Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancelivet er et positivt tilvalg for de fleste

Freelancere og selvstændige, der selv har valgt den frie arbejdsform, tjener flere penge og er mere tilfredse

Arbejdslivet som freelancer og selvstændig

Frits Ahlefeldt Freelancere og selvstændige sammensætter ofte deres arbejdsliv med et kludetæppe af opgavetyper - og friheden til at nørde med fagligheder og interesser er afgørende for arbejdsglæden

I FreelanceGruppens webredaktion har vi skrevet en række artikler, der dykker ned i resultaterne af DJ's spørgeskemaunderundersøgelse fra 2023 blandt forbundets freelancere, selvstændige og andre ikke-fastansatte.

Vi har bl.a. beskrevet problematiske forhold for tidsbegrænsede ansatte og fastlancere og for freelancere på barsel. Vi har skrevet om medlemmernes frustrationer over dagpengesystemet og om det stigende økonomiske skel mellem faste og frie.

Serie: Freelancere og selvstændige i DJ

DJ gennemførte i foråret 2023 en stor spørgeskemaundersøgelse blandt forbundets freelancere, selvstændige og andre ikke-fastansatte. Denne artikelserie dykker ned i resultaterne og hvad de peger på.

DJ's freelancere har god grund til at være frustrerede på mange områder. Men mange er samtidig glade for deres freelancetilværelse.

Faktisk er hele 60 procent enten meget tilfredse (23.5 procent) eller tilfredse (36.5 procent) med at være freelancere/selvstændige. Selvom den procentsats burde være hundrede i den ideelle verden, er det værd at tage med, at flertallet ser flere fordele end ulemper ved freelancetilværelsen.

Nyder friheden

Frihed er det største plusord for freelancerne. Således svarer 77 procent af alle freelancerne i undersøgelsen, at de holder af at kunne indrette deres tilværelse og arbejdsliv, som de vil. 38 procent er glade for at være deres egen chef, og 39 procent nyder at være fri for at møde ind på den samme arbejdsplads dag ud og dag ind.

Podcast 360°: Min egen chef

Hør fotograf Pelle Rinks historie om at finde balancen mellem arbejde og fritid, mellem passion og rugbrød – langt væk fra mediearbejdspladsernes trummerum

Eller forfatter og foredragsholder Pernille Abildgaard Garde om at (gen)finde fokus og arbejdsglæde som selvstændig.

Friheden til at arbejde mindre end fuld tid sætter 39 procent af respondenterne pris på. Flere fritekstbesvarelser peger da også på, at valget om at blive freelancer bunder i, at det er vanskeligt at få familieliv med børn til at hænge sammen med de weekend- og aftenvagter, der ofte hører med til fastansættelser som journalist. Så kan man diskutere, om der er tale om et aktivt tilvalg eller et nødvendigt fravalg.

Også friheden til at vælge opgaver og kunder vægter højt. Lidt over halvdelen svarer, at de har spændende opgaver, og 28 procent oplever, at de kan bruge deres fagligheder fuldt ud. 

Aktivt tilvalg

Hvad kendetegner så den glade freelancer? Først og fremmest, at vedkommende selv har valgt det. Det gælder heldigvis langt de fleste, at arbejdslivet som freelancer eller selvstændig er et positivt tilvalg.

Podcast 360°: Fyret og fri

Hør Ulla Abildtrups historie om at banke en freelancebiks op, fordi hendes arbejdsplads flyttede og hun ikke ville flytte med.

Eller Louise Tårnhøjs historie om at blive fyret fra en kriseramt kommunikationsvirksomhed lige efter sin barsel, og beslutte at skabe sit eget brand for online-undervisning.

Eller Karina Reinsch, der efter mange år som fastansat grafisk designer pludselig måtte tage det hele op til revision.

Således har 42 procent svaret, at de blev freelancer eller selvstændig, fordi de havde lyst til netop denne arbejdsform. 23 procent angiver, at de har valgt at arbejde som freelancer eller selvstændig, fordi det giver dem mulighed for at dyrke deres faglighed og interesseområder. 

Dertil har 14 procent svaret, at de brugte en fyring fra et fast job som en "anledning til at gå freelance/selvstændigt".

