Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fire freelancere: Det synes vi om det nye formandskab

Der var spænding om formands- og næstformandsvalget helt frem til stemmeoptællerne meldte klar, og der var lige så mange meninger, som der var spændt forventning.

Vi bad fire af FreelanceGruppens medlemmer om at kommentere på valget.

Iben

Hung Tien Vu

Iben Danielsen, København. Tidligere formand for FreelanceGruppen, som trådte ud af hovedbestyrelsen på delegeretmødet:

"De manglende freelanceerfaringer må opvejes af en stærk hovedbetyrelse"

Jeg er glad for, at Lars Werge får lov at fortsætte sit arbejde, nu som formand og bevise sit værd. Han er en moderne og markant profil som forbundet kan få glæde af, og han er debatskabende.

Det er spændende at se en helt ny profil som Tine Johansen i næstformandsstolen. Hun har et godt rygte fra tiden som tillidsmand på Ekstra Bladet.

Det de to mangler af freelanceerfaringer, kan opvejes med en stærk hovedbetyrelse.

For om noget må de mange delegerede have konstateret at freelancespørgsmål er helt fremme og på alles læber i dagens journalistforbund.

Jeg har arbejdet tæt sammen med de fleste hovedbetyrelsesmedlemmer i flere år, og det er et godt hold. Både Karen Hedegaard, Peter Thornvig og Lars Lindskov er jo freelancere, og dem kan Sus Falch få stor glæde af. (Sus Falch blev valgt ind som nyt medlem af hovedbetyrelsen red.)

Morten

Hung Tien Vu

Morten Friis Jørgensen, Klemensker Bornholm:

"Dejligt, at freelancerne er kommet mere i fokus."

Jeg er glad for, at valget af Lars Werge og Tine Johansen blev så klart med to tredjedels flertal. Det bliver et godt forbundsteam, og jeg tror på et godt samarbejde. Jeg er også glad for, at det blev en mand og en kvinde. Lars Werge er mere ideologisk og floromvunden. Tine Johansen er mere konkret og skarp.

Tine er absolut god til at varetage freelancernes interesser. Hun har i skrift og tale sagt, at der skal strammes op på de alternative ansættelser, som griber om sig. Der skal aftaler til, og de skal overholdes og vedligeholdes.

Men kravet om aftaler går begge veje. For det kræver både noget af freelancerne og de ansatte at få flere aftaler i hus.

Freelancerne er gennemgående en aktiv skare, og flere var på talerstolen ved delegeretmødet 2015.

Jeg har 25 års jubilæum som freelancer, og vi er meget mere i fokus og møder mere anerkendelse i dag. Tidligere blev vi opfattet som pariaer og løntrykkere, men takket være alle de aktive freelancere, er det ændret.

Anita

Hung Tien Vu

Anita Corpas, Ringkøbing:

"Tine Johansen har bragt solidariteten tilbage i DJ"

Når Uffe Gardel taler, lyttes der, og freelancere kan takke ham for at få fokus på utilfredsheden og ønsket om større solidaritet. Lars Werge har lyttet til Uffe Gardel og taget ved lære. Jeg har oplevet, at Lars Werge har været lyttende overfor kritikken. Så jeg er fortrøstningsfuld overfor fremtiden.

Fremtiden vil vise, om Lars Werge holder ord, men det tror jeg. Jeg er glad for, at Tine Johansen har bragt solidariteten ind igen som ny næstformand. Nogle har været nervøse for, om to fra dagbladene ville give et skævt formandskab, men jeg tror, at det er vigtigere med menneskene bag.

Der er kommet fokus på os freelancere, og vi er blevet mere synlige. I 1995 sad freelancerne ved et fjernt bord til delegeretmødet. I dag fylder vi to bordrækker op og sidder helt oppe ved scenen.

Freelancerne står stærkere efter valgkampen og delegeretmødet i 2015, og vi har undgået en splittelse. At Sus Falch går ind i hovedbetyrelsen er naturligt, og man kan sige, at hun afløser Iben Danielsen.

Teddy

Hung Tien Vu

Teddy Gehrke, Esbjerg:

"Med Sus Falch i hovedbestyrelsen, kommer freelancesynspunkterne til orde."

Det ville være løgn at sige, at det var min kandidat, der vandt formandsposten.

Men der har været en masse forslag og debatter, så Lars Werge kan ikke være i tvivl om medlemmernes holdninger. For eksempel om større åbenhed og innovation af offentlighedsloven, og at DJ skal have en mere offensiv rolle end tidligere.

Lars Werge og Tine Johansen bliver et godt makkerpar. De er to meget forskellige personer, men når de finder ud af at arbejde sammen i de nye roller, vil det generere en masse energi, og det er der brug for. Der er vedtaget over tyve indsatsområder, så de får nok at se til.

Jeg er glad for, at Sus Falch kom i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Det vil give en mere offensiv linje, og freelancesynspunkter vil nemmere komme til orde. Hun er en kommunikerende type og vil være mere synlig i ledelsen de næste to år.

I forhold til kommunikationsfolk er jeg mere usikker. Dem repræsenterer Lene Sparsø Thygesen som næstformand i DJ Kommunikation, men hun er ny og uprøvet. Det er vigtigt, at alle bliver hørt, hvis vi fastholder at journalistforbundet skal være for alle, og vi er mange kommunikatører blandt freelancere.

Mange freelancere har det hårdt, og det håber jeg hovedbetyrelsen vil kigge på.

De freelancere som er selvstændige har besværlige regler og de mange, der kombinerer journalistik med kommunikation, har kun begrænset ret til dagpenge. AJKS har mest med det at gøre, men DJ kan også komme på banen.

Kommentarer