Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppen opsiger abonnementer

FreelanceGruppens bestyrelse har valgt at opsige abonnementerne på Mediawatch, dk-nyt, Ritzau Tid & Sted og kommunen.dk. FreelanceGruppen har truffet valget for at fremtidssikre foreningens økonomi

Medlemmer af FreelanceGruppen har i mange år kunnet tegne abonnement med økonomisk støtte på Mediawatch, dk-nyt, Ritzau Tid & Sted samt kommunen.dk.

Bestyrelsen har dog enstemmigt vedtaget at opsige alle abonnementer. Det har betydet, at Mediawatch er opsagt fra 1. juni 2023. dk-nyt og kommunen.dk er opsagt, men abonnementet løber indtil februar 2024. Ritzau Tid & Sted har et års opsigelse og løber derfor indtil 1. juni 2024. 

Tager hensyn til foreningens økonomi

Det er hensynet til FreelanceGruppens økonomi, som har været den primære årsag til opsigelsen. Abonnementerne koster til sammen 200.000 kroner om året. Da FreelanceGruppen ikke længere kan finansiere en del af sine aktiviteter med midler fra Ophavsretsfonden eller med den opsparede formue, har bestyrelsen valgt at spare på posten med abonnementer.

"Vi er klar over, at der er en del freelancere, som har været glade for abonnementerne. Vi var også glade for at tilbyde dem, dengang vores økonomi tillod det. Vi kan dog se, at det generelt er en lille andel af medlemmerne, som har benyttet sig af tilbuddet, og når vi har spurgt medlemmerne bredt, hvad de ønsker, at bestyrelsen prioriterer sine ressourcer på, så er fagligt arbejde det vigtigste område. Mens medlemsfordele såsom abonnementer er et af de lavest-scorende områder," forklarer forperson i FreelanceGruppen Marianne Bækbøl.

Ikke muligt at trække mere på formuen

FreelanceGruppen har de seneste år trukket på formuen, hvilket hvert år er blevet godkendt af generalforsamlingen. Det vil i de kommende år ikke være en mulighed i samme grad, fordi formuen efterhånden er ved at være spist op, og det betyder, at bestyrelsen er tvunget til at spare på flere områder. Det er ikke kun abonnementer, som spares. Også omkostninger til IT og administration bliver gennemgået med henblik på besparelser.

Derudover har bestyrelsen besluttet, at udgifterne til generalforsamlingen skal ned, da de i det senest godkendte budget udgjorde 1/3 af indtægterne. Budgettet for 2023 viste også, at der er afsat færre ressourcer til kommunikation og kurser, end der tidligere har været. Derudover har bestyrelsen beskåret udgifterne til at afholde møder og til fagligt frikøb til forpersonen.

Organisering skal tiltrække flere medlemmer

"Vi kommer til at fremlægge et budget til næste års generalforsamling, som er mere i balance, og som fremtidssikrer en ny måde at arbejde på, hvor vi har færre midler til rådighed. Det håber vi, at generalforsamlingen vil bakke op omkring. Der er dog ét område, hvor vi helt sikkert ikke kommer til at spare, og det er i kampen for freelancernes indtægt. Vi ved, at mange har været pressede under corona-krisen og bagefter af inflationen. Vi skal have hævet bundniveauet, så vores medlemmer får en bedre betaling for deres arbejde," siger Marianne Bækbøl.  

Hun har sammen med bestyrelsen kunnet konstatere, at der er kommet flere medlemmer til FreelanceGruppen. Men desværre er andelen af betalende medlemmer faldet, fordi medlemmer på nedsat kontingent i DJ’s nuværende system ikke betaler for deres specialgruppetilknytning.

Det har påvirket økonomien negativt, og årets første kvartal peger på, at de årlige indtægter til FreelanceGruppen, som der var budgetteret med i 2023, ikke bliver nået. FreelanceGruppens bestyrelse har dog allerede besluttet at fokusere på organisering af freelancere og på at forbedre arbejdsforhold og honorarer. Det er bestyrelsens håb, at det arbejde vil tiltrække endnu flere medlemmer. 

 

Kommentarer