Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Er du kandidat til bestyrelsen?

Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter ikke i bestyrelsen, og traditionen tro er formanden på valg, så vi inviterer interesserede medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.

Per Daugaard Bestyrelsen 2015-2016
Bagest fra venstre: Vagn Majland, Michael Christophersen, Morten Bergholt, Martin Hammer, Lene Theill, Marianne Bækbøl, Marie Bille.
Forrest fra venstre: Nina Trige Andersen, Dorte K. Hoffmann, Sus Falch, Ida S. Rosgaard

Vores formand Sus Falch genopstiller, men i år skal vi sige farvel til tre af vores dygtige bestyrelseskolleger, Michael Christophersen, Ida S. Rosgaard og Lene Theill, der alle har valgt at træde ud af bestyrelsen for at få mere tid til deres freelanceforretninger.

For at afspejle medlemsskarens sammensætning bedst muligt, vil vi gerne opfordre især fotografer, grafikere, illustratorer, bogfolk, kommunikatører og oversættere til at tænke over, om bestyrelsesarbejde i FreelanceGruppen kunne være noget for dem. At have lysten til at gå ind i fagligt arbejde er selvfølgelig det mest afgørende, så alle interesserede er naturligvis velkomne til at stille op.

Derfor skal du melde dig
At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for både faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af freelanceres og selvstændiges forhold. Vi holder 10 heldags bestyrelsesmøder om året, som du gerne skal have tid til at deltage i, lige som der i perioder også er noget at se til mellem møderne.

Kontakt formanden, hvis du vil vide mere
Vil du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, inden du beslutter dig, er du velkommen til enten at kontakte formand Sus Falch eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vores kontaktoplysninger finder du her

Sådan stiller du op 

  • Du kan stille op på selve generalforsamlingen. Her får du to minutter, lige som alle andre kandidater, til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.
  • Du kan også præsentere dig forud for generalforsamlingen på vores hjemmeside. 
  • Hvis du ønsker det, sker det ved at fremsende et foto (maks. format 290x290) og en præsentationstekst til mb@freelancegruppen.dk. Husk fotokreditering. 
  • Teksten må maksimalt være på 1500 enheder (230 ord) inkl. mellemrum, og du står for redigering og korrektur.

Deadline for indsendelse af præsentationstekst er onsdag den 17. februar 2016.

Kommentarer