Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formandens mundtlige beretning

Deltog du ikke i weekendens generalforsamling og fulgte du ikke med på livestream, så har du nu mulighed for at læse formandens mundtlige beretning.

Kære freelancere,

 

Debatten i går, og debatten i dag - handler om en ny freelancestrategi i DJ. Og ja, det er rigtigt, som flere har sagt. Det er mange kønne ord, og det er nogle smukke rammer om en fremtidig politik. Men det skulle da også bare mangle! Rammerne skal være i orden og uden knaster for at vi kan føre en politik til glæde for freelancerne. Det er godt ,hvis vi kan få den rettet til nu, så den kan bruges for den enkelte freelancer i Dansk Journalistforbund.

 

Det er det vi i FreelanceGruppen har arbejdet med det seneste halve år efter invitation fra DJ.

De næste år skal vi så fylde rammerne ud med realpolitik, og så kan det nok være at de rammer kan få ridser og skævheder. For det er der de store slag skal slås i hverdagen – og det er der vi i Freelancegruppens bestyrelse gerne vil være med til at forbedre og ændre freelancernes forhold.

 

Det var en protest, en artikelrække og et læserindlæg fra en gruppe freelancere, som satte skub i den nødvendige udvikling og bearbejdning af freelancernes forhold i DJ.

Strategien viser en tilgang til freelancere i forbundet på en ny og meget mere indsigtsfuld måde end vi har set tidligere.

 

Lad mig illustrere det inspireret af et møde med fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen forleden. Men hun opererer med nogle megatrends for fremtiden.

 

Og ved I hvad, vi er der allerede! Freelancere som os er der allerede! Anne Skare Nielsen har erklæret lønmodtagerkulturen død og erstattet den med employability. Et ønske fra den enkelte om at virke og udvikle sig i arbejdet, ligesom det er beskrevet i freelancestrategien, et arbejdsengagement som gerne skal strøs ud over hele forbundet og hele arbejdsmarkedet. Employability er en forpligtelse overfor en selv, hvor den enkelte selv forventes at bære ansvaret for sit arbejde og sin videreuddannelse og kompetence.

 

En anden af fremtidsforskerens megatrends er, at vi går fra profession til professionalisme. Vi har ikke længere eneret til vores profession. Det er så tydeligt i mediebranchen. Alle kan tage et billede og redigere det. Alle kan skrive - med hjælp fra diverse systemer, og alle kan udgive – alt hvad de ønsker.

 

Det vi i dag og i fremtiden skal adskille os på er en professionalisme. Vi skal gøre en forskel og være skide dygtige til vores arbejde. Det er her FreelanceGruppen sætter ind med kurser og giver plads til efter- og videreuddannelse. Vi har igen haft et år fyldt med små kurser, som skulle hjælpe freelancerne med en indgangsvinkel, en måde at drive forretning på, en måde at stifte netværk på eller et nyt håndværk i kampen for at erobre nye arbejdsfelter.

 

Jeg springer lige et øjeblik i beretningen – For vi har også brugt det seneste år på at diskutere bijob-reglen. DJ nedsatte et udvalg, hvor FreelanceGruppen også var repræsenteret ved Jens Rossen - og de studerende var også med. Ved det kommende delegeretmøde skal vi derfor tage stilling til om bijob-reglen, som vi kender den i dag, skal fjernes.

 

Bijob-reglen har ikke fungeret. Den er ikke blevet håndhævet men har haft den kedelige sideeffekt, at studerende der har haft journalistisk arbejde ved siden af studierne har undladt at søge vejledning i forbundet og ved tillidsrepræsentanterne. En medlemsundersøgelse har desuden vist, at flere fastansatte end studerende har påtaget sig arbejde ved siden af deres faste ansættelse.

 

Personligt har jeg det med bijobreglen, som svenskerne har det med at gå over for rødt lys i en fodgængerovergang. Bare fordi de på den anden side af Øresund ikke har en lov, der forbyder folk at gå over for rødt lys, er der jo ingen der forventer at svenskerne i hobetal vader ud og bliver kørt over. Man taler til den enkeltes fornuft og ansvarsbevidsthed.

 

Og det er det, forslaget om at afskaffe bijobreglen gør, ved at indføje i handlingsprogrammet, at ingen bør arbejde mere end 37 timer samtidig med, at indsatsen overfor studerende og freelancere øges.

 

Vi er med i en forening, hvor vi bør kære os om hinanden. De fastansatte bør arbejde efter de aftaler de har, så enkelt er det. De fastansatte jeg kender til har da også alt for travlt til at bijobbe.

