Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens nye bestyrelse

Lørdag eftermiddag den 5. marts blev der afholdt generalforsamling i FreelanceGruppen og valgt en ny bestyrelse, som du kan møde her.

Martin Kurt Haglund

FreelanceGruppens bestyrelse 2016-2017

Bagest fv.: Vagn Majland, Henrik Vesterberg, Morten Bergholt.

I midten fv.: Marianne Bækbøl, Steen Ramsgaard.

Forrest fv.: Eva Schiermacher, Nina Trige Andersen, Sus Falch, Dorte Kildegaard Hoffmann og Martin Hammer.

Marie Bille er fortsat i bestyrelsen, men var ikke til stede på generalforsamlingen.

Forhandlingschef i DJ, Claus Iwersen, styrede generalforsamlingen, og FreelanceGruppens mangeårige medlem Karin Bech arbejder på at færdiggøre referatet. I mellemtiden iler vi med at oplyse, hvordan den nye bestyrelse er sammensat.

Formanden genvalgt uden modkandidater
Sus Falch blev genvalgt som formand uden modkandidater og en ny bestyrelse blev sammensat. Tre bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt: Marianne Bækbøl, Vagn Majland og Nina Trige Andersen og tre nye medlemmer meldte sig på banen og blev valgt til arbejdet i bestyrelsen: Steen Ramsgaard, Eva Schiermacher og Henrik Vesterberg.

Steen og Eva blev valgt for to år og Henrik, der afløser Lene Theill, som havde et år tilbage af sin valgperiode, blev valgt for ét år.

Der lyder en stor tak fra bestyrelseskollegerne til Michael Christopersen, Ida S. Rosgaard og Lene Theill for deres gedigne indsats i bestyrelsen i den forgangne periode.

Det officielle referat er på vej og bliver som nævnt offentliggjort så snart, det er godkendt.

Læs reportage fra generalforsamlingen på journalisten.dk

Kommentarer