Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens formand valgt ind i journalistforbundets hovedbestyrelse

Delegeretmøde: Journalistforbundet valgte ny øverste ledelse på delegeretmødet i Kolding den 29. april. Det skete efter en valgkamp, hvor forholdene for freelancere kom i fokus. De valgte skal nu holdes fast på løfterne, mener Sus Falch, der ser frem til samarbejdet med det nye formandskab.

Over 60 delegerede freelancere ud af i alt godt 400 delegerede satte deres præg på debatten på delegeretmødet i Kolding den 28. og 29. april. Lars Werge og Tine Johansen blev valgt som henholdsvis formand og næstformand for Danmarks Journalistforbund.

FreelanceGruppens formand i hovedbestyrelsen
Sus Falch blev et ud af tre nye medlemmer i hovedbestyrelsen. Her vil hun i de næste år være freelancernes stemme.

"Freelancere og selvstændige har mange forskellige ønsker og alle skal finde værdi i deres medlemskab af DJ. Det vil jeg være med til at sikre."

Aftaler for freelancere
På delegeretmødet vedtog forsamlingen en aftalestrategi, der fastslår, at forbundets hovedopgave er at indgå aftaler med arbejdsgiverne, og at de kollektive aftaler får topprioritet. Det gælder også på freelanceområdet, hvor DJ ifølge strategien, pålægges også at prioritere aftaler for ikke-ansatte. Det blev endeligt besluttet, at DJ skal være den naturlige aftalepart, når det handler om aftaler på det private kommunikationsområde.

Optjening af dagpengeret ved både A og B indkomst
De delegerede vedtog en udtalelse, der opfordrer regering og Folketing til at forbedre dagpengesystemet som siden dagpengereformen i 2013 har kastet mere end 50.000 ud af systemet.

I opfordringen skal et nyt dagpengesystem tage højde for den øgede variation i ansættelser, som i dag ikke dækkes ind af reglerne. Det gælder for de freelancere og selvstændige, der både har lønmodtagerindkomst og B-indtægt. Som reglerne er nu, kan de kun basere dagpengeretten på den ene type indtjening. Det skal ændres, så alle indtægter tæller med. Genoptjeningsperioden skal også sættes ned til maksimalt 6 måneder og kortere perioder skal kunne give ret til optjening af tilsvarende perioder på dagpenge, lyder det i udtalelsen

Arbejdende seniorer
Freelancejournalist Abelone Glahn opfordrede DJ til at udforme en politik for seniorer, ikke mindst set i lyset af den hævede pensionsalder. Som det er nu, tager DJ sig mest af de seniorer, der ønsker at aftrappe arbejdet, mens der både mangler politik for seniorer, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet og målrettede tilbud.

Chefer i forbundet
Egentlige journalistiske chefer kan i dag ikke være medlemmer af DJ, og der var forslag fremme om at lempe disse regler. Nogle af argumenterne for forslaget var blandt andet at freelancere og selvstændige nemt kan stå i en situation, hvor de ind i mellem har brug for at ansatte andre. Det kan give mulighed for at tage nye og større opgaver ind lige som det kan give arbejde til kolleger. Flere delegerede udtrykte dog bekymring ved tanken om chefer i forbundet, og det blev besluttet at trække forslaget tilbage. Debatten tydeliggjorde behovet for en løsning på den udfordring flere selvstændige og freelancere står i. Forslaget vil blive genfremsat om to år i en revideret og mere gennemarbejdet udgave.

Læs meget mere om delegeretmødet på www.journalisten.dk

Foruden freelancegruppens formand, Sus Falch blev Lene Sparsø Thygesen, næstformand i DJ Kommunikation og Rasmus Mark Pedersen, formand for Foreningen Journalisterne, nye medlemmer af Hovedbestyrelsen. Sus Falch blev også konstitueret til forretningsudvalget.

Delegeretmødet er journalistforbundets højeste besluttende myndighed, der foregår hvert andet år.

Kommentarer