Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancere får vedtaget 5 forslag til konkrete forbedringer

På Dansk Journalistforbunds delegeretmøde blev den nye freelancestrategi stemt igennem med fuld opbakning. Det gjorde fem konkrete punkter til forbedringer for freelancere også. Punkterne blev foreslået af FreelanceGruppen for at sikre konkret handling.

rød fane

Frits Ahlefeldt-Laurvig

FreelanceGruppen har fået fem punkter til konkret handling vedtaget på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde. Det vigtigste for bestyrelsen var at få forpligtet DJ til at sætte handlinger bag de fine hensigter i DJs reviderede freelancestrategi, som var på dagsordenen.

Derfor stillede FreelanceGruppen forslag om at få tilføjet fem punkter til strategien. Punkterne forpligter Dansk Journalistforbund til at afsætte ressourcer til konkret handling for at forbedre forholdene for freelancere og selvstændige.

Stor opbakning fra fastansatte

De fem forslag blev vedtaget enstemmigt af forsamlingen med den afgående hovedbestyrelses opbakning og ikke mindst med stor opbakning fra talerstolen.

Både de studerende, de fastansattes tillidsfolk og delegerede fra andre specialgrupper og foreninger understøttede vores budskaber om højere prioritering af freelancere og selvstændiges vilkår.

De fem punkter

Følgende fem punkter blev tilføjet til freelancestrategiens punkt 5.4: Strategi for freelancere og selvstændige.

Punkterne er følgende:

  1. At styrke organiseringen af freelancere igennem faglige klubber
  2. At afsætte ressourcer til at understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige
  3. At styrke samarbejdet mellem fastansattes TR’ere og freelanceklubberne, herunder inkludere freelancere i TR-uddannelsen
  4. At organisere i produktionsmiljøet, kontorfællesskaber, tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang
  5. At indgå lokale aftaler om en konkret rekrutteringsindsats på uddannelserne

FreelanceGruppens bestyrelse går nu i gang med at arbejde for, at punkterne implementeres bedst muligt.

Kommentarer