Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancer: Få del i ophavsretspengene!

Laver du tv, radio, web og video, kan der være penge at hente i en række puljer, som DJ administrerer. Siden 2016 har der været fokus på individuel uddeling af ophavsretspenge - altså at få så mange rettighedsmidler ud til deres retmæssige ejere som muligt.

Penge

Jens Panduro

Disse puljer kan du søge fra:

  • Tv-puljen
  • Radio-puljen
  • DR-rundsumsmidler, der omhandler genudsendelser og videreudnyttelse
  • AVU-puljen, der omhandler av-udsendelser, der bliver brugt til undervisning.
  • Puljen for arkivbrug, der har tre spor: flow-tv, on demand (dr.dk.) og radio
  • Blankbåndsmidler til konkrete tv- eller filmprojekter. OBS: Altid åben for ansøgning.
  • Trykte og digitale medier til kurser, studieture, workshops. OBS: Altid åben for ansøgning.
    (kan søges både via FreelanceGruppen og i DJ centralt)
  • Støtte til studierejser (inden for TV) - klik HER.  

Du finder alle puljer, kriterier, åbningstider osv. LIGE HER.

Læs mere om rettighedsmidler

Bonusinfo: DJ arbejder stadig på at gøre fordelingen af rettighedsmidler endnu bedre. Derfor skal du regne med at portalen ændrer udseende i løbet af 2020.

Der er forskellige deadlines for ansøgning og forskellige kriterier fra pulje til pulje og på DJs hjemmeside er der fyldig information om det hele. Der er dog en række overordnede forhold, det er vigtigt at være opmærksom på, når du vil ansøge om udbetaling fra puljerne.

Copydan-forbehold skal ind i alle dine aftaler
Du skal kunne dokumentere din ophavsret og derfor altid få skrevet et Copydan-forbehold ind i din kontrakt eller på din faktura. Forbeholdet er afgørende for at beholde din ophavsret og din ret til midler fra puljerne. Det er dig og ikke arbejdsgiver, der er forpligtet til at sørge for, at Copydan-forbeholdet er på plads. Hvis forbeholdet ikke fremgår af din kontrakt, kan du bede om et tillæg til kontrakten med forbeholds-teksten.

Rettighedsportalen er indgangen til dine midler
Du skal oprette dig på Portalen for udbetaling og brug af rettighedsmidler for overhovedet at kunne få udbetalt dine rettighedsmidler. Laver du tv og har oprettet dig én gang på portalen, vil systemet derefter automatisk finde dig, hver gang du er krediteret for et program på alle tv-kanaler, der eksisterer som kabelkanaler.

Dokumentation er nødvendig
Dokumentationskravene varierer fra pulje til pulje, og inde på portalen skal du alt efter hvilken pulje du søger midler fra blandt andet beskrive, hvad din rolle i en produktion har været og din indtægt. I nogle puljer indgår også antallet af arbejdsdage i beregningen af udbetalingen af midler. Sørg derfor også for at kunne dokumentere antal arbejdsdage via e-mail-aftaler, kontrakter, lønsedler, honoraropgørelser. Hvis du afregner i fast honorar, kan det lette dokumentationsarbejdet at føre en lille daglig logbog over dine arbejdsdage.

Puljerne fordeles løbende – læs nyhedsbrevene
Hvis du vil være sikker på ikke at misse en uddelingsrunde er det en god idé at holde øje med nyhedsbreve vedrørende puljer fra DJ i din indbakke og løbende tjekke puljerne på DJ's puljeside, cirka hver 14. dag. Midlerne fordeles for de flestes vedkommende nemlig i en lind strøm hen over året; puljer åbner, bliver fordelt og lukker igen. Er du radio-tv-web-video- freelancer, og modtager du ikke nyhedsbrevene om puljemidler, så kontakt webmaster@journalistforbundet.dk

Kommentarer

Charlotte Nørgaard Als

tir, 11/12/2019 - 08:57

Jeg ønsker at blive ringet op vedr. ophavsretsmidlerne. Jeg laver tv og har et spørgsmål. Ring gerne på mobil: 25 38 20 64 Bh. Charlotte Als

Hej Charlotte. Du må gerne kontakte mig på tlf. 20 10 48 81 vedrørende rettighedsmidler. Jeg har arbejdet freelance for Eurosport i godt og vel 20 år, men er i tvivl om, hvorvidt det er relevant for mig at søge om midler. MhKlavs