Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 13. marts 2021 kl. 13.00.

Fra FreelanceGruppens generalforsamling 2019

Soffi Chanchira Larsen Fra FreelanceGruppens generalforsamling 2019

Generalforsamlingen bliver i år afholdt digital, så tilmelding er nødvendig. 

TILMELD DIG GENERALFORSAMLINGEN - OG SE ALLE BILAG HER

SÅDAN STILLER DU OP TIL BESTYRELSEN

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 6. marts 2021. Alle forslag offentliggøres på FreelanceGruppens hjemmeside.

Forslag sendes til forperson Sus Falch på forpersonen@freelancegruppen.dk

I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være tilgængeligt på freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Meld dig som delegeret til DJ's delegeretmøde

Delegeretmøde i Dansk Journalistforbund – medier & kommunikation afholdes den 25. april 2021 og afholdes også elektronisk. Tidligere år har valg til delegeretmødet fundet sted i forlængelse af FreelanceGruppens generalforsamling. I år kommer både opstilling som kandidat til delegeretvalget og selve afstemningen om delegerede til at foregå online. 

Meld dig som delegeret til DJ's delegeretmøde