Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hovedbestyrelsen har sagt ja til at finansiere klubarbejde

FreelanceGruppen har fået hovedbestyrelsens opbakning til et omfattende forslag om at tildele midler til freelanceundersøgelser og klubarbejde på op til otte mediearbejdspladser.

Håndtryk

HAGLUND MARTIN KURT

På årets delegeretmøde tilbage i april blev det på forslag fra FreelanceGruppen besluttet, at organiseringen af freelancere skal styrkes gennem faglige klubber, at der skal afsættes ressourcer til at understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige, og at freelancere skal inkluderes i TR-uddannelsen.

Det seneste halve år har bestyrelsen arbejdet med at udforme konkrete forslag og været i løbende dialog med formandskabet og forhandlingsafdelingen samt hovedbestyrelsens underudvalg TAU (Trygt arbejdsliv-udvalget) og FSU (Freelance-selvstændig-udvalget).

Sidste tirsdag eftermiddag resulterede det arbejde i, at FreelanceGruppen fik hovedbestyrelsens samlede opbakning til at sætte handling bag strategiens gode hensigter. Hovedbestyrelsen tildelte midler til freelanceundersøgelser og klubarbejde på op til otte arbejdspladser, samt beskrivelse af best practice til videre brug på andre medie- og kommunikationsarbejdspladser og i andre specialgrupper. Derudover blev det besluttet, at DJ arbejder videre med at finde den bedste måde at opkvalificere freelancere fagpolitisk.

Vi er i FreelanceGruppens bestyrelse utroligt glade for opbakningen fra vores gode kolleger i hovedbestyrelsen. Det har givet fornyet håb for medlemmerne og gejst til det videre arbejde, som startes op efter juleferien. Nu glæder vi os til at komme i gang ude på medierne og til samarbejdet med DJ's forhandlingsafdeling og de andre specialgrupper.

Kommentarer