Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens medlemsundersøgelse: Så blev vi klogere!

Næsten en tredjedel af FreelanceGruppens medlemmer har bidraget til vores store medlemsundersøgelse. Bestyrelsen er nu i fuld gang med at analysere resultaterne, så vi kan delagtiggøre jer alle i den nye viden – og ikke mindst udarbejde politiske handleplaner i samarbejde med DJ.

En freelancer ved sit skrivebord

Charlotte de la Fuente

Af Nina Trige Andersen

Med en svarprocent på 29 har medlemsundersøgelsen gjort bestyrelsen meget klogere på medlemmernes situation – og den viden kommer vi selvfølgelig til at dele med jer alle. Ikke mindst kommer vi – både FreelanceGruppen og DJ – til at omsætte den ny viden til politisk handling rettet mod specifikke indsatsområder.

Her er et par foreløbige highlights fra analysen.

Stor faglig båndbredde

FreelanceGruppens medlemmer er ikke bare en broget flok, der er beskæftiget inden for en lang række fagområder – vi trækker også hver især på en lang række fagligheder i vores dagligdag. Dem, der fx arbejder med grafik, beskæftiger sig også med blandt andet undervisning, foredrag, forfattervirksomhed, konsulentvirksomhed, tv, kommunikation, skrivende journalistik, og sågar tekstning, blogging og podcast, foruden de mere oplagt nærliggende fagområder som fx illustration, digitale medier, foto og hjemmeside.

På samme måde beskæftiger flere end halvdelen af de skrivende journalister sig også med kommunikation, flere end hver fjerde med forfattervirksomhed og hver femte med redaktion/ekstern redaktion, ligesom en del arbejder med fx konsulentvirksomhed, undervisning og foredrag, foto og video mm. Podcastere laver typisk også radio, kommunikation og video, ligesom de underviser, skriver bøger, redigerer og meget andet.

Seje i krisetider

Den store fagpalet gør os omstillingsparate og modstandsdygtige – også i krisetider, som under den aktuelle pandemi. Næsten to tredjedele af medlemmerne oplevede at miste opgaver, da Danmark lukkede ned i midten af marts 2020 og heraf mistede en fjerdedel op mod 100 procent af deres opgaver.

Heldigvis er der mange, som under de vanskelige omstændigheder lykkedes med at omstille forretningen og trække nye opgaver ind, blandt andet ved at række ud til deres netværk. Men der er naturligvis stadig en del, der kæmper – og for nogle er det først nu, det er begyndt at svie: Det er ikke længere så meget opgaver, der bliver aflyst, som det er opgaver, der bare ikke bliver bestilt.

Nogle har også i mindre grad end andre haft adgang til at søge hjælpepakker, og er derfor kommet i gæld under krisen. Det bliver en udfordring at hjælpe os selv og hinanden på fode. Men det er en udfordring, vi nu har langt bedre forudsætninger for at løfte, fordi vi med medlemsundersøgelsen har forudsætninger for at vide præcis blandt hvilke dele af medlemsskaren, det gør mest ondt, og hvorfor.

Det er sjovere, når man har valgt det

I den opløftende afdeling er langt størstedelen af vores medlemmer glade for at være freelancere og selvstændige. Undersøgelsen viser også, at det er en fordel at omfavne det frie liv – selv hvis det ikke oprindelig var ens førstevalg. Dem, der blev freelancere/selvstændige i forbindelse med en fyring, klarer sig langt bedre økonomisk og er langt mere tilfredse med tilværelsen, hvis de tog et aktivt valg om at bruge fyringen som lejligheden til at gå freelance. Dem, der føler sig tvunget ud i et arbejdsliv som freelancer/selvstændig efter enten en fyring eller resultatløse jobansøgninger – og som stadig ville ønske, at de var fastansatte – kæmper på alle fronter, herunder for at holde en fornuftig omsætning. Også efter adskillige år som freelancere/selvstændige.

Man kan naturligvis ikke hypnotisere sig selv til at have det anderledes med freelanceriet, end man nu engang har det. Men vi kan helt sikkert blive bedre til at inspirere hinanden til at få det bedste ud af arbejdslivet, også selvom det viser sig at blive på andre betingelser, end vi oprindeligt havde ønsket os.

HØR OGSÅ FREELANCEGRUPPENS PODCAST, HVOR FORSKELLIGE TYPER FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE FORTÆLLER OM DE BEGIVENHEDER OG INDSIGTER, SOM KOM TIL AT FORME OG FORANDRE DERES ARBEJDSLIV

Lyt til FreelanceGruppens Podcast

Det sunde frie liv

Netop et bæredygtigt eller sundt arbejdsliv er noget af det, vi i bestyrelsen vil arbejde videre med ud fra resultaterne: Hvordan kan vi som freelancere og selvstændige i endnu højere grad få alle vores fagligheder i spil – og blive ved at videreudvikle dem; hvordan kan vi sikre en rimelig sammenhæng mellem arbejdstid og omsætning; hvordan kan vi blive bedre til at holde fri – sådan helt rigtigt fri og planlagt fri – så vi ikke brænder ud; hvordan kan vi blive bedre til at spare op til alderdommen, også i tider, hvor det føles, som om der skal kæmpes fra dør til dør for at skaffe til de faste udgifter.

Og ikke mindst: hvordan kan vi komme til at samarbejde mere freelancere og selvstændige imellem – og skabe bedre betingelser for både det kollegaskab, mange savner, og ordentlige kollektive honorar- og arbejdsvilkår, som er højeste prioritet for langt de fleste. Der skal også turbo på det politiske påvirkningsarbejde for at forbedre regler, rammer og social sikkerhed for freelancere og selvstændige. Her er reform af dagpengesystemet en blandt flere prioriteringer.

Stay tuned

Alt dette og meget mere kommer vi til at orientere mere om, efterhånden som vi får bearbejdet undersøgelsens resultater.

FreelanceGruppens medlemsundersøgelse bliver i øvrigt en del af grundlaget for en større arbejdslivsundersøgelse blandt alle freelancere/selvstændige i hele forbundet, som DJ er i gang med at udvikle.

Vinderen af 5000 kr. til efteruddannelse

Endelig kunne man jo deltage i en konkurrence om 5000 kr. til efteruddannelse, hvis man udfyldte spørgeskemaet. Vinderen blev fundet ved blindpegning på oversigten over de mailadresser, som dem, der ønskede at deltage i konkurrencen, selv havde tastet ind til sidst i spørgeskemaet. Og vinderen er … Lars Nielsen Santin. Tillykke med det! Lars har fået direkte besked. Det har sjældent være mere betimeligt at holde sig i gang på efteruddannelsesfronten end i disse coronatider.

HUSK AT DU OGSÅ KAN HENTE INSPIRATION TIL DIT ARBEJDSLIV I 360 GUIDE TIL FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE INDEN FOR MEDIER OG KOMMUNIKATION

Åbn 360 guiden

Kommentarer