Gå til hovedindhold
Bliv medlem

God sommer fra FreelanceGruppens bestyrelse

Selvom vejret gerne vil have, at vi skal tro noget andet, så er sommeren faktisk kommet. Det vil bestyrelsen gerne markere med en sommerhilsen og en kort opdatering på, hvad der er gang i lige nu og i en overskuelig fremtid.

Illustration: Jens Anders Wejsmark Sørensen

Kære freelance kollegaer, sommeren er kommet, og på vores PingPong har der kørt en god serie om, hvad man bruger sommeren til som fri fugl og selvstændig.  Gå ind og få gode ideer på www.freelancegruppen.dk eller meld dig til et kursus. Der er masser af muligheder.  

HVOR ER MÆNDENE? Vi tilbyder to kurser om måneden for medlemmer af FreelanceGruppen, og de er heldigvis populære. Et har vi dog konstateret; vi kan ikke lokke mænd til! Så vi spørger helt åbent ud blandt medlemmerne – hvad skal der til for at få mandlige freelancere til at deltage i kurserne? Vi glæder os til at se svar og forslag!

F-ORDET: FreelanceGruppen er DJs største specialgruppe. Og vi har nu fået en freelancestrategi at arbejde efter i fagforeningen, en strategi hvor forbundet åbner sig for nye aftaler, og for at ruste den enkelte til  bedre vilkår, for sammenhold og samarbejde med hinanden og de faste, for faglig styrke og plads til forskelligheden.

For ikke at det blot skal være skåltale-materiale, så markerer vi os i mange sammenhænge i de fagpolitiske udvalg vi er repræsenteret, og husker at nævne F-ordet, når vi er til møder på Gammel Strand.

DJ er ved at komme i gang med arbejdet efter delegeretmødet. Allerede nu kan vi afsløre at juristerne barsler med en skabelon til at sikre ophavsrettigheder, når du freelancer, så du nemt kan lave skriftlige og juridisk sikre aftaler med dine kunder.

Kalkulatoren, som skal hjælpe dig til at regne den rigtige pris ud for dit arbejde på et varieret arbejdsmarked, er også på trapperne.

I september går DMA-forhandlingerne i gang, og her har FreelanceGruppen to pladser, og en af de store opgaver for bestyrelsen efter sommer er at formulere krav, som vi kan bringe med for at sikre honorar og vilkår. Vi vender også tilbage med nyt om O-aftalen til den tid.

HEJA NORDEN: Fra september har Danmark formandsskabet i det nordiske samarbejde. Freelancerne bidrager med en koordinatorpost. Den har FreelanceGruppen valgt at dele mellem to, så både Mikael Hjuler og Iben Danielsen deltager. Vi har stor glæde af vores nordiske samarbejde, og lærer rigtig meget af hinanden, blandt andet vil vi efter sommerferien fortsætte den nordiske ophavsretskampagne for freelancere.

FRI FUGL PÅ MAILEN: Vores webredaktør har sørget for, at du nu kan downloade FreelanceGruppens logo til dine mails, webside eller visitkort. Gå ind og tjek mulighederne for at markere dig som faglig funderet på vores hjemmeside.

Følg med og få det daglige nyhedsbrev!

God sommer fra FreelanceGruppens bestyrelse, Iben Danielsen, Hanne Fokdal Barnekow, Anja Dybris, Mikael Hjuler, Helene Bagger, Sus Falch, Jens Anders Wejsmark Sørensen, Ota Tiefenböck, Kenneth Wöhlisfelt, John Lykkegaard, Marianne Bækbøl. 

Kommentarer