Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens formand Iben Danielsen genopstiller

Kære freelancekollegaer, jeg vil rigtig gerne have, at I vælger mig som formand for FreelanceGruppen endnu et år, når vi holder generalforsamling den 23. februar. For det vil være ærgerligt ikke at kunne være med til at realisere og integrere en række af de ting, der er sat i gang på freelancefronten.

Iben Danielsen

Mikael Hjuler

Det har været et travlt og engageret år som nyvalgt formand. Der har været gode tiltag og medvind, men jeg må også indrømme, at jeg har mistet min politiske uskyld og været inddraget i voldsomme debatter og kritik.

Det er interessant fagligt, menneskeligt og udviklingsmæssigt at være med i det fagpolitiske arbejde, og jeg synes, jeg stadig har en del af bidrage med.

Fokuspunktet for det kommende år må være at få DJs freelancestrategi på plads, vedtaget, og så at føre dens gode tanker ud i livet, som det vigtigste. Jeg synes, at med den, er vi som freelancere rykket tættere på DJ. Vi er en integreret flok med krav og behov, men vi er også frontkæmpere i en moderne mediebranche som kræver fleksibilitet, ansvar og initiativ.

De øvrige fokuspunkter i mit faglige arbejde vil være:

Fortsat at arbejde på en af mine grundideer for freelancere i DJ, efteruddannelse og kurser. Livet er en skole, og vores uddannelse stopper aldrig. Som freelancer er det livsnødvendigt at holde sig ajour og dygtiggøre sig, så man kan påtage sig stadig flere opgaver. Jeg har med støtte fra flere kollegaer introduceret tanken om en mere sammenhængende og bredt kursustilbud, et såkaldt freelancernes akademi, som kan klæde den enkelte bedst muligt på til arbejdet. Det vil jeg gerne arbejde videre med i 2013.

Gode betalings- og arbejdsvilkår. Vi arbejder for ordentlige aftaler med mediearbejdspladserne. Vi er med i en fagforening som giver faglig ballast, og den fagforening skal kontinuerligt arbejde for at freelancevilkår forbedres. Kun hvis vi har ordentlige forhold, sikrer vi vores fastansatte kollegaer ordentlige forhold. Det er et hårdt arbejde, og det mål må vi aldrig miste af syne.

Kommunikation og netværk. Når vi arbejder alene som freelancere er det vigtigt at have hinanden.  FreelanceGruppen kan ikke danne hele netværket for den enkelte, men vi kan hjælpe og støtte medlemmer til at danne netværk og bruge hinanden åbent og reelt. Vi står stærkere sammen.

Baggrund: Jeg indledte mit faglige engagement som medredaktør på FreelanceGruppens blad Frie Nyheder det sidste halvandet år af bladets levetid. Det åbnede for så mange spændende indgangsvinkler og kontakter med kollegaer, så jeg ikke tøvede, da jeg blev opfordret til at stille op til bestyrelsen i 2007. Her engagerede jeg mig i freelancernes kursusvirksomhed og seminarer. 

Det arbejde åbnede for en række andre faglige tiltag. I dag sidder jeg i Hovedbestyrelsen, og har en plads i det centrale forretningsudvalg. Jeg er også med i Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg, i Freelanceudvalget under DJ, i pensionsudvalget og i a-kassens bestyrelse, og en række andre mindre udvalg for konferencer og efteruddannelse. Alt det bliver også kastet op i luften i april, når der er valg til DJs Hovedbestyrelse. Jeg har valgt også at genopstille her. For jeg synes tingene hænger sammen og giver mig en viden, der gerne skulle ende med endnu bedre vilkår for os freelancere i DJ.

Det betyder også at mit journalistiske arbejde er meget beskedent. Jeg har dog et par faste opgaver og et par felter jeg freelancer om og til. Det synes jeg også er vigtigt, fortsat at være kollega med blokken i hånd og kontorfællesskab. Og fordi medier og journalistik er det bedste og mest udfordrende fag at beskæftige sig med.  

Du kan også læse mere om mig på www.reliefpresse.dk.

Kommentarer