 

Nej, vi må stadig oftere erkende at vores store problem fra profession til professionalisme er amatørerne og de semiprofessionelle, som bare gerne vil skrive, fotografere, udgive eller bare få deres navn med i medierne. Og igen er vores eneste våben mod det vores professionalisme, vores klare formidling og dygtighed.

 

Hende fremtidsforskeren sagde også, at den enkelte ikke i fremtiden har behov for en arbejdsplads, blot nogle interessante og udfordrende opgaver at løse og gerne i fællesskab med andre. Faktisk mener hun, at det moderne menneske for at imødegå stress og ensomhed har behov for at indgå i tætte, konfliktfylde relationer. Ingen får succes alene. Alle har brug for nogle andre – i længden.

 

Det viser også alene opbakningen bag den her specialgruppe i Dansk Journalistforbund. Det går ikke stille af sig, og det gjorde det heller ikke i 2012. Vi er her og vi vokser og bliver flere, og vi har kontakt hele tiden. Vi står jo nærmest i kø for at sætte tre dage af til at blive klogere, og være sammen som her. Sådan var det også da vi drog til Norge på nordisk seminar, og den opbakning har også været om vores korte og lange kurser.

 

Vi er måske frie og uafhængige, freelancere, men vi må knytte relationer – (og her står der i mit manuskript, at jeg for en kort stund lader øjet hvile på Mads Stenstrup og Sten Kræmer). Forpligtende og omsorgsfulde fællesskaber, det var 2012 - og det er fremtiden!

 

Det fede ville jo være, at FreelanceStrategien var unødvendig. At forbundet sørgede for at aftale dække hele vores arbejdsfelt, at freeancerne var sikret gode timelønninger og trygge rammer. Det er jo grundlæggende det vi har bedt vores fagforening om i rundspørger og ved dialogmøder. Efterspørgslen lyder – mere job – gode lønninger!

 

Vi har siddet med ved de store forhandlinger – vi har talt freelanceforhold både for tekst foto området og for radio tv delen. Det rykker bare så langsomt. Det er det tungeste arbejde at få rykket på timelønnen eller få blot en enkel arbejdsplads mere med på o-aftalen. Det er et råt arbejdsgivermarked, men vi må aldrig glemme at presse på for at være med, når der forhandles aftaler.

 

Mens det rykker meget meget langsomt for os – og indtægtstallene for 2012 viste at vi stadig øger forskellen mellem os og de fastansatte med gode kontrakter - skal vi ikke bare sidde på hænderne, men prøve alternative måder at støtte freelancerne på - for at give den enkelte de bedste vækstmuligheder.

 

Vi stødte i årets løb på en lykkelig forbindelse mellem freelancerne og en arbejdsplads. Det var da freelancerne på Information gik sammen og fik råbt deres fastansatte kollegaer op, så disse valgte at lægge de næste to års lønstigning i en pulje til freelancerne. På Information er freelancerne stadig dårligt betalt, men afstanden til de faste er blevet en smule mindre, det kan ikke måles i penge, men solidariteten vandt. Fantastisk historie som burde få andre mediearbejdspladser til at følge trop.

 

Men tvært imod ser vi en mediebranche som trykker priserne og i stadig højere grad outsourcer fx tillæg fra flere af de store dagblade til MediaMovers. Det presser freelancernes i forvejen lave honorarer yderligere. Freelancerne præsenteres for ensidigt dikterede kontrakter med urimelige vilkår. Det er FreelanceGruppens holdning, at DJ må gøre en indsats mod disse vilkår, der i sidste ende undergraver ja, MediaMowers og de outsourcende mediers overenskomster. Derfor har Freelancegruppens bestyrelse rettet fokus mod problemstillingen og taget de første skridt til indsamling af relevant materiale som aftaler og eksempler på honorar-størrelser.

 

Vi kan sagtens komme her ved generalforsamlingen og tale om at udvikle sig og sin forretning og blive god til mange nye felter for at klare sig på arbejdsmarkedet. Det duer bare kun overfor nogle. Vi har også medlemmer i FreelanceGruppen, der har det rigtig svært.

A-kassens tal er småt voksende. Der er flere arbejdsløse, tallet har ligget på mellem 7.4 og 7,8 % i 2012. For hele forbundet er ledigheden på 6,8 – 7,0. Freelancegruppens medlemmer er fulgt med op og ned i de statistikker.

 

Men de tal er desværre ikke dækkende. Vi taler om mørketal, underbeskæftigelse.

