Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancere viser solidaritet med DR-ansatte

Et forslag til en 3-årig overenskomst for DR-freelancere er på vej til vejledende afstemning. Hovedformålet med aftalen er at undgå 45 fyringer blandt de fastansatte på DR. Det har en pris. En pris som freelancerne er med til at betale. Det kalder vi solidaritet, siger talsmand for freelancerne, Jørgen Laurvig.

Freelancere

Martin Kurt Haglund


Ud af DJs 25 kollektive aftaler for freelancere, hører overenskomsten med DR til i den tunge ende. I praksis er der tale om to aftaler: En for produktion af tv-/radio, og en for tekstning. Begge aftaler sikrer en timeløn på minimum kr. 276,30. Sådan har satsen været siden 1. juni 2016. Og sådan vil satsen fortsætte med at være uændret frem til 1. juni 2019.

Planlagte besparelser
I februar vandt DJ den såkaldte ”spisepause-sag” over DR, der havde regnet med at vinde sagen og havde budgetteret med besparelser på omkring 45 mio.kr. Den betalte spisepause blev dengang også opsagt for freelancere, hvilket  i praksis kun havde betydning for de freelancere, som optræder  i vagtskemaer.

Da DR tabte sagen, varslede ledelsen, at man ville finde besparelserne på anden vis. Nemlig fyringer af rundt regnet 90 ansatte i DR. For at undgå omkring halvdelen af disse fyringer, er DJs forhandlingsdelegation gået med til en aftale, der indebærer, at lønnen ikke vil stige i de to første år af den 3-årige aftale-periode. Dette gælder for både ansatte og freelancere.

Efter de to års løntørke forhøjes freelancernes minimumssats med 1,1 procent i 2019. Dertil kommer 0,1 procent, der skal hæve nattillægget fra 60 til 100 kroner i timen.

For de ansatte stiger lønnen med 1,2 procent det tredje år. De ansatte får tillige muligheden for individuelt at forhandle sig til yderlige 0,3 procent.

Ikke kun solidaritet
For freelancere der leverer til DR er en massefyring blandt de fastansatte ikke ligegyldig. Det vil også ramme freelancerne. Mange af de fyrede vil melde sig i køen af freelancere, og vil dermed øge konkurrencen. Det viser erfaringer fra tidligere massefyringer.

Desuden har de ansattes tillidsfolk givet freelancerne et håndslag på en fælles øget indsats for freelancernes forhold i den kommende overenskomstperiode. Heriblandt opbygningen af en faglig klub for DR-freelancere.

Forstærket samarbejde
"Nøgleordet i denne overenskomst er solidaritet, hvor alle holder tilbage med lønstigninger for at bevare stillinger - også freelancerne," siger freelancernes talsmand, Jørgen Laurvig.

"Så nu ser vi frem til at samarbejde med tillidsfolkene om at få et overblik over freelancernes forhold i DR, når vi begynder at indsamle kontrakter for freelancernes ansættelser. Hvis ikke vi får et indblik i lønforholdene i kontrakterne, kan vi ikke vide om DR presser freelancerne til at underbyde hinanden - og i sidste ende også underbyde de fastansatte."

Afstemning
Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund får resultatet forelagt til godkendelse på mødet den 23. maj. Herefter bliver resultatet sendt til urafstemning blandt de ansatte og en vejledende afstemning blandt freelancerne. Hvordan denne vejledende urafstemning bliver gennemført i praksis er endnu ikke på plads. Men de berørte freelancere får mulighed for at give deres mening til kende.

Kommentarer