Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Få dine kunder med i Medieaftalerne 

FreelanceGruppens bestyrelse arbejder for at få flere af dine kunder med i Medieaftalerne, og vi har brug for din hjælp.

foto

Jens Panduro Får du den rigtige takst for dit arbejde? Hjælp FreelanceGruppen med at få dine kunder med i Medieaftalerne.

Medieaftalerne er ét af freelancerens bedste redskaber til at sikre sig ordentlige, fair vilkår og betaling for sit arbejde. De er Dansk Journalistforbunds vigtigste kollektive aftaler for freelancere. 
En lang række organisationer og private virksomheder har allerede tilsluttet sig én eller flere af de tre medieaftaler: 

- Medieaftalen for journalistik 
- Medieaftalen for foto 
- Medieaftalen for grafisk arbejde 

Frivilligt at tiltræde 

Det er frivilligt for organisationer og virksomheder at tiltræde en eller flere af aftalerne. 
FreelanceGruppens bestyrelse ønsker, at Dansk Journalistforbund øger indsatsen for at få flere organisationer og virksomheder til at tiltræde aftalerne. 

Derfor vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du eller dine kolleger enten arbejder for en kunde, der faktisk bruger Medieaftalerne, men ikke har tiltrådt dem - eller kender til kunder, der kunne tiltræde dem. 

Kunder, der har tiltrådt Medieaftalerne, er synlige på DJ's webside og andre steder, og det er med til at sikre dig og dine kolleger den rigtige betaling for jeres arbejde. Alle, der har tiltrådt aftalerne, kan findes her: 

https://journalistforbundet.dk/overenskomster-og-kollektive-aftaler-freelancere 


Kontakt Jørgen Laurvig på jl@freelancegruppen.dk senest d. 10. juni.
Skriv ”Medieaftalerne” i emnefeltet, og oplys mediets/kundens navn og gerne link til hjemmeside. 

På forhånd tak for din hjælp. Den vil også hjælpe dine kolleger,

Jørgen Laurvig, journalist 

Kommentarer