Gå til hovedindhold
Bliv medlem

John Lykkegaard stiller op

Jeg har længe haft lyst til at blive en del af bestyrelsen i FreelanceGruppen, og da jeg mener, at jeg har mange ting, jeg kan bidrage med, stiller jeg op.

John Lykkegaard

Claus Sjödin

Hvorfor?

Som freelancere har vi valgt at leve som forholdsvis frie fugle. Men med krise og nedskæringer – ikke mindst inden for vores del af mediebranchen, betyder det, at vi hele tiden skal være opmærksomme på nye muligheder for at udvide vore kompetencer.

Ser vi bort fra det fagpolitiske - hvor vi gør en stor indsats for at påvirke forbundets ledelse og politikere, er ikke mindst efteruddannelse og ny inspiration vejen frem.

Derfor

I de år, jeg har været med i FreelanceGruppen, har jeg ofte benyttet mig af de mange gode små og større seminarier og kurser, vi har fået tilbudt, og nu føler jeg, at det er min tur til at give noget igen. Og den bedste måde jeg kan gøre det på, er, at være med til at spotte udviklingen og være med til at arr. kurser for gruppens mange medlemmer.

Erfaring

I 2005 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Kreds 4 (Østjylland), og i 2009 blev jeg valgt som formand. Jeg genopstiller til kredsens generalforsamling i marts, og bliver jeg valgt igen, går jeg ind i min 5. periode som formand. Gennem årene har det været mit fornemmeste mål at tilbyde vore medlemmer så mange og gode aktiviteter som muligt, så de føler, at de får noget ud af deres medlemskab i forbundet, og med en god bestyrelse bag mig er det lykkedes.

Jeg har været blandt initiativtagerne til at fremme samarbejdet mellem kredsene, hvilket blandt andet resulterede i to Jyske Fagfestivaler sammen med kreds 5 og 6. I år står kreds 4 selv for Fængslende Fagfest, som finder sted i Horsens Statsfængsel 1.-2. juni.

Derudover har jeg været en del af kampen for ytringsfrihed og offentlighed i forvaltningen, og jeg har kritiseret forbundsledelsen, når jeg har følt, det var nødvendigt. Ikke mindst i problematikken omkring Ib Keld Jensens problemer sidste år.

Baggrund

Siden 2005 har jeg haft mit eget forlag – Forlaget Mine Erindringer, og jeg har gennem årene skrevet, layoutet og udgivet 20 selvbiografier og virksomhedsportrætter. I øjeblikket er jeg og en kollega i gang med at skrive en dokumentar om et uopklaret mord begået i 1946 og flere bøger er på planlægningsstadiet.

En del af mine bøger er udgivet som e-bøger – en enkelt er oversat til engelsk og udgivet på Amazon og Lulu – og bortset fra oversættelsen, har jeg selv kæmpet mig gennem alle processer. Det har givet mig en stor erfaring med hensyn til bøger, og det er ikke mindst med hensyn til den del af branchen, at jeg gerne vil gøre en indsats i bestyrelsen for FreelanceGruppen.

Du kan se mere om mig på:  www.mine-erindringer.dk 

Jeg kan kontaktes på: john.lykkegaard@mail.dk 

Kommentarer