Vi skal ikke glemme de første katastrofale forhold, der bydes dem der ved årsskiftet her faldt for ”reglen”. De står i et grelt lys. Vi har også helt synlige grupper, som er ramt af krisen som arbejdsløse. Mørketallene er mere skjult – for rigtig, rigtig mange andre har mærket en tydelig indtægtsnedgang de seneste år, en underbeskæftigelse som er svær at måle, men som bestemt er der. Mange oplever at eftersp’rgslen på det de kan daler. De konfronteres med hurtige forandringer og ændrede prioriteringer og større konkurrence i mediebranchen. For nogle er det kommet i en lang sej proces, for andre er det kommet hurtigere som en konsekvens af den økonomiske krise. For nogle handler en forandring om at få inspiration til at gå nye veje og udvide sine udbud inden for faget – for andre handler det om at bytte faglighed og at turde indse at journalistikken havde sin tid, at erfaringerne er bedre brugt i helt andre sammenhænge – det handler også her om employability og professionalisme.

 

Til de frie fugle og mindre frie fugle - må vi sige. Det er jeres egen opgave at sørge for at få noget for kontingentkronerne, tage imod kurser, vejledning, konsulenttjeneste og den store juridiske afdelings ekspertise. Der er mange ting på hylderne, og mange tilbud, og hvis noget mangler, så kommer I bare til os, så kan vi prøve og oprette det, hvis der er basis for det.

Brug jeres forbund! Og hvis de kludrer i det derinde, så sig det også, så skal vi nok være der.

 

Vi i bestyrelsen rykkede i 2012 tættere på huset som tillidsfolk. Flere af os blev inviteret med til Tillidsmandsstævne i 12, så vi kan skabe netværk med stadig flere fastansatte, og gennem dem gøre opmærksom på freelancernes vilkår.

 

Vi har rigtig mange gange i årets løb været støtter og detektiver rundt i forbundshuset. For freelancernes problemer viser sig ofte at være lidt mere udfordrende og ikke passe i et skema. Der kræves noget af DJ, og der har vi fået endnu mere erfaring for at hjælpe. Og når vi er stødt på uretfærdigheder og urimelige forskelsbehandlinger, så har vi sat aktioner og møder i gang for at rette op på det.

 

Dønningerne efter Aller-aftalen har ikke lagt sig. Vi præsenteres fra tid til anden for unfair kontrakter og grelle brud på ophavsrettighederne.

 

Vi har diskuteret ophavsrettigheder rigtig meget, også sammen med vores nordiske og tyske kollegaer sidste år. Det har blandt andet resulteret i at vi samlet i Norden laver en ophavsrets aktionsdag den 23. april – altså på delegeretmødet. Vi informerer meget mere om det senere.

Bestyrelsen har holdt sammen i året der er gået, og der lever vi helt op til fremtidsforskerens tanker om frie individer med konfliktfyldte tætte relationer. Hold da op.

 

(Præsentation af alle Anja, Hanne, Helene, Jens, Jens, Kenneth, Mikael, Ota, Sus....) Nogle af dem vil I komme til at hilse på igen ved det efterfølgende valg.

 

Vi har godt nok haft mange debatter om form og indhold, og om helt basale spørgsmål, for eksempel er det meget typisk for temperamenterne i bestyrelsen, at vi i dag kan præsentere jer for tre forskellige forslag til hvordan FreelanceGruppen har det med Safetyfonden. Vi har valgt at give jer tre mulige scenarier at vælge imellem. Vi repræsenterer de tre grupper, dem der synes at Safety er forbundets opgave, og at vi allerede støtter via vores kreds. Dem der synes at vi gerne vil bidrage til at støtte kollegaer i tredje verden ligesom de øvrige kredse og grupper, og endelig dem der mener at FreelanceGruppen historisk har givet mest til safety, faktisk 100 kroner per medlem, dog højst 120.000 – og skal blive ved med det, men at vi skal tilbageholde disse, fordi DJ igen ikke vil hjælpe os med at stifte en fond for efteruddannelse for dem der ellers ikke har adgang til efteruddannelse. Vi følger op med tre korte oplæg her efterfølgende.

Vi arbejder til stadighed på at blive gode og flittige i vores kommunikation med jer medlemmer. I har set den nye hjemmeside, som vi fik i sommer. Flere har brugt den aktivt, og det har været godt. Flere har også taget imod det daglige nyhedsbrev. Og pingpong netværket har været udskældt og elsket, som de tidligere år. Sådan skal det være.

 

Jeg vil slutte beretningen med at spørge om I alle har læst de 19 siders skriftlig beretning der ligger på nettet?

 

FreelanceGruppens beretning 2012 er jeres! 

Kommentarer