Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Frydefulde forandringer i nordisk samarbejde

Nordisk Topmøde: Fire enige bestyrelser vedtog gennemgribende ændringer i det nordiske freelancesamarbejde. Nye guidelines skal til gavn for vores medlemmer skabe rammer for mere politik og flere resultater.

Martin Hammer Bestyrelsen til Nordisk Topmøde. Mere politik, mere samarbejde, flere resultater...

Vedtagelse af nye guidelines for det nordiske samarbejde var det centrale punkt på dagsordenen, da freelancebestyrelserne fra Norge, Sverige, Finland og Danmark mødtes til Nordisk Topmøde i torsdags den 19. maj på Hafjell i Norge.

En arbejdsgruppe på tværs af landene har i et år arbejdet med at revidere rammerne for det nordiske freelancesamarbejde.

”Tidligere har arbejdet med at arrangere det nordiske seminar til dels overskygget det politiske arbejde, og arbejdsgruppen blev nedsat, fordi der var et fælles ønske i vores respektive bestyrelser om, at det politiske samarbejde skulle styrkes. Blive mere aktivistisk, koordineres bedre, levere flere konkrete resultater og sætte flere fællesnordiske temaer på dagsordenen,” fortæller FreelanceGruppens næstformand, Morten Bergholt, der har været formand for arbejdsgruppen.

Alle de fire nordiske lande direkte ind i ledelsen af samarbejde

I stedet for en til to nordiske koordinatorer udpeget af det land, der har formandsskabet for det nordiske freelancesamarbejde, bliver det fremover en nordisk komité på fem personer, (fem fordi Finland har to freelanceorganisationer), der skal styre, koordinere og informere om indsatsen. I stedet for to årlige møder mellem koordinatorerne og repræsentanter fra de respektive lande, skal den nordiske komité fremover mødes seks gange om året for at sikre koordinering og fremdrift i arbejdsopgaverne. Fire af møderne afholdes over internettet for ikke at fordyre samarbejdet i forhold til den tidligere model.

”Med de nye guidelines er alle lande direkte med i ledelsen af det nordiske samarbejde. Ved at mødes flere ad gangen og oftere kan vi bedre følge med i hinandens situationer og anliggender, lige som vi bedre kan formidle frem og tilbage mellem vores hjemlige bestyrelser og komitéen. På den måde sikrer vi, at det nordiske arbejde kommer til at løbe over hele året,” siger Morten Bergholt.

Du kan læse de nye guidelines her

Arbejdsgrupper skal sikre konkrete resultater

For at kunne realisere ønskerne om en mere aktivistisk tilgang til det fremtidige samarbejde skal komitéen, ifølge de nye guidelines, løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at tage sig af indsatskrævende områder. Allerede nu har komitéen fået til opgave at sætte fokus på:

  • Etablering af et nordisk netværk for freelancere, der arbejder i udlandet.
  • Udveksling af information om de respektive støttesystemer internt i de forskellige landes forbund til gensidig inspiration.
  • Muligheder for en fællesnordisk forsikring til freelancere, der arbejder i krigs- og risikozoner. Hvis vi kan stille med 10.000 medlemmer i stedet for knap 2000, kan vi måske opnå bedre forsikringsvilkår og -priser.

Det nordiske seminar bliver mere fleksibelt
Debatten på topmødet var konstruktiv og lang. I alt gik der knap syv timer med at gennemgå, debattere og ændre i dokumenterne, før alle var enige, og topmødet enstemmigt kunne vedtage de nye guidelines.

De største knaster blev behandlet under den del af samarbejdet, der udgøres af det nordiske seminar.

”Landene har stærkt varierende økonomiske forhold og forskellige betingelser for at afholde nordisk seminar.  Det har blandt andet givet vore svenske kolleger udfordringer, at der i det tidligere regelsæt var stramme rammer for, hvordan det nordiske seminar skulle afholdes. Så store udfordringer, at de ikke kunne afholde seminaret, sidst det var deres tur. Det ville vi gerne ændre på, så vi både sikrer de nordiske seminarer og ikke ekskluderer nogen fra at afholde dem,” fortæller Morten Bergholt.  

Samtidig havde arbejdsgruppen lagt op til at afholdelse af det nordiske seminar blev skilt ud fra det politiske arbejde. At arrangere seminaret er så tung en arbejdsopgave, at det har taget ilt fra det politiske, og med ønsket om at styrke netop den del, var det oplagt at udskille det nordiske seminar fra komitéens arbejde og lægge det over til arrangørerlandene.

Landene forpligter sig stadigvæk til at afholde fællesnordiske seminarer på skift og hvert år, men det enkelte arrangørland får langt friere hænder til, hvordan seminaret skal se ud. Det er op til de enkelte lande at lave de arrangementer, de magter, har råd til og kan overskue. Det vigtigste er, at vi mødes.

Det krævede en lang debat, men gav til gengæld også en udbredt følelse af fornyet fælles- og ejerskab, da de nye guidelines til slut kunne vedtages i tilfreds enstemmighed.

Læs de nye guidelines her

Det sagde en tilfreds norsk formand efter topmødet

De sidder i komiteen: Ingrid Svanfelt (FAO, FI), Juhavaltteri Salminen (SFJ, FI), Victoria da Silva (Frilans Riks, SV), Anette Andresen (NJ Frilans, NO), Morten Bergholt (FreelanceGruppen, DK),

Du er velkommen til at sende input og idéer til komitéen via Morten Bergholt på mailadressen mob@freelanBestyrelseArbejdecegruppen.dk

Martin Hammer Der blev også debatteret i pauserne. Forrest Marianne Bækbøl og Morten Bergholt. Bagest: De finske delegationer udveksler og koordinerer synspunkter.

Kommentarer