Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til FreelanceGruppens generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 9. marts 2019 kl. 13.30.

Foto FreelanceGruppens Generalforsamling

Per Daugaard Fanen bæres ind ved FreelanceGruppens generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen finder sted på FænøSund Konferencecenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab for FreelanceGruppens drift 2018

4A Regnskab for FreelanceGruppens barselsfond 2018

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Forslag til arbejdsprogram for 2019

7. Budget for FreelanceGruppen 2019 herunder fastsættelse af kontingent

7A. Budget for FreelanceGruppens barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

10. Valg af FLG-bestyrelsesmedlem til DJs ophavsretsfonds bestyrelse

11. Valg af revisorer, revisorsuppleanter og kritisk politiske revisorer

12. Valg af delegerede til delegeretmøde i DJ d. 28. og 29. april 2019

13. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 2. marts 2019. Alle forslag offentliggøres på freelancegruppen.dk Forslag sendes til formanden Sus Falch på sfa@freelancegruppen.dk eller Sus Falch, Sortsøvej 29, 4850 Stubbekøbing.

I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være tilgængeligt på freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Meld dig som delegeret til DJs delegeretmøde
Hvis du ikke har mulighed for at stille op som delegeret til delegeretmøde i DJ på generalforsamlingen, kan du anvende vores tilmeldingssystem på Internettet. Dette system finder du ved klikke her: Registrering af delegerede. eller ved at sende en mail til delegeret@freelancegruppen.dk med disse oplysninger: Fornavn, efternavn, kreds, medlemsnummer og angivelse af, om du stiller op som delegeret eller suppleant eller både-og. Selvom du deltager i generalforsamlingen og vil være delegeret, vil det være en hjælp, at du registrerer dig digitalt.

Hvis du er O-medlem af FreelanceGruppen vælges du som delegeret her. Du kan tjekke dit medlemskab ved at logge ind på Mit DJ (Dit brugernavn er dit medlemsnummer) eller på din betalingsoversigt il DJ i netbanken.

Transporttilskud
Der ydes transporttilskud svarende til maksimalt 2. klasse på rejseplanen.dk. Bilag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen og afleveres i udfyldt stand ved generalforsamlingens afslutning.

Hvis du ikke deltager i FreelanceFestivalen, der ligger rundt om generalforsamlingen, men kun i generalforsamlingen, har du mulighed for at deltage i middagen lørdag aften og overnatte til søndag. Middagen er gratis, overnatning koster 400 kr. pr. person. Ønsker du at deltage i middagen og overnatte, skal du registrere det dit/dine ønsker her.

DELTAGER DU I FREELANCEFESTIVALEN, SKAL DU IKKE TILMELDE DIG MIDDAG/OG ELLER OVERNATNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN. DELTAGELSE I SELVE GENERALFORSAMLINGEN KRÆVER HELLER INGEN TILMELDING.

Kommentarer