med, at et godt CV bærer lønnen i sig selv eller tilbyder en uanstændig lille betaling.

Vi står i en situation, hvor vi mister gode kolleger, som falder ud af dagpengesystemet og bliver overladt til sig selv på kontanthjælp, hvis da ikke ægtefællen eller samleveren tjener for meget. Vi skal som forbund blive ved med at gøre opmærksom på, at det er forkert at indføre forringede dagpengeregler, når vi står i en situation, hvor der er mangel på job. Vi skal, som da vi kæmpede en brav kamp for at påvirke politikkerne i forbindelse med den nye offentlighedslov, være med til at påvirke regeringen, så de måske kan indse, at vejen til fremgang ikke nås ved til stadighed at forringe forholdene for lønmodtagere, men i stedet indser, at ikke mindst freelancere er en vigtig del af arbejdsmarkedet og har brug for anstændige betingelser. For der er jo intet vi heller vil, end at have en lille biks, som løber rundt.

Derudover skal den eksisterende kursusvirksomhed for freelancerne udbygges og tilpasses den faglige udvikling, så vi er bedst rustet til de mange forskellige arbejdsopgaver, vi har.

Som det ser ud i øjeblikket, må jeg erkende, at jeg er modstander af en evt. fusion med KS, efterhånden som det er blevet afdækket, at der er mange medlemmer i KS, som vi kan få svært med at identificere os med. Men det bliver først afgjort på delegeretmødet i 2015, så meget kan ændre sig. Men det er vigtigt, at så mange medlemmer som muligt blander sig, og chancen byder sig til det kommende Faglig Forum i april, hvor fusionsplanerne bliver en vigtig del. 

Der skal ske en stor udskiftning i FLGs bestyrelse, og det bliver en udfordring at få dannet en stærk og beslutningsdygtig bestyrelse, hvor alle får optimale muligheder for at yde en indsats. Her mener jeg, at min erfaring som formand for Kreds 4 siden 2009 vil være en fordel og være med til at gøre en forskel, og det er kort mine motiver for at stille op. En længere udgave kommer jeg med til generalforsamlingen, hvor jeg glæder mig til at præsentere mig selv.

Kommentarer