Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancefotografer er afgørende for Politikens fotoside

Politikens freelancefotografer har lavet en optælling af, hvilke fotos, Politiken bruger. Freelancere står for knap 14 procent af avisens samlede fotoside – men trækker man arkivfoto, privatfoto, PR-foto og bureaufoto fra, står freelancere for en tredjedel

Politikens fotoforbrug

Diagram: Nina Trige Andersen Ser man udelukkende på de fotos, Politiken selv har sat i gang til anledningen, står freelancerne for knapt 33 procent

Freelancere producerer omkring en tredjedel af Politiken. Det gælder ikke kun på ordsiden, men også på fotosiden. Freelancefotograf Janus Engel har på FreelanceGruppens opfordring lavet en optælling af, hvilke fotos, Politiken bruger over en periode på 28 dage. Han har optalt foto taget af faste fotografer, freelancefotografer, praktikanter og journalister, samt de fotos, der kommer fra arkivet, fra wire (bureauer) og fra private samt pressefotos.

Ser man på den samlede fotomængde – i alt 1881 fotos – står freelancere for knapt 14 procent. Sådan ser Politikens fotoforbrug ud fordelt på alle kategorier (kategorien “uden byline” afspejler primært, at der ikke bliver skrevet byline foto brugt til bagsideformatet ATS):

Politikens fotoforbrug

Diagram: Nina Trige Andersen Sådan ser Politikens fotoforbrug ud fordelt på alle kategorier (kategorien “uden byline” afspejler primært, at der ikke bliver skrevet byline foto brugt til bagsideformatet ATS)

Privatfoto, PR-foto, bureaufoto (wire) og arkivfoto udgør over halvdelen af fotosiden på Politiken. Ser man udelukkende på de fotos, Politiken selv har sat i gang til anledningen, står freelancerne for knapt 33 procent:

Politikens fotoforbrug

Diagram: Nina Trige Andersen Ser man udelukkende på de fotos, Politiken selv har sat i gang til anledningen, står freelancerne for knapt 33 procent

I optællingen har freelancefotograferne også skelnet mellem arkivfotos taget af fastansatte og af praktikanter. I perioden var 179 af de anvendte arkivfotos taget af fastansatte og 80 af praktikanter. Tæller man arkivet med, kan man dermed sige, at dem, der ikke er fastansatte – altså freelancere og praktikanter – står for knapt halvdelen af Politikens fotoproduktion:

Politikens fotobrug

Diagram: Nina Trige Andersen Tæller man arkivet med, står dem, der ikke er fastansatte – altså freelancere og praktikanter – for knapt halvdelen af Politikens fotoproduktion

Som udgangspunkt er aftalen, at Politiken i 16 år kvit og frit kan bruge alle billeder, der er taget under ansættelse og dermed lagt i Politikens arkiv. Det gælder også praktikanter. Janus Engel, der har lavet optællingen, fortæller, at det er hans erfaring, at freelanceres billeder bliver lagt i arkivet, hvis det er bestillingsopgaver, men ikke hvis det er egne projekter eller historier. De foto, der ligger i arkivet, får freelancerne ekstra vederlag for ved brug, men det gør praktikanter ikke – kun hvis deres fotos sælges ud af huset.

Til det fulde billede af, hvor stor en del af Politikens fotoside, der er produceret af freelancere, skal man lægge, at en del af de foto, Politiken får via wire – først og fremmest fra Ritzau/Scanpix – også er taget af freelancere.

FreelanceGruppens bestyrelse vil i den kommende tid sammen med freelancefotograferne ved Politiken og de fastansattes tillidsrepræsentant kigge på de aftaler, der ligger om honorering af freelancere samt brugen af arkivfotos taget af praktikanter.

Optællingen af Politikens fotobrug blev foretaget af freelancefotograf Janus Engel, der er med i freelanceklubben på Politiken.

Kommentarer