Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancere i undersøgelse: DR presser lønnen til forhandling

Spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske freelancere i DR viser, hvordan freelancere bliver presset ned i løn. I mange tilfælde hyres der uden en ordentlig lønforhandling.

Foto: Jens Panduro

Foto: Jens Panduro

DR: - Du skal gå 10 procent ned i løn.
Mig: - Hvad er det så for 10 procent, jeg ikke skal lave, næste gang jeg kommer? Min løn har i øvrigt ikke været reguleret de seneste 6 år. Er I ikke tilfredse med mit arbejde?"
DR: - Jo, men du skal alligevel gå 10 procent ned i løn. Det er jo ikke, fordi vi ikke er tilfredse med det, du laver, men mine hænder er desværre bundne.

Sådan beskriver en freelancer sin oplevelse af en lønforhandling med DR i den spørgeskemaundersøgelse, FreelanceGruppen gennemførte før sommer i samarbejde med FILM og TVGRUPPEN og FreelanceForeningen af 2018, der er en forening for DR-freelancere, der kæmper for bedre vilkår.

Der kom 201 besvarelser fra freelancere, og de tegner et tydeligt billede af et DR, hvor de mellemledere, der hyrer freelancere ind, er sat uden for indflydelse, så der sjældent er tale om egentlige lønforhandlinger.
62 procent af freelancerne fortæller, at de forsøger at forhandle løn, når de laver en aftale med DR, men kun 17 procent oplever, at DR lytter ved forhandlingen.
28 procent har hørt bemærkninger om, at ”jobbet går til en anden”, hvis de ikke accepterer betingelserne. 32 procent er blevet bedt om at gå ned i løn det seneste halve år.

DR ikke på niveau med lønnen i branchen

De fleste af freelancerne arbejder meget for andre arbejdsgivere.
Kun 16 procent henter mere end 90 procent af deres indkomst hos DR, mens 32 procent får mindre end 10 procent af deres indtægter fra DR.
Hele 80 procent mener, at lønniveauet i DR ligger under det gennemsnitlige niveau i branchen.
Derfor er der mange freelancere, der frygter, at lønpresset i DR skal brede sig til andre virksomheder i branchen. Hvis det sker, mister freelancerne den mulighed, de hidtil har brugt til at kompensere for den lave lønudvikling i DR: at arbejde for andre medievirksomheder.
Et andet problem er, at DR i forvejen har bremset reallønsudviklingen gennem de senere år: Hele 72 procent fortæller, at de ikke er steget i løn de seneste tre år.


Lønpresset rammer bredt

Da DR’s ledelse sidste efterår sendte en skrivelse ud, hvor mellemledere og produktionsledere fik besked på at skære i freelancehonorarerne, satte det gang i et oprør blandt tekniske freelancere, der førte til dannelse af FreelanceForeningen af 2018 tidligere i år.
Mange blandt medlemmerne i FF 18 (som FreelanceForeningen af 2018 kaldes til dagligt) er ikke organiseret i en fagforening. Enten fordi de betragter sig selv som selvstændige, eller fordi de er utilfredse med FAF, Metal og DJ. 28 procent af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen er da heller ikke medlem af en fagforening.

Dette førte til en opfattelse af, at protesterne mod DR’s løndiktat blev drevet af en lille, højtlønnet gruppe at specialister. Men den opfattelse bliver gendrevet af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen:
34 procent af respondenterne svarer, at de får under 300 kr. i timen (formodentlig overenskomstens 276,24 kr. i timen), mens hele 39 procent normalt betales mellem 300 og 350 kr. i timen.
I de kommende måneder vil FILM og TVGRUPPEN, FF18 og FreelanceGruppen analysere besva
relserne.

Skarpere krav til næste overenskomstforhandling

Undersøgelsen kan FreelanceGruppen bruge til at stille nogle skarpere krav til den næste overenskomstforhandling i DR, mener Jørgen Laurvig, bestyrelsesmedlem og initiativtager til undersøgelsen:

"Vi bør arbejde for, at freelancere på korte ansættelser får en væsentligt højere timesats, end den nuværende sats, der tager udgangspunkt i længere kontrakter. Samtidig skal vi sikre, at DR foretager en reel forhandling - som overenskomsten allerede foreskriver - når freelancere ansættes. 
Vi skal også blive bedre til at bruge forhandlingen. Mange tekniske freelancere har været i stand til at forhandle sig til en timesats et pænt stykke over overenskomstens minimumssats, hvilket sjældent lykkes for journalister."

Til slut opfordrer han til, at vi som freelancere bliver bedre til at bruge de lokale tillidsrepræsentanter. 

"Vi vil arbejde på at udbrede kendskabet til tillidsfolkene i samarbejde med Journalistgruppen i DR og FILM OG TV-GRUPPEN."  

 

Fakta

Der kom 201 besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen:
36 procent er fotografer
30 procent er redigeringsteknikere/klippere
5 procent er VJs.
50 procent af respondenterne arbejder mest med dag-til-dag opgaver
46 procent af respondenterne er medlem DJ, 25 procent af FAF mens 28 procent IKKE er organiseret.

 

 

Kommentarer