Der er også en mindre gruppe på syv procent, som begyndte at freelance som et alternativ til dagpenge, mens de søgte fast job, men siden fandt ud af, at de gerne vil forblive selvstændige eller freelancer.

Samlet set udgør de selvvalgte freelancere 80 procent af respondenterne.

De selvstændige er gladest

De selvstændige oplever i højere grad deres arbejdsliv som selvvalgt end lønmodtagerfreelancere. Næsten 60 procent af de selvstændige svarer, at de selv havde lyst til et arbejdsliv som freelancer eller selvstændig, mens det samme kun gælder for en tredjedel af lønmodtagerfreelancerne.

Podcast 360°: Fra dagpengestress til freelancesucces

For nogle starter freelancetilværelsen som et supplement eller alternativ til dagpenge.

En dag bliver det et aktivt tilvalg – og først da bliver det rigtig sjovt. Hør f.eks. Anja Skov Graneruds historie her.

Over en tredjedel af de selvstændige svarer, at de er meget tilfredse med freelancelivet, hvilket kun hver fjerde kombinatør og hver tiende lønmodtagerfreelancer beskriver sig selv som. Til gengæld erklærer næsten lige mange i de tre grupper sig tilfredse.

Hele 90 procent af de selvstændige har krydset af ved udsagnet "Jeg holder af at kunne indrette min tilværelse og mit arbejdsliv som jeg vil". Det samme gælder 87 procent af kombinatørerne, men kun 65 procent af lønmodtagerne. Sidstnævnte oplever også i langt mindre grad, at de har "spændende opgaver" og at de kan "bruge deres fagligheder fuldt ud".

Selvbestemmelse giver glæde

Det kendetegnende ved de tilfredse freelancere er ikke så overraskende selvbestemmelsen.

Freelancer af nød-gruppen har i højere grad en fysisk tilknytning til de arbejdspladser, man må formode, de ville foretrække at være fastansatte på. De indgår dobbelt så ofte i projektansættelser, dobbelt så ofte i tidsbegrænsede ansættelser og dobbelt så ofte i vikariater og langt oftere i vagtplaner til timeløn end freelancer by choice.

Podcast 360°: Gør det, du brænder for

Hør Freja Dams historie om at forfølge drømmen om skrive filmjournalistik.

Eller Jens Mallings historie om at være freelancer i en kuffert for at kunne dække forholdene i de tidligere østblok-lande.

Dermed oplever de ikke glæden ved at være sin egen chef eller slippe for at møde op det samme sted hver dag. De oplever omvendt i langt mindre grad end de to andre grupper, at de har gode relationer til kunder/arbejdsgivere, hvilket formentlig kan skyldes, at mange har et ønske om fastansættelse, som ikke bliver indfriet.

De selvvalgte freelancere arbejder i højere grad med filmproduktion, skriftlig journalistik til fagblade, kommunikation og PR til både private og offentlige kunder, forfattervirksomhed, undervisning og censorarbejde, foredrag, konsulent- og rådgivningsvirksomhed, grafisk design, infografik og explainers/animation og illustration.

Podcast 360°: Frihed i faste rammer

De gladeste freelancere/selvstændige er dem, der selv har valgt det. Dem, der hellere ville være fastansatte, nyder ikke godt af frihederne og savner ofte trygheden.

Men faktisk kan man godt kombinere frihed med en fast arbejdsplads, fx ved at danne et kooperativ med nogle kolleger. Hør historien om journalistkooperativet TANK her.

Gruppen er mere tilbøjelige til at efteruddanne sig og benytte DJ's og specialgruppernes kursustilbud. De tjener generelt flere penge og har en mere stabil indtægt, og de er bedre til at skaffe flere opgaver og til at forhandle deres priser op.

Det er selvfølgelig en ringe trøst for de freelancere, der måske egentlig helst ville have et fast job - men samlet set peger undersøgelsen på, at man får mere succes og arbejdsglæde, når man går helhjertet ind i freelancelivet og udnytter de fordele, det har.

Og som flere af historierne i FreelanceGruppens podcast 360 grader viser, kan et arbejdsliv som freelancer eller selvstændig godt ende med at blive et aktivt tilvalg, også selvom det ikke for alle begyndte sådan.

Du finder alle episoderne i podasten på siden her - og kender du nogen, der har brug for inspiration, så del gerne et afsnit, der har inspireret dig.

 

Kommentarer