Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til generalforsamling 2017 i FreelanceGruppen

Der afholdes ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 25. februar 2017 kl. 13.00.

Generalforsamlingen finder sted på Fænø-Sund Konference, Oddevej 8, 5500 Middelfart

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab for FreelanceGruppens drift 2016

4A Regnskab for FreelanceGruppens barselsfond 2016

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Forslag til arbejdsprogram for 2017

7. Budget for FreelanceGruppen 2017 herunder fastsættelse af kontingent

7A. Budget for FreelanceGruppens barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

10. Valg af revisorer, revisorsuppleanter og kritisk politiske revisorer

11. Eventuelt

Valg af delegerede til Delegeretmøde i DJ d. 23. og 24. april 2017
Efter generalforsamlingen er der valg til delegeretmødet. Hvis du ikke har mulighed for at stille op som delegeret på generalforsamlingen, kan du stille op ved udfylde dette kandidatskema og sende det på mail til delegeret@freelancegruppen.dk

Send dine forslag til os
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 18. februar 2017.

Alle forslag offentliggøres på freelancegruppen.dk Forslag sendes til formanden Sus Falch på sfa@freelancegruppen.dk eller Sus Falch, Valdemar Holmers Gade 18, 2100 København Ø.

I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være tilgængeligt på freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kommentarer

Bo Vincent Madsen

tir, 02/07/2017 - 18:16

tilmelding til gf.