Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Jens Rossen genopstiller

For mig hænger arbejdet i FreelanceGruppens bestyrelse og i hovedbestyrelsen, hvor jeg også er repræsenteret – og genopstiller – nøje sammen.

Jens Rossen

Mikael Hjuler

For kun ved at være et forbund, der repræsenterer alle medlemmer, kan Dansk Journalistforbund på sigt blive ved med at udvikle sig. Og der er et hængeparti.

Løn- og arbejdsforhold for store grupper af freelancere, forværres i disse år. Den senest opgjorte lønstatistik for freelancere, viser at skellet mellem freelanceres og fastansattes lønninger er større end nogensinde. Tallene er fra indkomståret 2010. Selvstændige freelanceres gennemsnitlige indtægt er i dag lavere end den, studerende får, første gang det lykkes dem at få et fast job.

Det er hele forbundets problem, at udgiverne nu melder ærligt ud, at faste journalister er for dyre, og at de derfor vil outsource dele af produktionen til mindre virksomheder. Virksomheder, der har specialiseret sig i at levere delproduktion ved hjælp af billig arbejdskraft, der først og fremmest er hentet på et trængt freelancemarked.

De fleste af DJs medlemmer vil i løbet af deres arbejdsliv fremover komme til at opleve roller som studerende, fastansatte, projektansatte eller freelancere i forskellige dele af deres arbejdsliv.

Derfor er det vigtigt, vi lærer at stå sammen. Og at DJ fastholder positionen som et forbund, der kan indgå aftaler på vegne af mange medlemsgrupper og udbygger den position med nye aftaler.

DJs bijobundersøgelse viser, at der er bijob i forbundet, der i arbejdstimer svarer til 300 jobs. Det er en stor del af forbundets medlemmer, der på denne måde arbejder ud over fuld tid. Det er dumt at belaste en stresset hverdag med ekstra opgaver, og det er usolidarisk i forhold til de ledige og de underbeskæftigede freelancere.

Men løsningen er ikke at begynde at sanktionere en bijobregel overfor de 3.000 medlemmer, der ifølge vores undersøgelse bijobber 3-4 timer om ugen.

I stedet skal vi fortælle, hvorfor det er dumt og sikre bedre forhold for studerende og freelancere.

DJ skal på den ene side være aftalepart for vores medlemmer. Det ved vi fra en medlemsundersøgelse, at især de hårdest trængte freelancere, finder vigtigt. På den anden side skal forbundet ruste freelancerne til at finde nye kompetencer og nye markeder gennem kurser, ved at oprette relevante netværk og ved at rådgive individuelt.

At vedtage en ny freelancestrategi i forbundet kan være et værdifuldt skridt. Men det løser hverken problemerne helt eller delvist, før den bliver fulgt op af en konkret, realistisk og målbar handlingsplan. Det haster. 

Kommentarer