Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancere skriver mere end en fjerdedel af Politiken

Freelancejournalister står i gennemsnit bag mere end en fjerdedel af den trykte Politiken, viser den seneste undersøgelse fra FreelanceGruppen. Tæller man alle ikke-fastansatte med, er det næsten en tredjedel.

FreelanceGruppens Politikenundersøgelse 2019

Astrid Louise Rasmussen Diagram fra FreelanceGruppens Politiken-undersøgelse 2019

Hvem er det egentlig, der skriver ordene i Danmarks største avis? Det spørgsmål har FreelanceGruppen stillet i en stor undersøgelse, hvor den lokale freelanceklub over to perioder har set nærmere på, hvilke hænder der står bag indholdet af den trykte avis. 

Selv om man skulle tro, at svaret på ovenstående er Politikens egne journalister, er det ikke helt tilfældet. Den seneste undersøgelse, der er foretaget i perioden 13. april til og med 10. maj, viser nemlig, at det i gennemsnit er mere end hver fjerde artikel, 29 procent af indholdet, der er skrevet af en af landets freelancejournalister.

Det resultat understøtter undersøgelsen fra sommeren 2018, der viste, at freelancere stod bag 28 procent af avisens indhold.

En tredjedel ikke-fastansatte

Foruden notitser og nyhedstelegrammer indgår alt arbejde med en tilhørende byline i undersøgelsen. En freelancer er talt, hver gang en skribent ikke fremgår af listen over Politikens medarbejdere og alternative ansættelser. Undersøgelsen giver således et overordnet indblik i avisens brug af freelancere – både skrivende, grafikere, tegnere og oversættere.

Der blev i undersøgelsesperioden publiceret i alt 1.135 artikler, hvoraf 330 artikler var skrevet af en freelancer. Herudover var 667 af artiklerne skrevet af en fastansat journalist, 108 af avisens praktikanter, mens de resterende 20 artikler var produceret af skribenter, som på den ene eller anden vis er tilknyttet avisen uden en egentlig fastansættelse.

Disse skribenter – registreret som henholdsvis ‘interne skribenter’ og ‘fast løst tilknyttede’– udgør 2 procent af indholdet i undersøgelsesperioden. Tæller man disse skribenter med, er det således i gennemsnit knapt en tredjedel, 31 procent, af indholdet i Politikens trykte avis, der er produceret af ikke-fastansat arbejdskraft. 

Mere end en femtedel af siderne

Det er særligt i avisens fredags- og weekendtillæg, som Ibyen, Rejser, Film&Tv, Bøger og LørdagsLiv, man finder freelancerne, ligesom det oftest er her, de længere artikelformater finder vej ind, viser undersøgelsen. 

I registreringsperioden blev der trykt i alt 1.692 avissider, hvoraf der, i større eller mindre omfang, var journalistisk indhold, på 1.397 af siderne. Ser man nærmere på fordelingen af sider, fremgår det, at Politikens freelancere bredte sig ud over mere end en femtedel af siderne, svarende til 22 procent af avisens sider.

Til sammenligning fandt man avisens fastansatte på 539,5 af siderne, svarende til 39 procent, mens resten bestod af artikler af enten praktikanter, interne skribenter og andre fast løst tilknyttede samt notitser, tv-programoversigter, eksternt produceret debatstof og annoncer.

Som i optællingen fra 2018 viser undersøgelsen desuden, at Politiken næsten udelukkende benytter sig af fastansatte grafikere, ligesom det i overvejende grad er avisens egne tegnere, der figurerer på siderne. 

Freelanceundersøgelsen på Politiken indgår i FreelanceGruppens løbende monitorering af de vilkår, freelancere arbejder under på landets medier.

Kommentarer

Stella Bockelund

ons, 02/26/2020 - 10:12

chocking.
Ikke mindst i betragtning af, hvad vi også kan se i seneste nummer af fagbladet.
Og også ulækkert.
Det fortæller noget om, hvordan det bliver sværere og sværere for almindelige "rugbrøds-journalister" - og iøvrigt også for dagbladene.
Sørgelig udvikling - begge dele.
mvhy
Stella B.